Wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko i człowieka

"Według badań oddziaływanie hałasu turbin wiatrowych w specyficznych warunkach pogodowych może być odczuwane nawet znacznie poza odległość 2 km od takich farm.

Niewątpliwe turbiny wiatrowe zlokalizowane zbyt blisko domów mogą stanowić z uwagi na hałas oraz efekt migotania cienia nie tylko uciążliwość, ale powodując stale zaburzenia snu także wtórne do tego skutki zdrowotne."

Czytaj więcej...


"Elektrownie wiatrowe - wbrew potocznemu określeniu zielona energia - nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska. Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziaływuje silnie na krajobraz."

Czytaj więcej...


Jak podaje "Nasz Dziennik", radni gminy Suwałki uchwalili wprowadzenie minimalnej odległości 3km lokalizacji elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

  • Drukuj