Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016

Uwaga! Z przyczyn niezależnych nastąpiła konieczność przełożenia Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego na nastepną niedzielę - 10 lipca.

Miejsce i godzina pozostają bez zmian. W imieniu Zarządu przepraszam za zamieszanie i zapraszam 10 lipca.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy zapraszam na zebranie sprawozdawcze w dniu 10 lipca 2016                Miejsce- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, ale jeszcze doprecyzuję po uzgodnieniu.
Porządek obrad: Początek godzina 15:00
Przywitanie uczestników
Podjęcie decyzji o sposobie głosowania.
Przedstawienie porządku spotkania

Sprawozdanie zarządu
- sprawozdanie merytoryczne - przedstawienie uzupełnionego składu zarządu , podanie powodów zmian.
- zamknięcie roku rozrachunkowego 2015
- omówienie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2015 rok
- omówienie sytuacji finansowej Towarzystwa, aktualnej i przewidywalnej
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad przyjęciem przez zebranych sprawozdania zarządu

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Powołanie komisji wniosków.
Plany na drugie półrocze 2016.

Omówienie organizacji jubileuszowych zawodów TROĆ INY 2017.
Dyskusja, wnioski zebranych.
Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates