ImproRivHab - Eutrofizacja.

IMPRORIVHAB EUTROFIZACJA WÓD, JAK JĄ OGRANICZAĆ
Z dużym opóźnieniem udostępniamy nagranie z ostatniego spotkania online w ramach projektu Interreg ImproRivHab.
Wersja jest oryginalna, więc część jest w jeżyku polskim, część niemieckim. Obrazy jednak pomagają zrozumieć o czym mowa.
większość wykładów jest w języku polskim.
  • Drukuj