Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko i człowieka

"Według badań oddziaływanie hałasu turbin wiatrowych w specyficznych warunkach pogodowych może być odczuwane nawet znacznie poza odległość 2 km od takich farm.

Niewątpliwe turbiny wiatrowe zlokalizowane zbyt blisko domów mogą stanowić z uwagi na hałas oraz efekt migotania cienia nie tylko uciążliwość, ale powodując stale zaburzenia snu także wtórne do tego skutki zdrowotne."

Czytaj więcej...


"Elektrownie wiatrowe - wbrew potocznemu określeniu zielona energia - nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska. Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziaływuje silnie na krajobraz."

Czytaj więcej...


Jak podaje "Nasz Dziennik", radni gminy Suwałki uchwalili wprowadzenie minimalnej odległości 3km lokalizacji elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2024
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates