Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków

Inspiracją do powstania niniejszego podręcznika był sukces dwóch dużych projektów rewitalizacji rzek Cole i Skerne, realizowanych pod kierownictwem The River Restoration Project (Projekt Renaturyzacji Rzek).

  • Drukuj