Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Piszą o nas w IGFA

IGFA (International Game Fish Association) to Międzynarodowa Organizacja Wędkarska, której celem jest propagowanie wędkarstwa jako istotnej formy aktywności społecznej, podkreślając równocześnie jego ekonomiczne znaczenie. Instytucja ta gromadzi szereg informacji na temat ryb i środowiska, traktując je jako potencjalne źródło danych naukowych. Czasopismo IGFA osiągalne jest w blisko 150-ciu krajach.

Artykuł dotyczy spotkania Stowarzyszenia Bałtyckich Wędkarzy (BAN - Baltic Anglers Network), które miało miejsce w Rydze na Łotwie w dniach 30-31 maja. Członkowie BAN, w tym również TPRIiG i Stowarzyszenie "Bałt", określani są jako najbardziej znane organizacje wędkarskie spośród krajów nadbałtyckich. Podczas debaty poruszano tematy dotyczące ochrony wód, rybostanu i całego ekosystemu Bałtyku.

Czytaj więcej...

Raport z liczenia gniazd wędrownych ryb łososiowatych w rzekach płn. Polski w roku 2012 - wiosna

Opracowanie zrealizowane dzięki sfinansowaniu przez szwedzką organizację FISH SECRETARIAT, będące efektem pracy własnej autorów, członków Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIIG) oraz analizy wyników wielu zespołów badawczych zabiegających o ochronę naturalnego rozrodu ryb wędrownych.

Czytaj więcej...

"Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody" - nowe publikacje


Nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazały się nowe publikacje:

  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik przyrodnika" (nowa publikacja),
  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik urzędnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione),
  • "Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody: niezbędnik leśnika" (II wydanie publikacji z 2009 r., znacznie zmienione i uzupełnione).

Czytaj więcej...

Przepisy UE Ochrona Środowiska

 Brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska to dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro.
Bruksela 7 marca 2012 r. – Ocenia się, że brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oznacza dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro rocznie oraz bezpośrednie koszty dla środowiska. W ramach starań mających na celu zmniejszenie tej liczby i osiągnięcie lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska Komisja wydała w dniu dzisiejszym komunikat w sprawie lepszego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Protest TPRIiG w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi

Poniżej publikujemy treść listu wysłanego do Dyrektor RZGW w Gdańsku w sprawie usunięcia drzew i zakrzaczeń na rzece Słupi poprzez sprzedaż „na pniu” drzew i krzewów rosnących w korycie rzeki Słupii.

 

 

 

Czytaj więcej...

Wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko w jednym dokumencie

cid_part1.04040105.jpgKomisja zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny oddziaływania na środowisko, aby ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie projekty budowlane wywierają na środowisko. Pierwotną wersję dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy EIA) oraz jej kolejne trzy przeglądy połączono w jedną, bardziej zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która właśnie dzisiaj wchodzi w życie.

Czytaj więcej...

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

life.jpgLIFE+: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów
01.zukowo.jpg
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. Jest to jedyny instrument finansowy Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Rzeka to nie kanał spustowy

Artur Furdyna Z Arturem Furdyną, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy rozmawiamy o tym, w jaki sposób Ina zapracowała sobie na opinię najlepszej rzeki łososiowej w Polsce.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates