Realizacja Projektu „Ścieżka edukacyjna - Oko w oko z łososiem”

Ścieżka nosi imię Sebastiana Bartołda, zaginionego na początku stycznia najmłodszego członka TPRIIG. Jego ciało po miesiącu odnalezione zostało w wodach Iny, a okoliczności śmierci do dziś nie są wyjaśnione. Jako jeden z aktywnych członków towarzystwa jesienią 2009 spędził wiele nocy pilnując bezpieczeństwa dzikich tarlaków troci nad Wiśniówką i Iną. Był jednym z pomysłodawców utworzenia ścieżki, której uroczyste otwarcie miało miejsce 19 kwietnia br. Otwarcia ścieżki dokonali Anna Bartołd, mama Sebastiana, Burmistrz Krzysztof Zajko, Mira Stanisławska- Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia. Wśród obecnych przy otwarciu byli Komendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie mł. insp. Krzysztof Targoński, z-ca komendanta placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie kpt Mirosław Małysko, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Goleniowie Mirosław Kowalczuk, Aneta Mucha inspektor ds. ochrony środowiska UGiM Goleniów, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Włodzimierz Kornaszewski, Dyrektor biura ZO PZW w Szczecinie Emilian Pilch, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I w Goleniowie Małgorzata Tkaczyk, Bartosz Racławski specjalista ds. ekologii Nadleśnictwa Goleniów, Agnieszka Tarnowska z Gminnego Domu Kultury w Stepnicy, członkowie TPRIIG oraz wiele innych osób, w tym liczna grupa uczniów I LO w Goleniowie.

 W ramach projektu członkowie TPRIIG zrealizowali cykl prelekcji dla młodzieży w Goleniowie i Stepnicy. Tekst prelekcji omawia podstawowe aspekty funkcjonowania naturalnego ekosystemu rzecznego. Szczególny nacisk położony jest na wpływ działalności ludzkiej na taki ekosystem. Prezentowany jest zestaw slajdów ukazujący efekty antropopresji na ekosystemy rzeczne i wodne w ogóle. Autor przedstawia dowody obalające dziś wiele mitów na temat możliwości skutecznej i nieszkodliwej ingerencji człowieka w naturalne ekosystemy rzeczne, jak również fałszywe przesłanki leżące u podstaw dotychczasowych sposobów „używania” rzek przez człowieka. Druga część prelekcji dotyczy biologii rzeki Iny ze szczególnym omówieniem biologii wędrownych łososiowatych, łososia i troci wędrownej, najszlachetniejszych i najcenniejszych elementów ichtiocenozy tego ekosystemu. Pokaz slajdów oraz filmów z naturalnego tarła tych ryb w jednym z dopływów Iny jest istotnym elementem tej części pogadanki. Trzecia część to prezentacja udostępnionego przez wrocławską organizację ekologiczną EKO-UNIA filmu „SKARBY BAŁTYKU”, który w profesjonalny sposób zapoznaje widzów z bogactwem bałtyckiej ichtiofauny, wśród której mieszkańców istotna pozycję zajmują ryby dwuśrodowiskowe- łosoś i troć wędrowna- odbywające naturalnie swe gody w rzekach takich jak Ina. Oprócz prelekcji, w drugiej połowie maja młodzież ze szkół w Goleniowie i Stepnicy będzie miała możliwość uczestniczenia w lekcji w terenie, nad brzegami Wiśniówki, gdzie w naturze zapozna się z omawianymi podczas prelekcji aspektami dzikiego ekosystemu rzecznego. Projekt jest realizowany we współpracy z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Urzędem Gminy i Miasta Goleniów, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Nadleśnictwem Goleniów

Foto relacja:

Wytyczanie miejsc na tablice
wytyczanie_miejsc_na_tablice.jpg

Sprzątanie terenu w którym powstanie scieżka                                       

przygotowanie_cieki_pomoga_labrador.jpg

Montowanie tablic        

prelekcje_oko_w_oko_125.jpg 

Tablice edukacyjne                          
tabl_2.jpgtabl_3.jpgtabl_4.jpgtabl_1.jpg

  prelekcje_oko_w_oko_136.jpg

Otwarcie ścieżki

dsc01906.jpg

dsc01904.jpgdsc01914.jpg

Pogadanka w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna- Oko w oko z łososiem”
Rzeka = ekosystem


Tekst prelekcji omawia podstawowe aspekty funkcjonowania naturalnego ekosystemu rzecznego. Szczególny nacisk położony jest na wpływ działalności ludzkiej na taki ekosystem. Prezentowany jest zestaw slajdów ukazujący efekty antropopresji na ekosystemy rzeczne i wodne w ogóle. Autor przedstawia dowody obalające dziś wiele mitów na temat możliwości skutecznej i nieszkodliwej ingerencji człowieka w naturalne ekosystemy rzeczne, jak również fałszywe przesłanki leżące u podstaw dotychczasowych sposobów „używania” rzek przez człowieka.
Druga część prelekcji dotyczy biologii rzeki Iny ze szczególnym omówieniem biologii wędrownych łososiowatych, łososia i troci wędrownej, najszlachetniejszych i najcenniejszych elementów ichtiocenozy tego ekosystemu. Pokaz slajdów oraz filmów z naturalnego tarła tych ryb w jednym z dopływów Iny jest istotnym elementem tej części pogadanki.
Trzecia część to prezentacja udostępnionego przez wrocławską organizację ekologiczną EKO-UNIA filmu „SKARBY BAŁTYKU”, który w profesjonalny sposób zapoznaje widzów z bogactwem bałtyckiej ichtiofauny.


Artur Furdyna

tro_zbyszka_denderskiego_059.jpg

tro_zbyszka_denderskiego_044.jpg

tro_zbyszka_denderskiego_055.jpg

tro_zbyszka_denderskiego_094.jpg

„Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Henkel–zielone granty” 2009/2010 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Grant ufundowała spółka Henkel Polska. Więcej na temat Konkursu: www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy”.

 

Oko w oko z łososiem”- sprawozdanie
Zgodnie z założonym harmonogramem Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy ( TPRIIG) zrealizowało projekt edukacyjny : Ścieżka Edukacyjna „ Oko W oko z Łososiem” z grantu ufundowanego przez firmę HENKEL- POLSKA w ramach konkursu „HENKEL-ZIELONE GRANTY” przy współpracy z fundacja „NASZA ZIEMIA”. W dniach 07, 13 i 14 kwietnia 2010 zostały przeprowadzone pogadanki  dla młodzieży w Goleniowie i Stepnicy w ramach których prelegent, mgr inż. Artur Furdyna przedstawił prezentację pt „Rzeka- Żywy ekosystem”, oraz filmy: udostępniony w ramach partnerstwa przez stowarzyszenie EKO-UNIA film „Skarby Bałtyku” oraz filmy dokumentujące tarło troci na rzece Wiśniówka w Goleniowie, gdzie TPRIIG stworzyło sztuczne tarlisko przy współpracy ze Zachodniopomorski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych w Szczecinie( ZZMIUW) oraz Zarząd Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w  Szczecinie( ZO PZW Szczecin. Nad tym ciekiem zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna im. Sebastiana Bartołda, tragicznie zmarłego najmłodszego członka TPRIIG. Relacja z pogadanek ukazała się z „Echu Stepnicy” oraz w na stronie I LO w Goleniowie. W związku z nietypowo długą zima samo przygotowanie ścieżki miało miejsce w dniu 08 04 2010, kiedy członkowie TPRIIG wyznaczyli z pracownikami PZW na których terenie, w ramach partnerstwa,  , oraz przedstawicielem Nadleśnictwa Goleniów, wytyczono ścieżkę oraz miejsce wkopania w sumie 7 tablic. Pierwszą tablicę, informacyjną, w ramach umowy partnerskiej ufundował ZZMIUW, kolejną o Sebastianie Bartołdzie, TPRIIG, pozostałe zaś 5 tablic merytorycznych opłacono na wcześniej zadeklarowanych zasadach, 500 złotych za opracowanie graficzne Urząd Gminy i Miasta Goleniów, oraz TPRIIG z funduszu otrzymanego w ramach grantu.  Samo uprzątnięcie ścieżki praz wkopanie tablic miało miejsce 09 04 2010, zaś wykonali je członkowie TPRIIG. Merytorycznie tablice opracował Artur Furdyna, zaś graficznie opracował Maciej Soroczyński, plastyk z Goleniowa. Tablice w drewnianą konstrukcję- stelaż uzbroiła firma „ Lidan” z Goleniowa. Uroczyste otwarcie ścieżki miało miejsce w dniu 19 04 2010. Otwarcia ścieżki dokonali Anna Bartołd, mama Sebastiana, Burmistrz Krzysztof Zajko, Mira Stanisławska- Meysztowicz, Prezes Fundacji Nasza Ziemia. Wśród obecnych przy otwarciu byli Komendant Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie mł. insp. Krzysztof Targoński, z-ca komendanta placówki Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie kpt Mirosław Małysko, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Goleniowie Mirosław Kowalczuk, Aneta Mucha inspektor ds. ochrony środowiska UGiM Goleniów, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Włodzimierz Kornaszewski, Dyrektor biura ZO PZW w Szczecinie Emilian Pilch, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I w Goleniowie Małgorzata Tkaczyk, Bartosz Racławski specjalista ds. ekologii Nadleśnictwa Goleniów, Agnieszka Tarnowska z Gminnego Domu Kultury w Stepnicy, członkowie TPRIIG oraz wiele innych osób, w tym liczna grupa uczniów I LO w Goleniowie. Relacja z tego otwarcia została zamieszczona w telewizji kablowej „SATON”, „Głosie Szczecińskim”, „ Gazecie Goleniowskiej” oraz magazynie „WĘDKARSKI ŚWIAT”. Informacje o realizacji grantu są cały czas dostępne na stronie Web TPRIIG WWW.tpriig.pl. Ostatni etap, lekcje w terenie, na ścieżce, zostały zrealizowane w dniach 25, 27 i 28 maja 2010 z udziałem młodzieży ze Stepnicy( szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie. Prelegentami byli dr Adam Tański oraz dr Sławomir Keszka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, inż. Rafał Pender, wice dyrektor, główny ichtiolog ZO PZW Szczecin oraz mgr inż. Artur Furdyna, ichtiolog, prezes TPRIIG. Zamierzony efekt edukacyjny został w pełni osiągnięty. W zajęciach wzięło udział ponad sto młodych osób, zaś relacje spotkały się z żywym zainteresowaniem społeczeństwa. Poza planowym efektem projektu jest możliwość kontynuacji działań edukacyjnych na tej ścieżce, bowiem tablice PCV powinny przetrwać kilka lat i pomóc w edukacji następnych grup młodzieży i dorosłych. W trakcie lekcji terenowych młodzież została zaproszona na wizytę na ścieżce w trakcie jesiennego tarła ryb łososiowatych.
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy wyrażają podziękowanie FIRMIE HENKEL-POLSKA ORAZ FUNDACII NASZA ZIEMIA oraz wszystkim partnerom  za umożliwienie realizacji opisanego projektu.
W imieniu TPRIIG
Artur Furdyna

 

Film nagrany jesienią 2009r nad dopływem tarłowym rzeki Iny, w miejscu gdzie wiosną 2010r zbudowano ścieżkę edukacyjną  • Drukuj