Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Konkurs "Ryby Naszych Rzek - 2018"

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE ZDJĘCIE Z RYBĄ

 

Konkurs trwa w okresie od  01 stycznia do 30 września 2018 roku

Regulamin konkursu oraz zgłoszenia

Z uwagi na trwający z chwilą ogłoszenia konkursu sezon połowu łososia i troci członkowie TPRIiG którzy dotychczas złowili rybę i chcą dokonać jej zgłoszenia mogą to zrobić nadsyłając zdjęcia do dnia 07 marca 2018r.

W konkursie mogą brać udział tylko Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy - 3 pierwsze miejsca nagrodzone zostaną przez komisję upominkami.

 1. Zgłoszenie złowionej ryby po dniu 07 marca 2018r.  należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty jej złowienia;
 2. Zgłoszenia nadesłane po upływie 14 dni od daty złowienia ryby nie będą brały udziału w konkursie;
 3. Konkurs rozgrywany jest bez podziału na kategorie wiekowe;
 4. W konkursie biorą udział zgłoszenia złowionych ryb w formie opisu wraz z fotografią złowionej ryby wykonaną w miejscu połowu;
 5. W konkursie biorą udział drapieżne gatunki ryb złowione metodą spinningową i muchową;
 6. Do konkursu zaliczane będą ryby złowione wyłącznie na rzekach statutowych TPRIiG  Inie i Gowienicy;
 7. Konkurs przeznaczony jest dla wędkarzy zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy posiadających uiszczone opłaty członkowskie;
 8. Dopuszcza się udział w konkursie  członków komisji;
 9. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 07 października 2018 roku; (ze względu na zakończenie sezonu trociowego w rzekach okres zgłoszeń skrócony do 7 dni)
 10. Przez cały okres trwania konkursu osoba biorąca udział w konkursie ma prawo do wycofania uprzednio dokonanego zgłoszenia a w jego miejsce wstawienia nowego. Uczestnik konkursu do końcowej klasyfikacji przedstawia max 4 zgłoszenia;
 11. Nadesłane zgłoszenia widoczne będą po wejściu w zakładkę umieszczoną w tematach na stronie głównej strony zatytułowanej KONKURS;
 12. Wyłonieni z pośród nadesłanych zgłoszeń zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni podczas XII edycji zawodów "Troć Iny 2018".

Skład komisji konkursowej:

 • Artur Furdyna - Przewodniczący
 • Adam Ratajczyk - członek
 • Marcin Budniak - członek
 • Sebastian Podolak - członek
 • Andrzej Sitarski - członek

Zgłoszenie konkursowe

W konkursie biorą udział tylko zgłoszenia ryb wymiarowych, według Regulaminu APR PZW z wymiarami ochronnymi ryb obowiązującymi w danym okręgu.

 1. Zdjęcie powinno być wyraźne, wykonane w kolorze;
 2. Prosimy o przesyłanie przynajmniej 2 zdjęć złowionej ryby w każdym zgłoszeniu wykonanych w różnych ujęciach;
 3. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać:

Wymagane jest podanie informacji:

1) Imię i Nazwisko (adres korespondencyjny, dane kontaktowe łowcy do wiadomości komisji)
2) Gatunek złowionej ryby
3) Długość w cm.
4) Data połowu:(dzień, miesiąc, rok)
5) Godzina połowu: (wg. 24 godzin)
6) Łowisko - Jaka rzeka (do wiadomości komisji)
7) Krótki opis połowu (przynęta, pogoda, czas, własne wrażenia, czy ryba została wypuszczona itp)
8) Ewentualny świadek połowu: imię i nazwisko adres (dane do wiadomości komisji konkursowej)

Zdjęcia konkursowe zostaną umieszczone przez administratora w utworzonym temacie na głównej stronie Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy w temacie WĘDKARSTWO -KONKURS,  z chwilą nadesłania pierwszych zgłoszeń. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości usuwania wszelkich zamieszczonych komentarzy w temacie konkursu niezgodnych z regulaminem konkursu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu i jego zasad podczas jego trwania oraz możliwość nieprzyjęcia i odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.

Nagrody w konkursie to niespodzianka - Zapraszamy do udziału w konkursie!!

Zgłoszenia do konkursu.

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2024
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates