Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

ZAPROSZENIE NA ,,TROĆ INY 2022,,

ti 221

 

ti222

 

ti223

KOMUNIKAT ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZEK INY I GOWIENICY

odwoanie ti

BOSMAN DLA REGIONU- BOSMAN DLA INY

 bosman

Bosman dla regionu - Bosman dla Iny !


Mamy olbrzymią przyjemność poinformować o otrzymaniu przez nasze stowarzyszenie grantu od Bosman Szczeciński w ramach konkursu „Bosman dla regionu”.


Z uzyskanych funduszy zrealizujemy nasadzenia drzew nad rzeką Iną, rozbudujemy małą infrastrukturę turystyczną oraz urządzimy żwirowe tarliska w głównym korycie Iny.
Szczegóły naszych planów i pierwsze realizacje zobaczycie niebawem

ZAPROSZENIE NA XIII TROĆ INY 2020.

UWAGA PILNA INFORMACJA DLA STARTUJĄCYCH

AKTUALIZACJA!

Dzisiaj mija termin wpłat na konto zaliczki za udział w zawodach. Od dnia jutrzejszego wszystkie nieopłacone rezerwacje pokoi mogą zostać anulowane!

W razie potwierdzenia rezerwacji prosimy o kontakt z naszym skarbnikiem pod nr telefonu 503176840 w godzinach 8.00 - 18.00

................................

AKTUALIZACJA!!!!
Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich, którzy zarezerwowali pokoje w hotelu o wpłatę zaliczki w wysokości 150 zł do dnia 16.12.2019 roku. Po tym dniu wszystkie nieopłacone rezerwacje mogą zostać anulowane.

Przypominamy, że osoby chcące brać udział w zawodach, ale nie korzystające z noclegu także muszą zgłosić swoje uczestnictwo u naszego skarbnika. Przypominamy, że liczba uczestników jest ograniczona do 110 osób startujących. Po przekroczeniu tej liczby istnieje możliwość odmówienia przyjęcia zgłoszenia.

 

AKTUALIZACJA!!!

Przypominamy, że w tej edycji ,,TROĆ INY,, ilość miejsc jest ograniczona do 110 osób startujących.

Na tą chwilę zostało TYLKO 35 wolnych miejsc w hotelu!!!

Jeżeli ktoś jest zainteresowany przyjazdem i udziałem w tym wydarzeniu prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym skarbnikiem Adam Ratajczyk

harmonogram 1 may

harmonogram 2 maly

ti2020

 

Serdecznie zapraszamy na:

13 Troć Iny o Puchar Burmistrza Gminy Goleniów.

Zawody otwierają Turmiej 4 Rzek im. Jana Meyera.

Termin imprezy to 17-19 stycznia 2020r.

Stanowisko TPRIIG wobec Planów retencji

TPRIiG/AF/55/2019                                                                                                       Stepnica dnia 22.06.2019

Stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy do „Założeń Programu Rozwoju Retencji na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030

Szanowni Państwo!

Podzielając krytyczną opinię na temat treści programu wyrażoną w stanowisku KRR, którego nasze stowarzyszenie jest członkiem, czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę na kwestie, które jednoznacznie obnażają całkowity brak zrozumienia problemu wyzierający z treści programu.

  1. Program winien mieć przede wszystkim na celu zatrzymanie i cofnięcie antropogenicznych zmian w sieci hydrologicznej całego kraju, które są efektem dekad i stuleci całkowicie błędnej polityki wodnej, przynoszącej obecnie skutki w postaci permanentnej suszy na znacznej części terytorium kraju, przedzielanej nagłymi „powodziami” po byle opadzie deszczu.                                                                         Przyczyna tych niekorzystnych zmian leży nie w braku działań ze strony „władz”, lecz w ich nadmiarze i złej metodyce, głównie technokratycznych próbach okiełznania naturalnie zrównoważonych procesów, które wyrzeźbiły krajobraz Polski, podobnie jak wszystkich obszarów lądowych naszej Planety. W chwili obecnej znakomita część systemów rzecznych w Polsce to techniczne protezy naturalnych cieków, i ich dolin, wynoszące ze zlewni zarówno zbyt szybko wody z opadów, jak i wiele substancji, co pogłębia problemy z jakością wód w JCWP.
  2. Program winien zainicjować systemowe zmiany w podejściu do zarządzania i użytkowania obszaru Polski, przede wszystkim zlewni rzek, Wisły i Odry, z drobnymi dodatkami zlewni innych rzek. Dla ograniczenia niekorzystnych deficytów wody, z jakimi nasz kraj boryka się od dłuższego czasu kluczowym jest odtworzenie zbliżonego do naturalnego poziomu retencji naturalnej, a nie, jak widać w programie, sztucznych prób zatrzymania odpływu w sieci cieków poprzez budowę barier na rzekach.      W uproszczeniu kluczowe dla poprawy retencji jest zachowanie wód opadowych jak najdłużej w górotworze, a nie w korytach cieków, czy sztucznych zbiornikach, gdzie ta woda już jest stracona. Jej powrót do obiegu wymaga bowiem dodatkowej infrastruktury i nakładów finansowych, czy to pompowania i nawadniania, czy też innych zabiegów. Woda ze zbiorników zaporowych nie wróci sama do źródeł i gleby. W tym aspekcie cały program zawiera w sobie sprzeczność u podstaw, bowiem przyspieszanie odpływu za sprawą drenaży, uszczelnień i profilowania systemów rzecznych jest wprost sprzeczne z ideą ograniczania odpływu.
  3. Istotnym elementem programu winna być rewizja do tzw. utrzymania wód, którego obecna forma to kontynuacja ogólnokrajowego drenażu górnych warstw górotworu, którego skutki to redukcja naturalnej retencji o objętość rzędu nieporównywalnego do jakichkolwiek możliwych sztucznych działań zastępczych. Sztuczne zbiorniki jako sposób na poprawę retencji to podtrzymywanie iluzji, która w rzeczywistości tworzy tylko wzrost ryzyka szkód, przez przyzwolenie zainwestowania naturalnie zalewowych części zlewni rzecznych.
  4. Hierarchia działań przyjęta w programie winna ulec całkowitemu odwróceniu, z pierwszoplanową rolą działań renaturyzacyjnych w dolinach rzecznych, ujmując cieki od samych źródeł i traktując dorzecza jako jednorodne systemy. Inwestycje techniczne winny być dopuszczone jedynie w ostateczności, w terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wyprowadzenie infrastruktury poza strefy zalewowe jest kosztowne i trudne.
  5. Program winien narzucić jednoznaczne zasady użytkowania zlewni, z zakazem przekształcania użytków zielonych, osuszania mokradeł czy zmiany stosunków wodnych pogarszających retencję naturalną, a także uszczelnianie powierzchni powodujące przyspieszenie spływu wód. Przykładów rozwiązań poprawiających retencję, także na obszarach zurbanizowanych znaleźć można setki, i a nich, a nie archaicznych pomysłów winien korzystać nowoczesny i aspirujący do realnej poprawy sytuacji program godny XXI wieku.
  6. Zwracamy uwagę, że w chwili dyskusji nad koncepcją programu na całym obszarze Polski mają miejsce działania całkowicie sprzeczne z nowoczesnym, opartym na wiedzy, biorącym pod uwagę zmiany klimatu, zrównoważonym rozwojem. Kolejne tysiące kilometrów cieków poddawane są „utrzymaniu” poprzez odtwarzanie inżynierskich parametrów, podtrzymując a nierzadko potęgując zmiany dokonane przez poprzedników.
  7. W programie niezbędne jest narzędzie finansowe warunkujące jakiekolwiek odszkodowania, dopłaty i inne wsparcie użytkowników zlewni właściwym, zgodnym z nowoczesną wiedzą podejściem do gospodarowania częścią zlewni. Narzędzie to winno objąć wszystkich użytkowników, zarówno rolników, czy leśników, ale też mieszkańców miejscowości.
  1. W programie nie widać też wykorzystania wiedzy uzyskanej dzięki wyznaczeniu obszarów o podwyższonym ryzyku zalania, co uważamy za marnotrawstwo, zarówno tejże wiedzy, jak i środków wydatkowanych na opracowanie tej bazy danych.

Podsumowując, jako stowarzyszenie od wielu lat działające na rzecz poprawy stanu ekologicznego wód, „Założenia Programu Rozwoju Retencji na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030”, w konfrontacji z nowoczesną wiedzą i wyzwaniami zmian klimatu, uważamy za nie do przyjęcia. Ewentualna realizacja zawartych w nim założeń to prosta droga do dalszego pogarszania sytuacji wodnej w Polsce po katastrofę ekologiczną z tragicznymi skutkami dla całego społeczeństwa. Wnioskujemy o całkowitą zmianę założeń tego programu. Jesteśmy otwarci na wsparcie wysiłków MŻŚiGM dla stworzenia ram nowoczesnej gospodarki wodnej, ograniczającej ryzyka dla społeczeństwa, a także realnie poprawiającej stan ekologiczny systemów wodnych, także z korzyścią dla społeczności nadrzecznych i nie tylko.

Z Poważaniem

W imieniu Zarządu Przewodniczący TPRIiG

Artur Furdyna

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DLA CZŁONKÓW TPRIIG

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy serdecznie zaprasza wszystkich Członków na Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 29.06.2019 o godzinie 16.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie na ulicy Wojska Polskiego 28.

logo tpriig

SPRZĄTANIE BRZEGÓW RZEKI INY 2019

Sprzątanie Goleniowskiej części brzegów rzeki Iny zakończone.

Dnia 28.04.2019 o godzinie 9.00 spotkaliśmy się aby wspólnie posprzątać choć niewielki odcinek rzeki Iny.


Tegoroczna akcja sprzątania rzeki Iny zgromadziła niemal 60 uczestników. Większość z nich to Goleniowskie Zuchy i Harcerze, którym serdecznie dziękujemy za włożoną pracę na rzecz czystego środowiska.


Po sprzątaniu tradycyjnie wspólnie upiekliśmy kiełbaski.


Smuci fakt iż śmieci z roku na rok przybywa, w tym roku zebraliśmy okazałą górę worków zapełnionych przeróżnymi przedmiotami - od butelek i pudełek po przynętach przez opony aż po lodówki i części samochodowe.....

Przykre jest też to, że zainteresowanie braci wędkarzy podobnymi akcjami maleje... niestety ale była nas dosłownie garstka, żeby nie nasze dzielne Zuchy i  Harcerze naprawdę byśmy sobie nie poradzili z takim ogromem śmieci. Warto dodać że najmłodsza uczestniczka sprzątania miała zaledwie 6 miesięcy, może i dużo nie nazbierała, ale to powinno dawać do myślenia wszystkim osobom którym po prostu się nie chciało...

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM OBECNYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNĄ POMOC.

Poniżej krótka fotorelacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

OCHRONA DRZEWOSTANU NAD RZEKĄ INĄ

W dniach 31.03. 2019 oraz 07.04.2019 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy przeprowadzili akcję ochrony drzew nad brzegami rzeki Iny.

 

Brzegi Iny w ciągu kilkunastu ostatnich lat zostały ogołocone z drzew przez gryzonie. Mimo, że sami posadziliśmy w kilku akcjach ponad 65 000 sadzonek kilku gatunków właściwych dla zalewowej doliny rzecznej, zostało z nich około 1000 ładnych już olsz, dębów i wiązów. Tylko zabezpieczone siatką oparły się presji gryzoni. Postanowiliśmy ochronić, co zostało ze starszych drzew. Niektóre z nich pamiętają wiele... ale znaczna część już weszła w obrót materii martwej. I nie zacienia już koryta Iny, jak kiedyś.

 

W pierwszej turze akcji zabezpieczyliśmy część dorodnych drzew między Stargardem a Goleniowem

w drugiej turze akcja odbywała się poniżej miejscowości Goleniów

W sumie zabezpieczyliśmy ponad 100 dorodnych drzew zużywając ponad 300 metrów siatki, która została zakupiona ze środków Towarzystwa.

niestety to przysłowiowa ,,kropla w morzu,, dlatego w miarę możliwości będziemy się starali co roku chronić istniejący drzewostan nad rzeką oraz nasadzać nowe drzewa w miejscach gdzie tych drzew brakuje.

Poniżej kilka zdjęć z akcji.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ZABEZPIECZENIE DRZEW NAD RZEKĄ INĄ

ZABEZPIECZENIE DRZEW NAD RZEKĄ INĄ

 

1

 

W ramach ochrony cennego drzewostanu rzeki Iny nabyliśmy kilkaset metrów siatki drucianej. Osiatkowane drzewa nie będą stanowić już dla bobrów łatwego "kąska".
W ubiegłą niedzielę przeprowadziliśmy próbę na kilku dorodnych dębach i wierzbach. Zdaje się, że udało nam się osiągnąć kompromis w kwestii bobrzej aktywności.

W najbliższą niedzielę 31 marca planujemy przeprowadzić dużą akcję ochrony nadrzecznych drzew w okolicach Stargardu. Mamy do dyspozycji wiele metrów siatki i narzędzia.

Chętnych do pomocy zapraszamy na zbiórkę w Sownie na skrzyżowaniu obok krzyża o godzinie 10.00

 

Druga tura akcji ochrony drzew będzie prowadzona 7 kwietnia poniżej miejscowości Goleniów i wtedy spotykamy się przy moście poniżej wiaduktu S3 na drodze prowadzącej na Goleniowski Park Przemysłowy o godzinie 9.00

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY DO POMOCY PRZY OCHRONIE TAK PIĘKNYCH DRZEW.

2

3

WIOSENNE SPOTKANIE Z TROCIĄ

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZEK INY I GOWIENICY NA COROCZNE

,, WIOSENNE SPOTKANIE Z TROCIĄ,,

 53537527 1341281636011260 7599797961433808896 o

Łowimy w sobotę od rana do wieczora oraz w niedzielę od rana do godziny 14.00

Po zakończeniu łowienia zapraszamy wszystkich Członków na spotkanie integracyjne przy ognisku na polu biwakowym koło miejscowości Łęsko.

Dla łowcy troci przewidziana nagroda!

Poniżej mapka z miejscem spotkania

mapa

RELACJA Z ,,TROĆ INY 2019,,

 

XII Troć Iny 2019r. o Puchar Burmistrza Goleniowa są już historią

1

Zdjęcie przedstawia od lewej Zwycięzcę Tomasza Chorągiewicza, II miejsce Krystian Misztal, III miejsce Wojciech Pietruszka, IV miejsce Mariusz Sulima oraz V miejsce Mikołaj Jezierski

2

zwycięzca zawodów ,,TROĆ INY 2019,, Tomasz Chorągiewicz


W dniach 11-13 stycznia 2019r. po raz dwunasty z całej Polski na Inę zjechali miłośnicy połowów ryb łososiowatych. Tradycyjnie Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, w tym roku znów wspólnie z Federacją Zielonych Gaja w ramach projektu CATCH „Coastal Angling Tourism” zorganizowało spotkanie warsztatowo - wędkarskie TROĆ INY. Impreza otwiera coroczny cykl zawodów wędkarskich w ramach Turnieju IV Rzek im. Jana Meyera. Tegoroczna edycja odbyła się po raz pierwszy pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Na spotkanie przybyło 110 uczestników, w tym 99 wędkarzy. W tym gronie coraz liczniej pojawiają się łowiące Panie, i tak było także na tegorocznej imprezie. Po raz kolejny miejscem części warsztatowej i odpoczynku był Hotelu JF Duet .


Pierwszy dzień spotkania, piątek 11 stycznia od kilku lat poświęcony jest warsztatom ekologiczno – wędkarskim. W bieżącej edycji tematem wiodącym całej imprezy był projekt CATCH. Oficjalne przywitanie przez gospodarza imprezy, uzupełniła Pani Dyrektor RDOŚ w Szczecinie, Aleksandra Stodulna życząc wszystkim udanego spotkania a wędkującym połamania kija. Pierwszym z tematów prelekcji było „Usuwanie Barier Antropogenicznych Na Przykładzie LIFEDRAWAPL”. Przykład realizowanego przez RDOŚ w Szczecinie projektu współfinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz LIFE + służył zwróceniu uwagi na łączność problemów ekologicznych gatunków wędrownych zarówno w Bałtyku, jak i jego dopływów. Po dyskusji przyszła kolej na Marcina Budniaka, który zaprezentował postępy projektu „CATCH Coastal Angling Tourism” nakierowanego na stymulację rozwoju turystyki wędkarskiej w wodach południowego Bałtyku. Słuchacze mieli szansę przekonać się o możliwościach i kierunkach rozwoju turystyki wędkarskiej oraz jej wpływu na lokalną gospodarkę. Zaprezentowany został film „Fishing in Lithuania” którego autorem jest współprowadzący projekt Uniwersytet w Kłajpedzie. Kolejną częścią warsztatów była prezentacja metod i sprzętu dogodnego dla uprawiania wędkarstwa przybrzeżnego firmy Vision Fly Fishing. Piotr Gybej zaprezentował zgromadzonym nowości sprzętowe na rok 2019 ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i łowisk przybrzeżnych Bałtyku. Uczestnicy mieli tez okazję zapoznać się z różnymi rodzajami rzutów wędką muchową, przydatnymi dla różnych łowisk. Po warsztatach uczestnicy mieli okazję do pytań i dyskusji, które przeciągnęły się do późnych godzin nocnych.


W sobotę od rana miała miejsce część wędkarska imprezy, pierwsza tura zawodów. Po śniadaniu i zapisach, o 7:30 główny sędzia zawodów, Henryk Terczyński wspólnie z prezesem TPRIIG, Arturem Furdyną przeprowadzili odprawę sędziowską, po której uczestnicy udali się nad rzekę. Do godziny 15,00 trwały połowy. Łowiącym udało się skusić dwie trocie. Szczęśliwymi łowcami okazali się członkowie towarzystwa, Mikołaj Jezierski z rybą 52 cm oraz Tomasz Chorągiewicz, który łowiąc troć o długości 65 cm wygrał pierwszą turę zawodów. Popołudnie poświęcone było drugiej części warsztatów CATCH. Pierwsza z prezentacji dotyczyła ochrony wód w wykonaniu TPRIIG „17 lat na rzecz ochrony wód - historia TPRIiG” podczas której opowiedział dzieje stowarzyszenia przedstawiając najważniejsze dokonania. Omówiono także zasady i rolę partnerów projektu CATCH. Całość dyskusji na temat wód dopełniła premiera filmu „Zatoka Pomorska i Zalew Szczeciński – raj nie tylko dla wędkarzy” produkcji projektu CATCH. Film zaprezentował Marcin Budniak, uzupełniając prezentacją. Syci wiedzy uczestnicy zasiedli do stołów gdzie czekała na nich kulinarna niespodzianka szefa kuchni. Zwieńczeniem dnia była słynna już licytacja podarunków od producentów sprzętu wędkarskiego, artystów i tym podobnych przedmiotów. Pod młotek poszły najróżniejsze fanty, trofea, przynęty i sprzęt wędkarski przekazany przez hojnych sponsorów. Zebrana kwota tradycyjnie wykorzystana zostanie na cele statutowe towarzystwa, przede wszystkim kolejne bystrza żwirowe w statutowych dorzeczach.


Niedziela 13 stycznia to druga tura zawodów. Wędkarze już bez odprawy sędziowskiej udali się o świcie nad rzekę. Od godziny 9,30 zaczęły napływać telefonicznie zgłoszenia ryb. Ten dzień okazał się znacznie lepszy od poprzedniego, ryby były aktywne. Do godziny 13,00 zgłoszono aż 4 dorodne trocie. Najdłuższą rybę zgłosił kolega Krystian Misztal, jego troć mierzyła 83,5 cm. Była to piękna samica, która oczywiście pływa dalej w rzece. Największe emocje wzbudziło zgłoszenie ryby przez Tomka Chorągiewicza, ponieważ była to już jego druga ryba. Przedstawiając komisji zdjęcia ryby o długości 66,1 cm zostawił rywali daleko w tyle. Tak jak w dniu poprzednim wędkarze po powrocie z łowiska spożyli wspólnie obiad. Zaraz po jego zakończeniu rozpoczęło się uroczyste zakończenie zawodów.


Uroczystość ogłoszenia zwycięzców poprzedził przegląd zdjęć troci przedstawionych do komisji sędziowskiej oraz filmów z uwalniania ryb. Wszystkie zdjęcia oraz filmy były nagradzane gromkimi brawami. Korzystając z okazji prezes Artur Furdyna wraz ze skarbnikiem Adamem Ratajczykiem wręczyli oficjalne podziękowanie ustępującemu vice prezesowi TPRIIG, Krzysztofowi Filocha, który po kilkunastu latach ciężkiej pracy na rzecz ochrony wód ustąpił ze stanowiska z braku wystarczającej ilości czasu. Jego zadania przejął Marcin Budniak, obecny vice prezes TPRIIG. Krzysztof Filocha zadeklarował dalsze działania na rzecz ochrony wód w gronie TPRIIG, jako wsparcie dla odmładzanego zespołu. Nadszedł czas wyczekiwany przez szczęśliwych łowców troci. Ogłoszenie wyników przeprowadził sędzia Henryk Terczyński. Szczęśliwych łowców nagradzali przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz Starostwa, Gminy Goleniów oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Pierwsze miejsce zajął Tomasz Chorągiewicz z łączną długością złowionych ryb 131,1 cm.

Kolejno miejsce drugie zajął Krystian Misztal,

miejsce trzecie Wojciech Pietruszka,

miejsce czwarte Mariusz Sulima,

miejsce piąte Mikołaj Jezierski.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia nagród Artur Furdyna ogłosił zakończenie zawodów. Rozpoczął się wzruszający czas pożegnań braci wędkarskiej. Kolejna edycja zawodów Troć Iny przeszła do historii pomorskiego trociowania. Za miesiąc spotkanie nad Regą, gdzie w ramach Reskiej Troci wspomnimy Karola Zacharczyka
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, darczyńcom i wspierającym XII Troć Iny 2019r.

3

4

5

6

 

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

Poniżej link do krótkiego filmiku z ,,TROĆ INY 2019,,

zapraszamy do oglądania...

https://www.youtube.com/watch?v=QX02sp9DMzk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22mFY6ouF229SPHzJfHaFEuEn3kYXnx-DYOtYBh3bsn4OecpQg-WFUikM

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates