Konkurs Henkel zielone granty "Ścieżka edukacyjna - Oko w oko z łososiem"

Znamy już zwycięzców!
Jury konkursu Henkel-zielone granty wyłoniło już tegorocznych zwycięzców. Tematy projektów oraz ich zasięg były bardzo zróżnicowane, część z nich skupiała się na konkretnym problemach, inne promowały wielokierunkową edukację ekologiczną. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy listę dwudziestu laureatów, którzy otrzymają grant w wysokości 5 tys. zł:

1. Przedszkole Publiczne nr 31 w Tarnowie
projekt pt. "Nasz oszczędny dom"
2. Przedszkole nr 34 w Bydgoszczy
projekt pt. " Ogród przyjazny ptakom"
3. Przedszkole nr 8 w Toruniu
projekt pt. "Żyj z przyrodą"
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu
projekt pt. "Na tropie piaskołaza i sercówki"
5. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
projekt pt. "Drzewa umierają stojąc, czyli paradoks ochrony przyrody
– chronić dęby rogalińskie czy kozioroga dębosza"
6. Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej
projekt pt. "Szkoła ZEROemisyjna - edycja III - Słoneczny dach"
7. Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie
projekt pt. "Nietoperze są obok nas"
8. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu
projekt pt. "Hałas rujnuje - spokój buduje"
9. Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp.
projekt pt. "Herbarium"
10. Zespół Szkół w Lisewie Malborskim
projekt pt. "Za oknami zielone ogrody"
11. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
projekt pt. "Kropla wody w morzu potrzeb"
12. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Lublin
projekt pt. "Wyczuj klimat"
13. Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Warszawa
projekt pt. "Zazieleńmy Brzeską!"
14. Stowarzyszenie Ochrony Sów, Bodzentyn
projekt pt. "Chrońmy nasze sowy"
15. Fundacja Pomocy Społecznej “Chodźmy razem”, Skierniewice
projekt pt. "Kropla, rzeka, rozlewisko - życiodajne środowisko"
16. Fundacja “Rosa Mundi”, Poznań
projekt pt. "Ratujmy najstarsze zabytki Ziemi"
17. Stowarzyszenie “Żyć Inaczej”, Wrocław
projekt pt. "Szlakiem małego ogrodnika"
18. Fundacja “Pro Terra”, Poznań
projekt pt. "Traszka - aktywizacja i edukacja ekologiczna poprzez czynną ochronę bioróżnorodności"
19. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Głowienicy, Stepnica
projekt pt. "Oko w oko z łososiem! - ścieżka edukacyjna na tarlisku ryb łososiowatych"

20. Stowarzyszenie Ekomena, Ostrołęka
projekt pt. "Monitoring czystości lasów wokół Ostrołęki" 

Więcej informacji na stronie: http://zielonegranty.blogspot.com

Poniżej wniosek jaki złożyliśmy w tej sprawie.

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

2. Adres
ulica: Bolesława Chrobrego 17
miejscowość: Stepnica
kod pocztowy: 72-112
poczta: Stepnica
gmina: Stepnica
powiat: Goleniów
województwo: zachodniopomorskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48 600 889 613

3. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu, stanowisko (tel., e- mail).
Artur Furdyna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 600 889 613

4. Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych  do podpisania umowy (tel, mail)
Artur Furdyna – prezes TPRIiG oraz Zarząd
600889613, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Dane rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostaną przekazane środki:
numer rachunku: 33 1240 3839 1111 0010 2023 6392
właściciel rachunku: Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
nazwa banku: PEKAO SA I O GOLENIÓW
adres banku: ul. Konstytucji 3 Maja 24, 72-100 Goleniów

6. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami (tel., e- mail).
Mirosława Tadeja - skarbnik TPRIIG, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 607 585 527

II. INFORMACJA O PROJEKCIE (na co zostanie wykorzystana dotacja)

1. Nazwa projektu

„Oko w oko z dzikim łososiem!” - ścieżka edukacyjna na tarlisku ryb łososiowatych (na rzece Wiśniówce w Goleniowie)

2. Streszczenie projektu

(max. 1/2 strony. Skrótowy opis celu projektu, jego uczestników, zaplanowanych działań i sposobu ich przeprowadzenia, spodziewanych efektów projektu oraz informacji na co zostanie przeznaczona dotacja.).

Cel projektu: Utworzenie ścieżki edukacyjnej na tarlisku ryb łososiowatych na rzece Wiśniówce w Goleniowie oraz przeprowadzenie programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży z lokalnych szkół (gimnazja i licea powiatu Goleniów), obejmującego :
 • „dzieci i ryby… głosu nie mają?” - pogadanki tematyczne dot. Ichtiofauny, szczególnie dot. ryb dwuśrodowiskowych. Zakładamy zorganizowanie 5 pogadanek w Goleniowie i/lub Stepnicy, przy współpracy z Domami Kultury i zainteresowanymi szkołami, które udostępnią nam odpowiednią salę ze sprzętem. Pogadanki połączone będą z prezentacją filmów zrealizowanych przez TPRIiG o tarle ryb łososiowatych, a także filmów o rybach Morza Bałtyckiego, udostępnionych nam przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.
 • „oko w oko z łososiem!” - 5 lekcji modelowych-terenowych dla uczniów (grupa ok. 20 uczniów)  z wykorzystaniem powstałej w projekcie ścieżki edukacyjnej. Lekcje odbywające się w okresie wiosenno-letnim połączone będą z wizytą w wylęgarni ryb, w ramach współpracy z PZW Szczecin. Program edukacyjny odbywać się będzie przy współpracy i pod nadzorem nauczyciela.
 • Na 500m odcinku naturalnego cieku tarłowego umieszczonych zostanie 5 tablic informacyjnych z opisem biologii wędrownych ryb łososiowatych występujących  w dorzeczu rzeki Iny oraz zagrożeń wynikłych dla nich z antropopresji. Podstawowym celem edukacyjnym jest zmiana świadomości społecznej, poczynając właśnie od młodzieży, w temacie szkodliwości kłusownictwa, które w regionie jest bardzo dużym problemem. Szczególny nacisk położony będzie więc na uświadomienie młodzieży znaczenia naturalnego tarła dla ochrony ginących gatunków ryb, jako że region ten w bardzo dużym stopniu jest zagrożony kłusownictwem wielopokoleniowym, niemalże tradycyjnym, które wyniszcza znacznie zasoby ichtiofauny. Projekt ma więc za zadanie pokazanie młodzieży innej możliwości postrzegania ryb  i rzek będących ich siedliskiem - jako cennego ogniwa lokalnej bioróżnorodności. Ważne jest uświadomienie młodzieży, że mieszkają tuż obok cieków w których żyją najszlachetniejsze spośród rodzimych ryb, często niedostrzegane i niedoceniane lub też bezlitośnie zabijane przez lokalną ludność dla celów konsumpcyjnych i handlowych. Podniesiemy również wagę znaczenia konieczności ochrony wód powierzchniowych w Polsce jako szczególnie istotnego elementu środowiska życia człowieka, gdzie ryby spełniają  rolę swoistego bioindykatora czystości wód.

Uczestnicy: młodzież z lokalnych szkół (powiat Goleniów, licea i gimnazja), TPRIiG, PZW Szczecin, Nadleśnictwo Goleniów, Gmina Goleniów, ZMIUW Szczecin, media.

Efekty projektu
– przebudowa świadomości społecznej w regionie nt. szkodliwości kłusownictwa, w pierwszym rzucie wśród młodzieży, co w zamierzeniu ma przyczynić się do zerwania łańcucha „kłusownictwa tradycyjnego, z pokolenia na pokolenie”, wzrost świadomości dzieci i młodzieży odnośnie przyrodniczych walorów regionu  i potrzeby ich ochrony, także dla nich samych. Szczególnie pomocne mają w osiągnięciu efektu być lekcje w terenie przeprowadzone na powstałej ścieżce edukacyjnej, gdyż wiadomo, że to co poznane nie jest już tak chętnie niszczone. Młodzież będzie miała szansę obserwować na żywo ryby, również tarło, często po raz pierwszy w życiu, co będzie dla nich niezaprzeczalnie niezapomnianym wrażeniem. Dla wzmocnienia efektu projektu zorganizowana zostanie również akcja medialna – na uroczyste otwarcie ścieżki zaproszone zostaną lokalne media (TV, radio, gazeta – postaramy się o TVK SATON, być może TVP 3 Szczecin, Głos Szczeciński, Gazeta Goleniowska, Radio Szczecin), zaproszeni zostaną również organy współpracujące w projekcie - przedstawiciele PZW Szczecin, gminy Goleniów,  Nadleśnictwa Goleniów.

Dotacja zostanie przeznaczona na zaplanowane działania, ujęte w opisie i w budżecie.

3. Liczba uczestników projektu

(bezpośrednio - młodzież i inne osoby aktywnie uczestniczące w projekcie i pośrednio - wszystkie osoby zaangażowane w przynajmniej fragment realizacji projektu).

Bezpośrednio: młodzież z lokalnych szkół (licea i gimnazja z powiatu goleniowskiego) i osoby ze strony realizatora projektu
 - lekcje modelowe – ok. 20uczniów x 5, wraz z nauczycielem, ok. 3 osób prowadzących-nadzorujących lekcje (przedstawiciele TPRIiG, PZW)
 - pogadanki ok. 15 uczniów x 3, wraz z nauczycielem, ok. 1-2 osoby prowadzące-nadzorujące
Pośrednio oceniamy, że w projekcie weźmie ok. 200 osób, wliczając w to udział mediów oraz rozpropagowanie informacji o projekcie. Po zakończeniu projektu ścieżka będzie oczywiście udostępniona dla chętnych zwiedzających oraz będzie istniała możliwość wzięcia udziału w kolejnych lekcjach modelowych.

4. Czas trwania projektu

Projekt przewidywany jest na okres wiosenno-letni, 01 marzec – 10 czerwiec 2010.

5. Na jakie lokalne potrzeby projekt odpowiada.

(określenie potrzeb lokalnego środowiska, wskazanie na źródła wiedzy o tych potrzebach).
Region Pomorza jest w znacznym stopniu zagrożony kłusownictwem, często przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Potrzebne są działania które wskazałyby młodemu pokoleniu alternatywne postrzeganie ryb - nie jako „mięsa” na którym można łatwo zarobić, ale jako dobra naturalnego, o które powinni zadbać dla siebie i przyszłych pokoleń, dla zdrowego ekosystemu. Drugim istotnym aspektem jest uświadomienie społeczeństwu potencjału dla rozwoju lokalnego, jaki drzemie w walorach naturalnych ekosystemów rzecznych.  Bogatą bazą wiedzy w tematyce tutejszych potrzeb są wędkarze i Towarzystwa Miłośników i Przyjaciół Rzek, które często własnymi siłami, społecznie dbają o zachowanie w dobrym stanie lokalnych cieków i walczą o ochronę ryb poprzez zwalczanie kłusownictwa, sprzątanie rzek, zarybianie i budowę sztucznych tarlisk.

6. Cel projektu

(konkretny, dobrze zdefiniowany, możliwy do realizacji w określonym czasie i odpowiadający na konkretne potrzeby).
Utworzenie ścieżki edukacyjnej na tarlisku ryb łososiowatych na tarlisku ryb Reo-lito-filnych, w tym, łososiowatych w Goleniowie oraz przeprowadzenie programu  edukacyjnego skierowanego do młodzieży z lokalnych szkół. Program powstał w odpowiedzi na problemy z kłusownictwem nękającym region i brakiem gruntownej wiedzy i świadomości nt. szkodliwości dla gospodarki i środowiska regionu, a tym samym lokalnego społeczeństwa, a także dla poszerzenia wiedzy dzieci i młodzieży na temat biologii wód oraz ekologii. Poszerzenie tej wiedzy stanie się bazą dla podniesienia świadomości ekologicznej w regionie.

7. Opis grupy odbiorców

(wiek, sposób rekrutacji, miejsce zamieszkania,  sposób dojazdu młodzieży spoza miejscowości w której realizowany jest projekt).
Projekt skierowany jest do lokalnej młodzieży szkolnej  z powiatu goleniowskiego (w wieku gimnazjalnym i licealnym) z naciskiem na Goleniów i rzekę Wiśniówkę jako miejsce realizacji głównego elementu - ścieżki edukacyjnej. Z pomocą nauczycieli biologii oraz kierowników Domów Kultury zostaną wybrane klasy/grupy uczniów, młodzieży które będą uczestniczyć w projekcie. Przewidujemy również dojazd uczniów z innych miejscowości niż Goleniów (np. Stepnica) do miejsca w którym powstanie ścieżka edukacyjna (Goleniów) – autobusem szkolnym.

8. Opis działań

(prosimy o wymienienie wszystkich zaplanowanych w projekcie działań. Przy każdym działaniu prosimy o informację po co i jak zostanie przeprowadzone cel danego działania oraz formy i metody pracy).

Zaplanowane działania:
 • wykonanie tablic edukacyjnych: do wykonania 5 tablic zobowiązał się lokalny wykonawca. Będą to tablice drewniane, umocowane solidnie w podłożu, w okolicy rzeki Wiśniówki. Montaż będzie wykonany kosztem własnym przez członków TPRIiG.
 • przygotowanie posterów edukacyjnych – merytorycznego opracowania posterów na tablice zobowiązał się dokonać prezes TPRIiG jako specjalista - zawodowy ichtiolog, czynny wędkarz i ekolog, przy konsultacji z ichtiologami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego i Polskiego Związku Wędkarskiego.  Postery przedstawiać będą m.in. Cykl życiowy Łososia; Cykl życiowy troci wędrownej z uwzględnieniem pstrąga jako innej formy; Znaczenie naturalnego charakteru rzeki dla właściwego funkcjonowania ekosystemu rzecznego; Rzeki jako element ekosystemu Bałtyku,; Kłusownictwo jako zjawisko szkodliwe społecznie. Tablice edukacyjne zawierać będą zdjęcia oraz informacje merytoryczne Działanie to obejmuje również opracowanie graficzne i wydruk posterów w odpowiednim formacie.
 • przysposobienie terenu do wizyt edukacyjnych- członkowie TPRIiG uprzątną i przygotują teren wokół tarliska tak, aby mogła tam powstać ogólnie dostępna ścieżka edukacyjna i aby informacja o ścieżce była dobrze widoczna.
 • przeprowadzenie lekcji modelowych w terenie oraz pogadanek o rybach – cykl pogadanek o rybach przeprowadzony zostanie w Domach Kultury i szkołach, wraz z prezentacją filmów edukacyjnych Program edukacyjny przeprowadzą członkowie TPRIiG. Celowo zastosujemy formę pogadanek jako formy luźniejszej, zapewniającej większą możliwość interakcji, swobodnych pytań, ciekawego gawędziarstwa, gdyż z pewnością będzie to forma bardziej ciekawa i przyswajalna dla dzieci i młodzieży. Pogadanki będą obejmowały m.in. omówienie cyklu życiowego wybranych ryb wędrownych, znaczenie przyrodnicze oraz gospodarcze, wskazanie szkodliwości kłusownictwa, omówienie aspektów prawnych. Podczas lekcji modelowych przedstawione zostaną m.in. Biologia ryb, możliwości odtworzenia naturalnego potencjału tarłowego zlewni rzek i znaczenie naturalnego tarła dla zachowania bioróżnorodności, antropopresja a zdrowe rzeki.

9. Harmonogram projektu (kalendarium realizacji zaplanowanych działań)

 1. Działania rozpoczną się 1 marca, zaś zakończone zostaną 10 czerwca.
 2. Pogadanki  z multimedialną prezentacją filmów o rybach  - marzec  2010
 3. Wykonanie techniczne tablic – marzec 2010
 4. Przygotowanie merytoryczne tablic, opracowanie graficzne i wydruk – marzec 2010
 5. Uprzątniecie terenu – marzec 2010
 6. Instalacja tablic – kwiecień 2010
 7. Akcja medialna, otwarcie ścieżki – kwiecień 2010
 8. Przeprowadzenie lekcji modułowych na ścieżce edukacyjnej - kwiecień, maj 2010
 9. Czerwiec – podsumowanie, rozliczenie projektu

10. Planowane efekty projektu (ekologiczne, rzeczowe i medialne).

Efekty ekologiczne – przewidujemy poprawę świadomości dzieci i młodzieży w kwestii zagrożeń płynących z kłusownictwa. Edukacja na tym polu planowana jest długofalowo, także podczas innych projektów, skierowanych także do dorosłych. Możliwe będzie wtedy wykorzystanie przygotowanej ścieżki edukacyjnej. Trwałe przebudowanie tutejszej świadomości społeczeństwa jest niezwykle ważne, wręcz priorytetowe dla tego regionu. W konsekwencji powinna nastąpić poprawa stanu zasobności lokalnych rzek.

Efekty rzeczowe – powstanie pierwsza w regionie kompletna ścieżka zawierająca informację o biologii ryb łososiowatych i zagrożeniach wynikających z kłusownictwa. Dzieci, młodzież i dorośli będą mogli bliżej zapoznać się z gatunkami ryb znanymi do tej pory w dużej mierze z talerza lub z kłusowniczych rabunkowych połowów. Ścieżka może być wykorzystywana jako uzupełnienie lekcji biologii przez nauczycieli okolicznych szkół, jako element edukacyjny dla młodych początkujących wędkarzy oraz jako atrakcja turystyczno-edukacyjna dla przyjezdnych.

Efekty medialne – postaramy się aby powstanie ścieżki edukacyjnej było nagłośnione medialnie. Na jej otwarcie zaprosimy lokalne media (m.in. TV, gazeta, radio) tak, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o projekcie, możliwościach z nim związanych (uczestnictwo w warsztatach, późniejsze korzystanie ze ścieżki). W materiałach medialnych podkreślony będzie oczywiście sponsor grantu.

11. Analiza zagrożeń dla realizacji projektu (co może zagrozić realizacji i jakie są rozwiązania alternatywne)

Nie przewidujemy raczej możliwości niepowodzenia projektu, gdyż odpowiada on w znacznym stopniu na potrzeby lokalne. Możliwość uczestniczenia w lekcjach modelowych, która będą dawały szansę zapoznania się na żywo z rybami łososiowatymi jest bardzo atrakcyjnym urozmaiceniem w procesie szkolnego kształcenia dzieci i młodzieży, w związku z tym nie przewidujemy problemu z naborem uczniów.

12. Realizatorzy projektu i ich kwalifikacje. W przypadku organizowania szkoleń prosimy o załączenie informacji o kwalifikacjach trenerów.

Projekt zrealizuje lokalne stowarzyszenie - TPRIiG jako organizacja doświadczona w działaniach związanych z rzekami, ichtiofauną, walką z kłusownictwem oraz działaniach edukacyjnych. Koordynatorem projektu będzie prezes TPRIiG Artur Furdyna, który zobowiązuje się w ramach tej funkcji do opracowania merytorycznego posterów edukacyjnych oraz przeprowadzenia pogadanek i lekcji modelowych, wraz ze współudziałem członków TPRIiG. Koordynator jest zawodowym ichtiologiem, wędkarzem, doświadczonym w działaniach edukacyjnych. Towarzystwo prowadzi aktywne działania związane z ochroną ryb przed kłusownictwem i edukacją.

Regulamin Konkursu „Henkel zielone granty” dostępny na www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy.

 • Drukuj