Gospodarka wodna na terenach rolniczych

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z deklaracją o zamiarach stworzenia „Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji”.

 

  • Drukuj