AKCJA SPRZĄTANIA BRZEGÓW RZEK INY I GOWIENICY

PLAKAT SPRZTANIE may1

UWAGA


Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na organizowaną przez siebie akcję sprzątania brzegów rzek Iny i Gowienicy, która odbędzie się dnia 23.04.2016.


Akcja sprzątania brzegów rzek odbędzie się pod patronatem Burmistrza Gminy Goleniów


Akcję rozpoczynamy zbiórką uczestników o godzinie 9.30.


Są trzy miejsca spotkania:


Pierwsze miejsce znajduje się na polu namiotowym w Goleniowie na ul. Spacerowej. Ta grupa ruszy tradycjnie na parkowy odcinke Iny powyżej miasta. JAk zwykle wsparcie logistyczne da nam Nadleśnictwo Kliniska.


Drugie miejsce zbiórki znajduje się na końcu działek ogrodowych przy Goleniowskiej oczyszczalni ścieków.


Trzecie miejsce znajduje się w Stepnicy nad rzeką Gowienicą. W gminie Stepnica sprzątanie będzie dwuczęściowe. Stepnicka młodzież posprząta z nami odcinek Gowienicy, zaś Stepnicka Organizacja Turystyczna zabierze chętnych na plażę koło Kopic, gdzie coroczne dzikie biwakowanie owocuje stertą śmieci. L:iczymi tu na pomoc, tradycyjnie już wsperającego nas Nadleśnictwa Goleniów.


Ogodzinie 13.00 wszystkich uczestników sprzątania zapraszamy na pole biwakowe na ul . Spacerowej na poczęstunek sponsorowany przez Burmistrza Gminy Goleniów.


Dzięki przychylności takich firm i instytucji jak Goleniowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, mamy zapewnione worki, rękawice oraz wywóz śmieci, a dodatkowo dla każdego z uczestników mamy przygotowane pamiątkowe gadżety.


W akcji mamy potwierdzony udział dzieci i młodzieży z kilku Goleniowskich i Stepnickich szkół.
Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Goleniowa i Stepnicy.

  • Drukuj