Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Budowa biogazowni rolniczej krok po kroku

Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej i chętniej interesują się budową biogazowni rolniczych. Duża opłacalność produkcji tego biopaliwa, a także spore dotacje i dofinansowania pochodzące z programów rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich sprawiają, że coraz więcej biogazowni rolniczych pojawia się na mapie Polski.

cid_part1.05030902.jpg

Czytaj więcej...

Ochrona bierna przyrody

Ochrona bierna, czyli tzw. "non-intervention manmagement" (polegający na
nieingerowaniu w naturalne procesy przyrodnicze) jest w wielu, choć nie we
wszystkich przypadkach dobrym sposobem ochrony przyrody

Czytaj więcej...

Czystość naszych rzek

Zarząd TPRIiG od pewnego czasu otrzymywał liczne zgłoszenia od wędkarzy i innych osób, w sprawie odprowadzania do naszych statutowych rzek nieczystości płynnych pochodzących z miejskich oczyszczalni ścieków w Goleniowie jak i Stepnicy. W tej sprawie wystosowano pisma do Starostwa Powiatowego w Goleniowie informując władze powiatu o stwierdzonych nieprawidłowościach. Zobaczymy czy urzędy powołane do przestrzegania prawa podejmą w tych sprawach stosowne czynności.

skan_0011.jpg

Czytaj więcej...

Nowe możliwości ochrony rzek, jezior, wód podziemnych

15 lutego 2011 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw - co oznacza, że wejdzie ona w życie od 18 marca.

Czytaj więcej...

Bajoro nie rzeka- kto tak zmienił Inę

Szanowna Redakcjo!
Bardzo mnie zaskoczył jeden z Państwa artykułów, który „wychwala” nasze, TPRIIG, dokonania oraz stawia nas w gronie organizacji potężniejszych, niż sami siebie oceniamy,  z wpływem na naturalne procesy włącznie.

Czytaj więcej...

W Kurierze > Bajoro a nie rzeka

Stargard Szczeciński. Koryto Iny jest tak zanieczyszczone odpadami i zarośnięte krzewami, że bardziej przypomina bajoro niż rwącą rzekę – uważają mieszkańcy i wnioskują o jak najszybsze udrożnienie Iny. Jednak według służb melioracyjnych wszelkie plany oczyszczenia koryta rzeki są blokowane przez ekologów.

Czytaj więcej...

Energetyka wodna

Wymiar sprawiedliwości jest zaporą: tak, wojna nie została jeszcze wygrana, ale federacja wędkarzy Ariège odniosła znaczący sukces.

Czytaj więcej...

Szwedzkie doświadczenia pomocą dla Polski

Kwestii zmian klimatu oraz spraw związanych z Morzem Bałtyckim, także w kontekście polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz gospodarki odpadami dotyczyły rozmowy Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska RP z Andreasem Carlgrenem, Ministrem Środowiska Królestwa Szwecji.

Czytaj więcej...

Rola wierzb w ekosystemach rzecznych

Charakterystyczne niegdyś dla krajobrazu dolin rzecznych i terenów wilgotnych wierzby znikają.

wierzba.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20090425257.jpg

Czytaj więcej...

Przekaż 1% Podatku dla TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy decyzją Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie z dniem 29.11.2010r. wpisane zostało na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jedną z doniosłych konsekwencji tego faktu, jest możliwość przekazania na Naszą organizację 1% podatku za rok 2011.

przeka_1_procent_na_tpriig.jpg

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, jako pozarządowa organizacja ekologiczno-strażnicza, zarejestrowana w roku 2008,  a od niedawna mająca status OPP, realizowało swe statutowe cele  w kolejnych latach poprzez:

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates