Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Obywatele Unii Europejskiej chcą zmian w systemie finansowania rybołówstwa

Green Budget Europe opublikował dziś wyniki badania opinii mieszkańców sześciu państw członkowskich UE na temat europejskich subsydiów dla rybołówstwa. Posłużono się reprezentatywnym badaniem opinii, przeprowadzonym przez YouGov.

Wyniki badania wyraźnie wskazują, że społeczeństwo ma bardzo zdecydowane stanowisko w sprawie sposobu wydawania publicznych pieniędzy na europejski sektor rybołówstwa:

  • 76 procent respondentów nie chce przyznawania subsydiów na rybołówstwo przed przeprowadzeniem prawidłowej oceny floty;
  • 68 procent wyraziło pogląd, że subsydia powinny zostać przeznaczone na zachowanie i odbudowę stad, zamiast na flotę.;
  • 80 procent nie zgadza się na udostępnianie dotacji rybakom, którzy łamią przepisy połowowe.

„Ministrowie krajów UE odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa powinni liczyć się ze zdaniem europejskiej opinii publicznej, podejmując decyzje na temat funduszy wspierających ten sektor“ mówi Damian Ludewig, Dyrektor of Green Budget Germany (GBG). 22-go i 23-go października bieżącego roku ministrowie odpowiedzialni za sektor rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej mają osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie przyszłego sposobu subsydiowania europejskiego rybołówstwa.

Obecnie, Fundusze Unii Europejskiej dla sektora rybołówstwa wspierają indywidualnych rybaków, nie są jednak przeznaczane na badania i walkę z nielegalnymi połowami. Ponaddto subsydia przyznawane są niezależnie od tego czy zrównoważone limity połowowe zostały przekroczone czy nie, a co więcej o fundusze mogą starać się nawet te jednostki, które wcześniej złamały obowiązujące w UE przepisy połowowe.

“Pomimo, że temat subsydiów dla europejskiego sektora rybołówstwa nie był do tej pory głośno dyskutowany, opublikowane wyniki badań wskazują, że europejczycy mają zdecydowane stanowisko w sprawie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z ich podatków” powiedział Sebastian Buschmann, z Green Budget Germany. “Wyraźnie widać, że obywatele Unii Europejskiej chcą zmiany obecnej polityki I wspierają reformę Wspólnej Polityki rybołówstwa i zmiany w sposobie finansowania tego sektora gospodarki”.

Więcej informacji dostępne jest na stronie www.foes.de

Green Budget Europe jest platformą mającą na celu promowanie Ekologicznej Reformy Fiskalnej na poziomie europejskim. Platforma ta łączy instytucje unijne i krajowe, organizacje pozarządowe, towarzyszenia przemysłu oraz ekspertów. GBE założona została w 2008 roku i obecnie funkcjonuje ako projekt w ramach Green Budget Germany.
Green Budget Europe jest członkiem koalicji Ocean2012.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates