Referendum w Ińsku

Czy na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego powstanie kopalnia kruszyw, której uruchomienie znacząco wpłynie na degradacje środowiska naturalnego? Taka inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko nie tylko w miejscu gdzie powstanie. Źródła rz. Iny to właśnie tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Zadecydują o tym w dniu 6 listopada 2011r mieszkańcy tego regionu w referendum do którego zniechęca wszystkich mieszkańców Burmistrz Ińska. 

ccf20111102_00000-ref.jpg
  • Drukuj