South Baltic Nature Guide

SBNG logo

xcropped loko e1559306107213.png.pagespeed.ic.eq23RevTYA

Sieć przewodników przyrodniczych Południowego Bałtyku

     Celem współfinansowanego przez UE projektu Nature Guide Network jest wspieranie zrównoważonej turystyki przyrodniczej na transgranicznych obszarach przybrzeżnych w regionie Południowego Bałtyku (patrz https://southbaltic.eu/eligible-area) poprzez zwiększenie udziału wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry w sektorze zielonej gospodarki.

IMG 4744

Cele i wskaźniki projektu

1. Podnoszenie kwalifikacji przewodników przyrodniczych

Łącząc doświadczenia partnerów projektu i doświadczenia w szkoleniach przewodników w innych krajach, tworzymy ramowy profil szkoleń Przewodnika Przyrodniczego, który łączy te same wartości i oczekiwania, uwzględniając warunki ramowe danego kraju. Szkolenie jest jednym z najważniejszych celów projektu – pozwala Przewodnikom Przyrodniczym opracować własne koncepcje wycieczek z wystarczającą wiedzą i umiejętnościami w tle, aby ostatecznie zaoferować swoje wycieczki na rynek. Ocena jakości i ewaluacja poprawiają zawartość, trenerów i dodatkowe wymagania szkolenia pilotażowego, aby zapewnić dobrze wyważoną, regularną edukację przewodników przyrodniczych w przyszłości we wszystkich krajach partnerskich – i być może poza nią.

IMG 5519

2. Tworzenie i wspieranie sieci turystyki przyrodniczej

Dobrze funkcjonujące sieci są również potrzebne, aby zapewnić przewodnikom przyrody stabilną podstawę ich ofert i działań. Z jednej strony tworzona jest sieć dla samych Przewodników Przyrody, gdzie powinno być możliwe dostarczanie informacji, wymiana doświadczeń i możliwości współpracy między sobą. Z drugiej strony należy wzmocnić istniejące sieci turystyki przyrodniczej i rozwoju regionów wiejskich: celem jest poprawa wymiany między władzami, stowarzyszeniami turystycznymi, organizacjami pozarządowymi, przewodnikami przyrodniczymi i aktywnymi obywatelami.

3. Wzmocnienie sektora turystyki przyrodniczej przez oferty przewodników przyrodniczych

Coraz częściej wczasowicze oczekują niezwykłych doznań na łonie natury, oprócz klasycznej oferty turystycznej – dzięki przewodnikom i koncepcjom doświadczeń Przewodnicy Przyrodniczy służą temu zapotrzebowaniu. Projekt dąży do podniesienia rangi zawodu przewodników przyrodniczych poprzez regularne spotkania sieciowe i public relations, tak, aby stworzyć warunki do zapewnienia opłacalności zawodu przewodnika przyrodniczego. Przewodnik przyrodniczy i jego oferta stanowią wartość dodaną dla innych usług turystycznych na poziomie lokalnym (np. Zakwaterowanie, wyżywienie, transport). Wymiana rekomendacji między sobą i ożywione kontakty za pośrednictwem sieci to najważniejsze czynniki promujące zrównoważoną turystykę przyrodniczą.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://nature-guide-network.eu/pl/project/

Część informacji jest jeszcze w trakcie tłumaczenia. Prosimy o cierpliwość. Część informacji dostępna jest https://rewildingeurope.com/blog/a-wilder-oder-delta-creates-opportunities-for-german-and-polish-nature-guides/

 

  • Drukuj