Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

ZAPROSZENIE NA ,,TROĆ INY 2016,,

Zaproszenie "Troć Iny 2016"

https://www.youtube.com/watch?v=dYzHjndbeRI

  Tro iny 2016 mae

P r o g r a m IX Otwartych Zawodów Spinningowo- Muchowych w Łowieniu Łososia i Troci O PUCHAR BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW „TROĆ INY – 2016”

Zawody otwierają cykl imprez „Turnieju Czterech Rzek o Puchar Żubra”

Program Zawodów


Dokument stanowi regulamin i harmonogram zawodów:

ORGANIZATOR
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 

W dniach 15- 17 stycznia 2016r na rzekach Inie i Gowienicy odbędzie się IX edycja Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Spinningowo Muchowych w łowieniu łososia i troci wędrownej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów.  Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Patronatem medialnym imprezę objął  magazyn „Wędkarski Świat”, „Głos Szczeciński 24” Portal Gazeta Goleniowska oraz Telewizja Regionalna Goleniów. Nagrody ufundowali znani w całym kraju i za granicą producenci sprzętu wędkarskiego, właściciele goleniowskich i szczecińskich sklepów wędkarskich. Imprezę wsparli Burmistrz Gminy Goleniów, Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie oraz Starosta Powiatu Goleniowskiego. Impreza odbywa się w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.  


TEREN ZAWODÓW

Odcinek I: Rzeka Ina od ujścia pkt. A do miejscowości Goleniów most drogowy przy ul. Andersa  pkt. B (woda nizinna odcinek długości około 15km rzeka o wolnym nurcie, szerokości 12- 15m, średniej głębokości 1,5-2m z dołami do 4m)


Odcinek II: Rzeka Ina od most drogowy w Goleniowie przy ul. Andersa pkt. B do miejscowości Stargard Szczeciński pkt. C (woda górska odcinek długości ok. 35km). Rzeka o szybkim nurcie, na tym odcinku o szerokości ok. 15m, średnia głębokość 1 - 2m z dołami do 4m. Otoczenie rzeki to ekologiczne łąki na przemian z odcinkami zadrzewionymi, dużo odcinków o utrudnionym dostępie przy wyższych stanach wody, ze względu na liczne rozlewiska oraz „pułapki bobrowe”. W korycie w okresie zimowym poza nielicznymi włosienicznikami, brak jest roślinności. Na wielu odcinkach jednak spotykane są pasy trzciny na burcie. Na wielu odcinkach spotkać można pozostałości starych faszynowań w korycie rzeki.

Odcinek III: Rzeka Gowienica od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do miejscowości Łożnica (woda górska odcinek długości około 25km rzeka o średnim nurcie, szerokości 5- 10m, średniej głębokości 1-1,5m z licznymi zagłębieniami i zwałkami urokliwie płynąca pośród lasów.


W klasyfikacji pod uwagę brane będą: łosoś wyłącznie na zasadzie (C&R) Uchwała Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 10/2013 z dnia 07.10.2013r. ( pkt. 5.2. całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia) i troć wędrowna łowione metodami spinningową oraz muchową.

UCZESTNICY
Posiadacze zezwoleń na 2016r. na połów ryb w Szczecińskim Okręgu PZW na wodach krainy pstrąga i lipienia

KLASYFIKACJA, PUNKTACJA


Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru C&R (żywa ryba) oraz martwej rybie. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne.

ZWYCIĘZCY, NAGRODY

Za miejsca I-VI puchary nagrody rzeczowe.

OPŁATA STARTOWA

Pkt. 1 Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie opłaty na połów ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu PZW Szczecin
Pkt. 2. Wpisowe na zawody wynosi  120,00zł ( dla członków TPRIiG z aktualnymi składkami członkowskimi zniżka 50%, panie oraz juniorzy wstęp wolny)

Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2015r. na konto TPRIiG:
Bank PEKAO S.A  I Oddział Goleniów
Nr 33 1240 3839 1111 0010 2023 6392
W tytule przelewu należy podać Imię Nazwisko oraz Troć Iny 2016

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie bądź, w uzasadnionych przypadkach, o potwierdzenie przybycia do dnia 11.01.2016r. Po tym terminie wpłaty bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy dla osób, które zgłosiły udział do Sekratarza -Skarbnika, Adama Ratajczyka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel: 503-176-840  lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Ilość miejsc ograniczona.
 
Harmonogram Minutowy Zawodów

DZIEŃ I - 15 stycznia 2016r.

16:00- 18:00 – Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1 - Uroczyste otwarcie imprezy połączone z prezentacjami o tematyce wędkarsko – ekologicznej" Rzeka Ina Osią Gminy Goleniów"

DZIEŃ II - 16 stycznia 2016r.
7:00 - 08:00 Rejestracja uczestników – zbiórka na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego OSIR ul. Sportowa w Goleniowie

08:00 - 08:30 Odprawa sędziowska
08:30 – 15:30 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone do 15:30)
15:30 - 16:00 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej do komisji sędziowskiej do 16:00
16:00 - 16:30 Prace komisji sędziowskiej
16:45 - 17:30 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów – Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion sportowy) ul. Sportowa w Goleniowie

17:30... biesiada, ciepła przekąska oraz licytacja fantów przekazanych przez sponsorów na rzecz wsparcia działalności TPRIIG

DZIEŃ III - 17 stycznia 2016r.


7:00 – 14:00 II Tura połowów ( złowione ryby muszą być zgłoszone do 14:00)
14:00- 14:30 Powrót z łowiska- (do 14:30 ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być dostarczone komisji sędziowskiej).
14:30- 15:00 Prace Komisji Sędziowskiej
15:00- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów- Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion sportowy) ul. Sportowa w Goleniowie


Pozyskane środki z opłaty startowej przeznaczone zostaną na poprawę stanu ekologicznego statutowych rzek TPRIiG.

Sędzia Główny Zawodów "Troć Iny 2016" - Henryk Terczyński tel. 602-435-931

Kontakt z organizatorem zawodów:


Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy - Nasza Strona internetowa:
www.tpriig.pl

(Przewodniczący TPRIiG) Artur Furdyna – tel 531-402-868 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Skarbnik TPRIiG - rejestracja zawodników) Adam Ratajczyk - 503-176-840 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach „Troć Iny 2016”


Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu do godziny 15.30 podczas pierwszej i do 14:00 podczas drugiej tury zawodów na nr tel. sędziego głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić w czasie 30 minut od zakończenia każdej z tur, czyli odpowiednio do 16:00 i 14:30. Zgłoszenie każdej ryby dla obu formuł musi zostać potwierdzone przez świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu.
Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule” martwa ryba”
Złowione, uśmiercone i zgłoszone  ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów tj. Stadionie Sportowym OSIR w Goleniowie ul. Sportowa w wyznaczonym do tego miejscu.

W formule C&R  ( żywa ryba)

 1. Zawodnik może zgłosić maksymalnie dwie wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną.
 2. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanego przez organizatora numeru startowego oraz miarki, pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ).
 3. Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni.
 4. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta.
 5. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego).
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby.
 7. Zawodnik w formule C&R musi przedstawić sędziemu dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.
 8. W przypdku braku możliwości technicznych ze strony organizatora w miejscu zawodów do pozyskania wykonanych zdjęć bądź filmu przedstawiającego uwolnienie złowionej ryby, łowca zobowiązany jest w terminie 3 dni przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wykonane zdjęcia.

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską z opłaconą aktualną składką na wody górskie Szczecińskiego Okręgu PZW na 2016r. Karty wędkarskie z aktualnymi opłatami do połowu będą sprawdzane podczas rejestracji zawodników.
Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.
Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.
Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek zawodów.

KWATERY -NOCLEGI:

http://www.tpriig.pl/forum/5-a-moze-razem-na-rybki/6011-kwatery-wedkarskie-nad-ina#6070

Mapa Miasta Goleniów:

http://goleniow.e-mapa.net/?x=224251&y=641650&zoom=8

REGULAMIN OGÓLNY


TURNIEJ CZTERECH RZEK O PUCHAR ŻUBRA 2016

1.    Turniej obejmuje następujące, wg kolejności ich rozgrywania, zawody :
-    Troć Iny                 -(miesiąc styczeń) 15-17 01 2016
-    Reska Troć                  -(miesiąc luty)
-    Memoriał im. W. Wierzbickiego-(pierwsza niedziela marca)
-    Święto Troci i Łososia TMP -(pierwsza sobota i niedziela lipca)
-    Święto Wieprzy            -(pierwsza sobota i niedziela września)
-    Salmo Parsęty             -(ostatnia sobota i niedziela września)


2.    Zawody rozgrywane będą cyklicznie w terminach stałych, o ewentualnych zmianach niezależnych od organizatorów (niesprzyjająca aura, zalodzenie rzek) zainteresowani zostaną odpowiednio powiadomieni.
W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualne zezwolenie na połów ryb w wodach „górskich” użytkownika wód. Zawodnicy przybywają i pokrywają koszty pobytu i opłaty startowej ze środków własnych, koła lub klubu.


3.    Do klasyfikacji zaliczane są ryby :
-    ŁOSOŚ        od 50 cm
-    TROĆ        od 50 cm
4.    Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową.
5.    Limit dzienny wynosi 2 szt.
6.    Zawody będą rozgrywane jednocześnie w/g 2 równoważnych formuł t.j. na „martwej” oraz „żywej” rybie.
7.    Dla obu formuł prowadzona będzie jedna klasyfikacja za długość złowionych ryb z dokładnością do 1 mm=1 pkt
8.    Organizator poszczególnych zawodów zobowiązany jest określić zasady dokumentowania połowu metodą na „żywej „rybie” przed rozpoczęciem zawodów oraz zasady zgłaszania ryb.
9.Komisja sędziowska poszczególnych zawodów na podstawie weryfikacji zgłoszeń i pomiarów przedłożonych ryb w formule „na martwej” rybie oraz po analizie dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez zawodników biorących udział w formule „na żywej” rybie klasyfikuje zawodników w/g ogólnej długości złowionych ryb – ilości punktów.10.

Do punktacji turniejowej klasyfikuje się zawodników wg następującej punktacji :
·    I miejsce         6 punktów
·    II miejsce         5 punktów
·    III miejsce         4 punkty
·    IV miejsce        3 punkty
·    V miejsce         2 punkty
·    VI miejsce         1 punkt
·    VII i dalsze miejsce     0,5 punkta


11.Turniej wygrywa zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów premiowych za zajęte miejsca, bez względu w ilu startował zawodach. Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma tzw. małych punktów, a w dalszej kolejności – dłuższa ryba.


Ostateczny podsumowujący wynik ogłoszony i premiowany będzie na kończących turniej zawodach t.j. „SALMO PARSĘTY”.


12.Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa stosownie do warunków terenowych i atmosferycznych panujących podczas rozgrywania zawodów.
13.Inne ustalenia dotyczące sportowego i etycznego przestrzegania regulaminu zostaną każdorazowo przedstawione na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.
14.Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów może ustanowić dodatkowe klasyfikacje, nie wchodzące do punktacji Turnieju, np. największa ryba, nagroda Fair Play.
15.Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i ustalonych zasad zawodnik może być wykluczony z udziału we wszystkich zawodach z cyklu TURNIEJU CZTERECH RZEK.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za wypadki losowe powstałe w czasie trwania wszystkich zawodów turnieju.
17.Na każdych zawodach powołuje się Komisję Odwoławczą
 w składzie: przedstawiciele organizatorów, ichtiolodzy, sędziowie.

Niektóre kwatery znaleźć można przy zaproszeniu na wcześniejsze edycje TROĆ INY

 SPONSOR STRATEGICZNY TURNIEJU CZTERECH RZEK:


KAMPANIA PIWOWARSKA POZNAŃ – MARKA ŻUBR

Sponsorzy TROĆ INY 2016:


Burmistrz Gminy Goleniów
Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie
Starosta Powiatu Goleniowskiego
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji Goleniów
Artysta Plastyk - Leszek Soroczyński
Nadleśnictwo Goleniów
Nadleśnictwo Kliniska      

Patronat medialny:


Magazyn „ Wędkarski Świat”
Głos Szczeciński 24 – Agnieszka Tarczykowska
Telewizja Regionalna Goleniów-  Lidia Jakubowska
Portal „Gazeta Goleniowska”- Paweł Palica
Kurier Szczeciński – Cezary Martyniuk

Sponsor Główny : Firma „Jaxon”- Andrzej Podeszwa

Salix Alba – Wojciech Łopatka
SALMO – Piotr Piskorski
Marek Rapant, Szymon Kocioł- producenci przynęt RM
Paweł Wasilewski – wytwórca przynęt wędkarskich
GLOOG- producent woblerów
SIEK-M- producent woblerów
FIRMA KENART- producent woblerów
IRENEUSZ GĘBSKI – producent woblerów
WOBLERY TG – Tomasz Gorgolik
LP RODS – Piotr Lipiec
S-BAIT – Grzegorz Sydoriak
MYTOL- Roman Mytko
ADASHHH HAND-MADE LURES – Adam Szwanka
LOVE BAITS – Piotr Prazmowski
WOB-ART. – Mariusz Wantowicz
RIOMES – Grzegorz Wadecki
PRACOWNIA ROZTOCZE – Piotr Mołdoch
WOBLERY SAMBOR – Przemysław Samborski
WOBLERY RUDIEGO – Marcin Malicki
PSTRĄGMAN – Wojciech Grochola
WOBLERY FAFIKI – Robert Fafuła
WOBLERY JR – Janusz Ryczkowski
DARSPIN – Dariusz Kalista
MANYFIK – Janusz Smoliński
FISH B – Bartłomiej Bartodziej
BARTEY FISHING ART.- Bartłomiej Szala
OLDSTREAM - Igor Olejnik – producent przynęt wędkarskich
Adam Kaczmarek- producent przynęt wędkarskich
Tomasz Pruś – producent przynęt wędkarskich
Paweł Grzecznik- producent przynęt wędkarskich
Tomasz Socha- producent przynęt wędkarskich
Fryderyk Otton- producent przynęt wędkarskich
Mariusz Sulima- osoba prywatna
Krzysztof Ocimek – osoba prywatna
„Wed-sport”- Stefan Przychoćko
Sklep Wędkarski ,,TROPIK,, - Jacek Nawrot
Centrum Wędkarskie ,,OKOŃ,, w Goleniowie
Piekarnia GS Goleniów
Hurtownia Spożywcza STANRO
Hotel " FJ Duet” Goleniów Franciszek Harbacewicz
Centrum Wędkarstwa „Nemo” Szczecin- Karol Jędrej
Domki Nad Parsętą- Jacek Zybura
Gospodarstwo Rolniczo Ogrodnicze w Goleniowie – Leon Patraszewski
Krakowski Klub „Głowatka”

........

LISTA SPONSORÓW NA BIERZĄCO BĘDZIE UAKTUALNIANA ZE WZGLĘDU NA TWAJĄCE DALEJ ROZMOWY ZE SPONSORAMI……

KŁUSOWNICY ZATRZYMANI NA GORĄCYM UCZYNKU

Minionej nocy strażnicy TPRIiG rozbili od lat nieuchwytny "gang elektryków" który pustoszył wody dorzecza górnej Iny.
Sprawa została przekazana do KPP w Stargardzie Szczecińskim.

Wytrzymałość i cierpliwość w naszych działaniach przynoszą efekty.
cdn.

elektrycy

elektrycy 2

Drzewa rosną, pamięć zanika....

Nawiązując do ostatniego artykułu jaki pojawił się w mediach jesteśmy zmuszeni do małego sprostowania i przekazania opinii publicznej prawdziwych informacji.

Z ostatnio opublikowanego na łamach ONET.PL artykułu można odnieść wrażenie, że jedynymi wykonawcami całego projektu są ZZMIUW oraz ZUT..... nie do końca tak to wygląda ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy także było partnerem w tym projekcie a nasi członkowie włożyli w ten projekt wiele swojej pracy i poświęcili wiele swojego prywatnego czasu.... Kolejna nieścisłość, to uznanie stanu jakości wody z Iny za "poprawiający się". Z tym zgodzić się nie możemy całkowicie, bowiem w wielu aspektach ten stan, podobnie jak stan Iny i dorzecza jako ekosystemu, jest coraz gorszy.

Pamiętacie o akcji nasadzeń drzew nad rzeką Iną którą przeprowadziliśmy po raz pierwszy 3 lata temu w ramach "PARTNERSTWA" TPRIiG w projekcie ,,Life+ ,, ? Na poniższych zdjęciach są ukazane piękne efekty naszej ciężkiej pracy!

Aby na bieżąco wzmacniać Iński drzewostan w ubiegłych latach nasadzenia przeprowadzaliśmy z własnej inicjatywy i na własny koszt.

Szkoda,że nasza aktywność w projekcie "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny i jej dopływów" jest systematycznie pomijana i umniejszana przez ZZMIUW i ZUT...

Poniżej kilka zdjęć z samych nasadzeń...

I Targi Rękodzieła Wędkarskiego w Europie

W imieniu własnym i organizatora Daniela Grombika zapraszamy wszystkich zainteresowanych wraz z całymi rodzinami na I Targi Rękodzieła Wędkarskiego. Oprócz atrakcji typowo wędkarskich ma być także wiele atrakcji dla naszych drugich połówek oraz dla najmłodszych. Jak zapewnia Daniel odbędzie się nawet przepiękny pokaz sztucznych ogni.

 

Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy też tam będzie. Będziemy mieli własne stoisko przy którym będziemy starali się przybliżyć działania i problemy z jakimi boryka się nasze Towarzystwo i nie tylko nasze. Będziemy prowadzić pogadanki oraz będą puszczane filmy i zdjęcia z naszych prac takich jak ochrona tarła, walka z melioracją, walka ze ściekami, nasadzenia drzew nad Iną czy chociażby sprzątania brzegów naszych rzek.

DL ulotka nowa 1 naj

DL ulotka nowa ty 1 naj

Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy i już gratulujemy Danielowi za potężną pracę jaką włożył w tą imprezę.

Jedziemy na Targi

Nasze ekipa wybiera się na Targi.. będzie okazja spotkać się, porozmawiać i wymienić doświadczeniami....

11222644 385142185009095 1633012006260780873 n1

Pike Factories w Szwecji

W dniach 11-13 maja br. Swedish Anglers Association zaprosiła przedstawicieli organizacji wędkarskich aktywnych w inicjatywie BAN/ Baltic Anglers Net/ na seminarium na temat czynnej ochrony ryb wód przybrzeżnych Bałtyku. Wśród prawie dwudziestki uczestników znaleźli się ludzie z Danii, Estonii, Łotwy, Alandii oraz z TPRIIG, w ramach Polskiej ekipy.

Wraz z Marcinem Budniakiem spędziliśmy dzięki gościnności Szwedów trzy bardzo ciekawe dni w podsztokholmskim Varmdo. Głównym tematem były problemy z zachowaniem gatunków atrakcyjnych dla turystyki wędkarskiej, ale także dla stabilności populacji gatunków w wodach przybrzeżnych Bałtyku.

IMG 8025

Bazą był pięknie położony na brzegu fiordu, wkomponowany w krajobraz hotel powyżej...

IMG 8024

jak to w Skandynawii, co krok to pomost i łajby zapraszające do użycia w wiadomych celach wędkarskich... Marcin się rozmarzył nieco.... widząc się za sterem tego pływadła z kijem w ręku...

IMG 8081

Pierwszy z kilku przykładów udrożnień dla ryb... wyglądają jakby dla troci, ale korzystają z nich wszystkie gatunki...

Po dwóch dniach rozmów i prezentacji trzecie był pełen podróży i zwiedzania. Odwiedziliśmy kilka obszarów, które szwedzcy koledzy, i koleżanki, przygotowali w ciągu ostatnich lat w pobliżu Sztokholmu. Za niewielkie pieniądze, przy dobrej współpracy z właścicielami podmokłych, przez dekady odciętych od zalania drenażami i wałami, łąk, stworzyli oni osiem funkcjonujących w sposób naturalny tarlisk ryb wiosennego tarła. Głownym celem była poprawa sytuacji szczupaków, jednak "przy okazji" obszary stały się kapitalnymio tarliskami okoni, a obok nich białorybu...

IMG 8093.

jak widać z prostej, lecz użytecznej informacji.....

 IMG 8092

Kolejna "przepławka na łąkę.... którą pożyczają Szwedom na część wiosny takie piękności, jak poniższy

IMG 8119

IMG 8108

Olof Engstedt, współorganizator spotkania próbuje pokazać uczestnikom co wpływa... okoń na oko z pół kg wymknął się mu właśnie na naszych oczach.... na dowód, że nie bajdurzył z Thomasem i Christiną, prowodyrką na spółkę z Alvisem całego BAN

IMG 8122

IMG 8125

IMG 8137

IMG 8138

IMG 8142

Szybki lunch na grobli usypanej dwa sezony wcześniej.... z podobnego obszary 3,5 ha w ciągu 3 lat licznik naliczył milion palczaków szczupaków spływających do Bałtyku.... mniejszych ryb nie dał rady, jednak widziano mnóstwo małych okonków... w górę tarlaki idą przepławką, a spływają po opuszczeniu stopniowym zastawek...

IMG 8142

IMG 8143

IMG 8166

Kolejny, tym razem całoroczny obszar, Hemmesta, otwarty przez samą Parę Królewską, to nie tylko miejsce dla ryb....

IMG 8190

A także bardzo atrakcyjnymi obszarami "ptasimi", bowiem na utracie tzw wetlandów obok ryb tracą inne grupy zwierząt, w tym ptaki.

IMG 8301

IMG 8303

Patrząc na te przykłady "gospodarskiego" podejścia wędkarzy do tematu ochrony rybostanu, aż się chce zadać pytanie, czemu tak u nas się nie da?

Przecież takich obszarów mamy w kraju mnóstwo, a przy odrobinie dobrej woli można się z rolnikiem dogadać. Tyle, że to już nie będzie "racjonalna gospodarka" oparta na zarybianiu i wyrybianiu, tylko prawdziwe działania ochrony, i do ich realizacji trzeba partnera "miejscowego", czyli gospodarza realnie zainteresowanego "swoim" terenem, jak gospodarują koła łowieckie... innymi słowy koła musiałyby mieć osobowość prawną i być realnym partnerem loklanych społeczności i gospdarzem swoich wód....

Tylko tyle i aż tyle.

Artur Furdyna, Marcin Budniak.

Podziękowania dla organizatorów , Swedish Anglers Association, szczególnie Olofa i Christiny za wspaniałą organizację spotkania i wiele cennych informacji

BIG JUMP 2015

BIG JUMP 2015 za nami. Pogoda nie dopisała, daliśmy jednak radę wskoczyć na chwilę do, niosącej bardzo mało wody, urokliwej Gowienicy w Widzeńsku.

DSCN0405

DSCN0407

 Jak widać na zdjęciach, woda ledwie się sączy, mimo, że co rusz jakiś deszcz pada. Zmiany, jakie poczyniono  w górnej części zlewni tej rzeki są tak poważne, że woda ucieka teraz błyskawicznie. Po silniejszym deszczu przybiera nagle i równie nagle opada.... klasyczna "flashy river". W obecnym stanie, gdyby przyszły opady jak w 2008 roku, to skutki byłyby znacznie gorsze, bowiem cała woda zalałaby Stepnicę w kilka godzin..... i ta powódź wcześniej, czy później przyjdzie .... A była to do niedawna bezpieczna, dzika rzeka.... pełna ryb...

Zresztą pogoda nie była najwiekszym problemem. Tym były ścieki, dzięki którym goście naszego gospodarza, Martina, odmówili wejścia do wody!!!!!! tak gmina Stepnica wspólnie z oczyszczalnią dbają o dobry stan Gowienicy.... i zabezpieczają bazę dla rozwoju turystyki. Tylko bić brawo.....

 DSCN0423

 

DSCN0425

Woda jak widać, tak niska, że jej poziom uciekł pod ziemię i trzeba było wodowskaz wykopać.... tak właśnie nasz kraj zamieniany jest w pustynię dzięki "wytężonej" pracy meiorantów, wspieranych wnioskami z żądaniami osuszania wszystkich podmokłych miejsc....

DSCN0426

Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 14. 06. 2015

Miejsce- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, ale jeszcze doprecyzuję po uzgodnieniu.
Porządek obrad: Początek godzina 15:00
Przywitanie uczestników
Podjęcie decyzji o sposobie głosowania.
Przedstawienie porządku spotkania

Sprawozdanie zarządu
- sprawozdanie merytoryczne - przedstawienie uzupełnionego składu zarządu , podanie powodów zmian.
- zamknięcie roku rozrachunkowego 2014
- omówienie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2014 rok
- omówienie sytuacji finansowej Towarzystwa, aktualnej i przewidywalnej
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad przyjęciem przez zebranych sprawozdania zarządu

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Powołanie komisji wniosków.
Plany na drugie półrocze 2015.
Dyskusja, wnioski zebranych.
Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków.

TROĆ INY 2015 – VIII Edycja za nami.

DSC 2215DSC 2361 

Kolejna odsłona naszej flagowej imprezy jest już historią. W dniach 16-18 stycznia odwiedziło nas wielu przyjaciół, znajomych, a także ludzi ciekawych Iny i jej skarbów. Tradycyjnie już imprezę otworzyło uroczyste powitanie w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów w piątek 16 stycznia. Nieco niepewności zaserwowała nam nieoczekiwana sesja Rady Gminy. Dzięki pomocy pani Agnieszki Krause gotowa była alternatywa, jednak za sprawą wielkiej sprawności pań sprzątających sala była gotowa na 17:00.

 Spotkanie oprócz części oficjalnej i spraw organizacyjnych objęło dwie prezentacje: sprawozdanie z ostatniego roku działalności naszego stowarzyszenia oraz wystąpienie dr Adama Tańskiego nt możliwości rozróżniania troci i łososia przez wędkarzy. Oprócz tego tematu dr Tański przybliżył uczestnikom wyniki kolejnego roku projektu badawczego realizowanego przez ZUT przy współpracy z ZO PZW oraz naszym stowarzyszeniem. W ramach tego projektu w dorzeczach Iny, Gowienicy i Wołczenicy powstały kolejne obszary tarłowe, w znacznym stopniu przywracając możliwości naturalnego rozrodu ryb wędrownych.

DSC05203

DSC05205

DSC05200

Na zakończenie zebrani obejrzeli film przygotowany przez Marcina Budniaka, w którym główną rolę odegrały dzikie ryby na tarliskach w sezonie 2014.

Sobota to już od rana gorączka przed łowieniem. Na starcie, na Stadionie Sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie, stanęło 120 uczestników. Po krótkim przywitaniu i odprawie sędziego głównego, Henia Terczyńskiego, zawodnicy ruszyli nad rzekę. Już po godzinie zadzwonił telefon z pierwszym zgłoszeniem, a do końca dnia takich zgłoszeń było jeszcze 4. Jeden z łowców rybę uwolnił, reszta przyniosła swe zdobycze do wagi. Pierwszy dzień połowów zamknął się 5 rybami, największa mierzyła 66,3 cm.

DSC 2275

Wyniki pierwszego dnia imprezy. Poniżej nieco "kuchni" imprezy...

DSC05209

DSC 2299

DSC05213

DSC05214

Zziębnięci i zmęczeni wędkarze ochoczo przyjmowali zestaw rozgrzewający w postaci pysznej grochówki „od Burmistrza i Rady UMiG Goleniów” i grzańca od JFK DUET. Mimo pewnych niespodzianek przyrody/ wichura tuż przed imprezą uszkodziła jeden z namiotów/ nie musieliśmy obawiać się deszczu. Na tą okoliczność zabezpieczył nas Goleniowski Dom Kultury, z którego pan Bździuch udostępnił nam dwa namioty, świetnie uzupełniające brak po orkanie.

DSC05219

DSC05220

Nasz zespół grillowy serwował karkówkę i kurczaka ufundowane przez Starostę, z kiełbaską od TPRIIG na dokładkę.

Dzień zakończyła licytacja fantów przekazanych przez liczne grono sponsorów. Wiele przedmiotów wykonano z dedykacją TROĆ INY 2015, i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Także materiały muchowe i sprzęt spotkał duże zainteresowanie, a wielu uczestników uzupełniło też swe ubiory sportowe dzięki firmie HiMountain. Kolejny raz rekord ustanowił dwuosobowy bilet na "Głowatkę" przekazany przez kolegów z Klubu "Głowatka" z Krakowa. Po trzech godzinach nasz budżet wzrósł o rekordową jak na naszą imprezę kwotę 6600 zł.

DSC 2236

DSC 2255

DSC 2251

Igor Pomorski ze swoją zdobyczą. Poniżej najdłuższa ryba TROĆ INY 2015, 68,7 Jarosława Kamińskiego ze Stargardu Szczecińskiego

DSC 2325

DSC 2282

DSC 2248

Pomiary ryb przez sędziego głównego Turnieju, Henryka Terczyńskiego

Drugiego dnia łowiących rano przywitał krajobraz pobielony przymrozkiem, co nie przeszkodziło im złowić kolejne ryby, tym razem 4, w tym najdłuższą rybę imprezy , 68,7 cm. Znów 1 ryba została uwolniona, także przez Mariusza Sulimę, zwycięzcę całych zawodów. Nagrodę ufundowaną przez ZO PZW w Szczecinie otrzymał łowca najdłuższej ryby, Jarosław Kamiński ze Stargardu Szczecińskiego. Nieco bardziej zziębnięci łowiący, a także goście mogli rozgrzać się kolejną porcją zupy, tym razem gulaszowej z Karczmy U Urszuli i Jędrka, a wolni od pojazdów, także grzańcem i symboliczną puszką piwa ŻUBR. W międzyczasie organizator nagrodził symbolicznie strażników za ochronę 2014, w tym redaktor Marek Szymański wręczył Andrzejowi Sitarskiemu lornetkę ufundowaną przez Józka Sendala. Jak co roku, w ramach TI podsumowano też wewnętrzny konkurs TPRIIG i nagrodzono zwycięzców: Mikołaja Jezierskiego, Piotra Jurkiewicza oraz Adama Ratajczyka.

DSC 2340

Wyniki TROĆ INY 2015

DSC 2336

Ostatnie przygotowania do zamknięcia zawodów. Na ten moment zawitali do nas goście, w tym Burmistrz Robert Krupowicz

Przed zakończeniem uczestnicy TROĆ INY 2015 uczcili minutą ciszy odejście jednego z naszych członków, Marka Juszczaka.

DSC 2273

W oczekiwaniu na zakończenie coś ciepłego w płynie....

DSC 2366

Pierwszych czterech " na pudle"

 DSC 2375

Zwycięzca Mariusz Sulima w ogniu pytań dziennikarzy

Uroczystego wręczenia nagród i pucharów dokonali Burmistrz Robert Krupowicz, przedstawiciel Starosty – Andrzej Mucek oraz prezes ZO PZW w Szczecinie Emilian Pilch.

SPONSOR STRATEGICZNY TURNIEJU CZTERECH RZEK:
KAMPANIA PIWOWARSKA POZNAŃ – MARKA ŻUBR

Sponsorzy TROĆ INY 2015:


Burmistrz Gminy Goleniów
Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie
Starosta Powiatu Goleniowskiego
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji Goleniów
Goleniowski Dom Kultury
Nadleśnictwo Goleniów
Nadleśnictwo Kliniska      

Patronat medialny:


Magazyn „ Wędkarski Świat”
Głos Szczeciński 24 – Agnieszka Tarczykowska
Portal „Gazeta Goleniowska”- Paweł Palica
Kurier Szczeciński – Cezary Martyniuk

Sponsor Główny : Firma „Jaxon"- Andrzej Podeszwa

Firma Dragon
SALIX ALBA - Wojciech Łopatka
HRT- Henryk i Roman Tyszkiewicz
SALMO Piotr Piskorski
Marek Rapant, Szymon Kocioł- producenci przynęt RM
Paweł Wasilewski – wytwórca przynęt wędkarskich
Fryderyk Otton – wytwórca przynęt wędkarskich
Ireneusz Piepiorka – wytwórca przynęt wędkarskich
OLDSTREAM - Igor Olejnik – producent przynęt wędkarskich
BRYKA FISHING LURES – Michał Bryczkowski – producent przynęt wędkarskich
FlyFormers- Marcin Gregorek – producent much łososiowych
Adam Kaczmarek- producent przynęt wędkarskich
Tomasz Pruś – producent przynęt wędkarskich
KRAKUS ZP – Zbigniew Prałat – producent przynęt wędkarskich
Tomasz Socha - producent przynęt wędkarskich
Paweł Grzecznik- producent przynęt wędkarskich
FIRMA HUNTER - Andrzej Lipiński, Tomasz Skowronek producent przynęt wędkarskich
„SALMO" Piotr Piskorski
„Wed-sport"- Stefan Przychoćko
SPINWAL - akcesoria wędkarskie
Centrum wędkarskie ,,OKOŃ,, w Goleniowie - Grzegorz Działkowski
Sklep Wędkarski ,,TROPIK,, -Jacek Nawrot Drukarnia Racto Goleniów- Tomasz Kwietniak
Piekarnia GS Goleniów
Hurtownia Spożywcza w Goleniowie Cieśla
Hotel " FJ Duet" Goleniów Franciszek Harbacewicz
Centrum Wędkarstwa „Nemo" Szczecin- Karol Jędrej
Sklep Wędkarski „Jolex" Stargard Szczeciński -Waldek Demczuk
Sklep Sportowy PHU BARR- Romuald Dec
Firma „HIMOUNTAIN"
Domki Nad Parsętą- Jacek Zybura
Gospodarstwo Rolniczo Ogrodnicze w Goleniowie – Leon Patraszewski
Tomasz Modzelewski

Krakowski Klub „Głowatka"

Sklep wędkarski ,,PSTRĄG,, z Bytowa                                                                                        

W imieniu Organizatorów Serdecznie dziękujemy Wszystkim, tak uczestnikom, jak i sponsorom za udaną imprezę łącząc Zaproszenie na kolejne TROĆ INY, a wcześniej na GOLENIOWSKIEGO ŁOSOSIA II – zawody w poszukiwaniu SALMO SALAR muchą i błystką C&R w maju. Szczegóły podamy niebawem.

W imieniu Zarządu i własnym serdeczne podziękowania kieruję do grona członków TPRIIG, dzięki któremu po raz ósmy z powodzeniem przeprowadziliśmy udaną, mam nadzieję, że uczestnicy podzielają tą opinię, imprezę. Nie wszystkich widać, pozwolę sobie więc wymienić: Kasia Długosz, Jacek Mroczkowski, Jan Długosz, Adam Ratajczyk, Andrzej Matusiak, Korneli Zwierzyński, Bartek Zalewski, Mikołaj Jezierski, Tomasz Borus, Marcin Budniak, Dominik Grychuta, Zbyszek Denderski/ wykonawca naszego nowego grilla/, Andrzej Sitarski, Bartłomiej Noworolski, Wiesław Zalewski.

Z wędkarskim Pozdrowieniem w imieniu Zarządu TPRIIG

Artur Furdyna, przewodniczący

TROĆ INY 2015

trociny 2015 640x360


Zaproszenie "Troć Iny 2015"

 

P r o g r a m VIII Otwartych Zawodów Spinningowo- Muchowych w Łowieniu Łososia i Troci O PUCHAR BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW „TROĆ INY – 2015”

Zawody otwierają cykl imprez „Turnieju Czterech Rzek im. Jana Meyera o Puchar Żubra”

Program Zawodów


Dokument stanowi regulamin i harmonogram zawodów:

ORGANIZATOR
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 

W dniach 16- 18 stycznia 2015r na rzekach Inie i Gowienicy odbędzie się VIII edycja Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Spinningowo Muchowych w łowieniu łososia i troci wędrownej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów.  Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Patronatem medialnym imprezę objął  magazyn „Wędkarski Świat”, „Głos Szczeciński 24” Portal Gazeta Goleniowska oraz Telewizja Regionalna Goleniów. Nagrody ufundowali znani w całym kraju i za granicą producenci sprzętu wędkarskiego, właściciele goleniowskich i szczecińskich sklepów wędkarskich. Imprezę wsparli Burmistrz Gminy Goleniów, Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie oraz Starosta Powiatu Goleniowskiego. Impreza odbywa się w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.  


TEREN ZAWODÓW

Odcinek I: Rzeka Ina od ujścia pkt. A do miejscowości Goleniów most drogowy przy ul. Andersa  pkt. B (woda nizinna odcinek długości około 15km rzeka o wolnym nurcie, szerokości 12- 15m, średniej głębokości 1,5-2m z dołami do 4m)


Odcinek II: Rzeka Ina od most drogowy w Goleniowie przy ul. Andersa pkt. B do miejscowości Stargard Szczeciński pkt. C (woda górska odcinek długości ok. 35km). Rzeka o szybkim nurcie, na tym odcinku o szerokości ok. 15m, średnia głębokość 1 - 2m z dołami do 4m. Otoczenie rzeki to ekologiczne łąki na przemian z odcinkami zadrzewionymi, dużo odcinków o utrudnionym dostępie przy wyższych stanach wody, ze względu na liczne rozlewiska oraz „pułapki bobrowe”. W korycie w okresie zimowym poza nielicznymi włosienicznikami, brak jest roślinności. Na wielu odcinkach jednak spotykane są pasy trzciny na burcie. Na wielu odcinkach spotkać można pozostałości starych faszynowań w korycie rzeki.

 

Odcinek III: Rzeka Gowienica od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do miejscowości Łożnica (woda górska odcinek długości około 25km rzeka o średnim nurcie, szerokości 5- 10m, średniej głębokości 1-1,5m z licznymi zagłębieniami i zwałkami urokliwie płynąca pośród lasów.


W klasyfikacji pod uwagę brane będą: łosoś wyłącznie na zasadzie (C&R) Uchwała Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 10/2013 z dnia 07.10.2013r. ( pkt. 5.2. całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia) i troć wędrowna łowione metodami spinningową oraz muchową.

UCZESTNICY
Posiadacze zezwoleń na 2015r. na połów ryb w Szczecińskim Okręgu PZW na wodach krainy pstrąga i lipienia

KLASYFIKACJA, PUNKTACJA


Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru C&R (żywa ryba) oraz martwej rybie. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne.

ZWYCIĘZCY, NAGRODY

Za miejsca I-VI puchary nagrody rzeczowe.

OPŁATA STARTOWA

Pkt. 1 Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie opłaty na połów ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu PZW Szczecin
Pkt. 2. Wpisowe na zawody wynosi  120,00zł ( dla członków TPRIiG z aktualnymi składkami członkowskimi zniżka 50%, panie oraz juniorzy wstęp wolny)

Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2015r. na konto TPRIiG:
Bank PEKAO S.A  I Oddział Goleniów
Nr 33 1240 3839 1111 0010 2023 6392
W tytule przelewu należy podać Imię Nazwisko oraz Troć Iny 2015

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie bądź, w uzasadnionych przypadkach, o potwierdzenie przybycia do dnia 12.01.2015r. Po tym terminie wpłaty bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy dla osób, które zgłosiły udział do Sekratarza -Skarbnika, Adama Ratajczyka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel: 503-176-840  lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Ilość miejsc ograniczona.
 
Harmonogram Minutowy Zawodów

DZIEŃ I - 16 stycznia 2015r.

17:00- 20:00 – Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1 - Uroczyste otwarcie imprezy połączone z prezentacjami o tematyce wędkarsko – ekologicznej" Rzeka Ina Osią Gminy Goleniów"

DZIEŃ II - 17 stycznia 2015r.
7:00 - 08:00 Rejestracja uczestników – zbiórka na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego OSIR ul. Sportowa w Goleniowie

08:00 - 08:30 Odprawa sędziowska
08:30 – 15:30 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone do 15:30)
15:30 - 16:00 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej do komisji sędziowskiej do 16:00
16:00 - 16:30 Prace komisji sędziowskiej
16:45 - 17:30 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów – Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion sportowy) ul. Sportowa w Goleniowie

17:30... biesiada, ciepła przekąska oraz licytacja fantów przekazanych przez sponsorów na rzecz wsparcia działalności TPRIIG

DZIEŃ III - 18 stycznia 2015r.


7:00 – 14:00 II Tura połowów ( złowione ryby muszą być zgłoszone do 14:00)
14:00- 14:30 Powrót z łowiska- (do 14:30 ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być dostarczone komisji sędziowskiej).
14:30- 15:00 Prace Komisji Sędziowskiej
15:00- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów- Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion sportowy) ul. Sportowa w Goleniowie


Pozyskane środki z opłaty startowej przeznaczone zostaną na zakup sprzętu technicznego do ochrony statutowych rzek TPRIiG.

Sędzia Główny Zawodów "Troć Iny 2015" - Henryk Terczyński tel. 602-435-931

Kontakt z organizatorem zawodów:


Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy - Nasza Strona internetowa:
www.tpriig.pl

(Przewodniczący TPRIiG) Artur Furdyna – tel 531-402-868 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Skarbnik TPRIiG - rejestracja zawodników) Adam Ratajczyk - 503-176-840 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach „Troć Iny 2015”


Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu do godziny 15.30 podczas pierwszej i do 14:00 podczas drugiej tury zawodów na nr tel. sędziego głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić w czasie 30 minut od zakończenia każdej z tur, czyli odpowiednio do 16:00 i 14:30. Zgłoszenie każdej ryby dla obu formuł musi zostać potwierdzone przez świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu.
Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule” martwa ryba”
Złowione, uśmiercone i zgłoszone  ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów tj. Stadionie Sportowym OSIR w Goleniowie ul. Sportowa w wyznaczonym do tego miejscu.

W formule C&R  ( żywa ryba)

 1. Zawodnik może zgłosić maksymalnie dwie wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną.
 2. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanego przez organizatora numeru startowego oraz miarki, pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ).
 3. Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni.
 4. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta.
 5. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego).
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby.
 7. Zawodnik w formule C&R musi przedstawić sędziemu dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.
 8. W przypdku braku możliwości technicznych ze strony organizatora w miejscu zawodów do pozyskania wykonanych zdjęć bądź filmu przedstawiającego uwolnienie złowionej ryby, łowca zobowiązany jest w terminie 3 dni przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wykonane zdjęcia.

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską z opłaconą aktualną składką na wody górskie Szczecińskiego Okręgu PZW na 2015r. Karty wędkarskie z aktualnymi opłatami do połowu będą sprawdzane podczas rejestracji zawodników.
Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.
Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.
Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek zawodów.

KWATERY -NOCLEGI:

http://www.tpriig.pl/forum/5-a-moze-razem-na-rybki/6011-kwatery-wedkarskie-nad-ina#6070

Mapa Miasta Goleniów:

http://goleniow.e-mapa.net/?x=224251&y=641650&zoom=8

REGULAMIN OGÓLNY


TURNIEJ CZTERECH RZEK O PUCHAR ŻUBRA 2015

1.    Turniej obejmuje następujące, wg kolejności ich rozgrywania, zawody :
-    Troć Iny                 -(miesiąc styczeń) 16-18 01 2015
-    Reska Troć                  -(miesiąc luty)
-    Memoriał im. W. Wierzbickiego-(pierwsza niedziela marca)
-    Święto Troci i Łososia TMP -(pierwsza sobota i niedziela lipca)
-    Święto Wieprzy            -(pierwsza sobota i niedziela września)
-    Salmo Parsęty             -(ostatnia sobota i niedziela września)


2.    Zawody rozgrywane będą cyklicznie w terminach stałych, o ewentualnych zmianach niezależnych od organizatorów (niesprzyjająca aura, zalodzenie rzek) zainteresowani zostaną odpowiednio powiadomieni.
W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualne zezwolenie na połów ryb w wodach „górskich” użytkownika wód. Zawodnicy przybywają i pokrywają koszty pobytu i opłaty startowej ze środków własnych, koła lub klubu.


3.    Do klasyfikacji zaliczane są ryby :
-    ŁOSOŚ        od 50 cm (C&R)
-    TROĆ        od 50 cm
4.    Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową.
5.    Limit dzienny wynosi 2 szt.
6.    Zawody będą rozgrywane jednocześnie w/g 2 równoważnych formuł t.j. na „martwej” oraz „żywej” rybie.
7.    Dla obu formuł prowadzona będzie jedna klasyfikacja za długość złowionych ryb z dokładnością do 1 mm=1 pkt
8.    Organizator poszczególnych zawodów zobowiązany jest określić zasady dokumentowania połowu metodą na „żywej „rybie” przed rozpoczęciem zawodów oraz zasady zgłaszania ryb.
9.Komisja sędziowska poszczególnych zawodów na podstawie weryfikacji zgłoszeń i pomiarów przedłożonych ryb w formule „na martwej” rybie oraz po analizie dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez zawodników biorących udział w formule „na żywej” rybie klasyfikuje zawodników w/g ogólnej długości złowionych ryb – ilości punktów.10.

Do punktacji turniejowej klasyfikuje się zawodników wg następującej punktacji :
·    I miejsce         6 punktów
·    II miejsce         5 punktów
·    III miejsce         4 punkty
·    IV miejsce        3 punkty
·    V miejsce         2 punkty
·    VI miejsce         1 punkt
·    VII i dalsze miejsce     0,5 punkta


11.Turniej wygrywa zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów premiowych za zajęte miejsca, bez względu w ilu startował zawodach. Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma tzw. małych punktów, a w dalszej kolejności – dłuższa ryba.


Ostateczny podsumowujący wynik ogłoszony i premiowany będzie na kończących turniej zawodach t.j. „SALMO PARSĘTY”.


12.Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa stosownie do warunków terenowych i atmosferycznych panujących podczas rozgrywania zawodów.
13.Inne ustalenia dotyczące sportowego i etycznego przestrzegania regulaminu zostaną każdorazowo przedstawione na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.
14.Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów może ustanowić dodatkowe klasyfikacje, nie wchodzące do punktacji Turnieju, np. największa ryba, nagroda Fair Play.
15.Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i ustalonych zasad zawodnik może być wykluczony z udziału we wszystkich zawodach z cyklu TURNIEJU CZTERECH RZEK.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za wypadki losowe powstałe w czasie trwania wszystkich zawodów turnieju.
17.Na każdych zawodach powołuje się Komisję Odwoławczą
 w składzie: przedstawiciele organizatorów, ichtiolodzy, sędziowie.

Niektóre kwatery znaleźć można przy zaproszeniu na wcześniejsze edycje TROĆ INY

 SPONSOR STRATEGICZNY TURNIEJU CZTERECH RZEK:


KAMPANIA PIWOWARSKA POZNAŃ – MARKA ŻUBR

Sponsorzy TROĆ INY 2015:


Burmistrz Gminy Goleniów
Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie
Starosta Powiatu Goleniowskiego
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji Goleniów
Artysta Plastyk - Leszek Soroczyński
Nadleśnictwo Goleniów
Nadleśnictwo Kliniska      

Patronat medialny:


Magazyn „ Wędkarski Świat”
Głos Szczeciński 24 – Agnieszka Tarczykowska
Telewizja Regionalna Goleniów-  Lidia Jakubowska
Portal „Gazeta Goleniowska”- Paweł Palica
Kurier Szczeciński – Cezary Martyniuk

Sponsor Główny : Firma „Jaxon”- Andrzej Podeszwa

Firma Dragon

SALIX ALBA - Wojciech Łopatka

HRT- Henryk i Roman Tyszkiewicz

 SALMO Piotr Piskorski

Marek Rapant, Szymon Kocioł- producenci przynęt RM

Paweł Wasilewski – wytwórca przynęt wędkarskich

Fryderyk Otton – wytwórca przynęt wędkarskich

Ireneusz Piepiorka – wytwórca przynęt wędkarskich

OLDSTREAM - Igor Olejnik – producent przynęt wędkarskich

BRYKA FISHING LURES – Michał Bryczkowski – producent przynęt wędkarskich

FlyFormers- Marcin Gregorek – producent much łososiowych

Adam Kaczmarek- producent przynęt wędkarskich

Tomasz Pruś – producent przynęt wędkarskich

KRAKUS ZP – Zbigniew Prałat – producent przynęt wędkarskich

Paweł Grzecznik- producent przynęt wędkarskich

FIRMA HUNTER - Andrzej Lipiński, Tomasz Skowronek producent przynęt wędkarskich

„SALMO”  Piotr Piskorski

„Wed-sport”- Stefan Przychoćko      

SPINWAL - akcesoria wędkarskie

Centrum wędkarskie ,,OKOŃ,, w Goleniowie - Grzegorz Działkowski

Sklep Wędkarski ,,TROPIK,, - Jacek Nawrot                                                                   
Drukarnia Racto Goleniów- Tomasz Kwietniak
Piekarnia GS Goleniów
Hurtownia Spożywcza w Goleniowie Cieśla
Hotel " FJ Duet” Goleniów Franciszek Harbacewicz
Centrum Wędkarstwa „Nemo” Szczecin- Karol Jędrej
Sklep Wędkarski „Jolex” Stargard Szczeciński -Waldek Demczuk
Sklep Sportowy PHU BARR- Romuald Dec
Firma „High Mountain”
Domki Nad Parsętą- Jacek Zybura
Gospodarstwo Rolniczo Ogrodnicze w Goleniowie – Leon Patraszewski
Tomasz Modzelewski
Krakowski Klub „Głowatka”

........

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

Do Siego Roku

1509951 575162552560917 905425213 n

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates