Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Ina trzy jazy

Dotyczy: postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Agrofirmie Witkowo na korzystanie z jazów Żukowo, Lipka i Piasecznik.

Czytaj więcej...

Propozycje zmian w zarządzaniu zasobami wodnymi i gospodarce wodnej

AF/14 /2011                                                                                                Stepnica dn. 02 06 2011

                                                                                  Pan Arkadiusz Litwiński
                                                                                  Poseł na Sejm RP


Członek Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi


             Propozycje zmian w zarządzaniu zasobami wodnymi i gospodarce wodnej wprowadzane przez projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który w dniu 12 maja 2011 roku został skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu RP, są nie do przyjęcia.
Projekt ustawy przygotowany przez MSWiA wprowadzając nowe przepisy odnoszące się do kwestii udzielania pomocy obszarom dotkniętym przez powódź, w istocie zmienia zapisy w innych ustawach, zwłaszcza w prawie wodnym.

Czytaj więcej...

Kolejne dotacje na OZE

WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczy 35 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza konkurs o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energiii obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 2” - poinformował WFOŚiGW w Szczecinie.

cid_part1.06050709.jpg

Czytaj więcej...

Sprzątanie brzegów rzeki Iny 14-05-2011

Tegoroczna akcja sprzątania Iny spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności Goleniowa. Frekwencja w stosunku do poprzednich lat wzrosła o 300%.  Stało się to za sprawą dzielnych Zuchów i uczniów kl. 2 SP nr 2 w Goleniowie i ich opiekunów,  w tym Rodziców.

Czytaj więcej...

Ekologiczne gospodarstwo to inwestycja w przyszłość

Rolnictwo ekologiczne cieszy się na świecie niesłabnącą popularnością. Sytuacja na rodzimym rynku, mimo dostrzegalnego rozwoju, wciąż różni się od zachodnich standardów.

Czytaj więcej...

Ina nie dla przemysłu

Taka deklaracja ze strony Burmistrza Krupowicza napawa nas optymizmem. Cieszy mnie, że Pan Burmistrz i Władze Goleniowa nie dają się omamić obietnicami, jakie wszyscy inwestorzy MEW mają na podorędziu, czyli stekiem kłamstw o proekologicznym źródle energii- wodzie.

Czytaj więcej...

Renaturyzacja rzek - jak lepiej - dla ludzi i przyrody?

Rzeka Ina jako przykład problematyki gospodarowania wodami w Polsce

„Rzeka Ina jako przykład problematyki gospodarowania wodami w Polsce” 

Artur Furdyna, Ewa Leś

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy – www.tpriig.pl

72-112 Stepnica, ul. Chrobrego 17;

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA - www.eko-unia.org.pl

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

Na przykładzie rzeki Iny (woj. zachodniopomorskie) autorzy próbują udzielić odpowiedzi na pytanie, czy motto spotkania o „dzikich, czystych i pełnych zdrowych ryb wodach”  jest w naszym kraju w dniu dzisiejszym realne. Po krótkim opisie walorów samej rzeki, jak i doliny, w tym kilku związanych z nią obszarów Natura 2000, autorzy przechodzą do analizy czynników mających istotny wpływ na obecny stan tego ekosystemu.

Czytaj więcej...

Budowa biogazowni rolniczej krok po kroku

Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii powoduje, że inwestorzy coraz częściej i chętniej interesują się budową biogazowni rolniczych. Duża opłacalność produkcji tego biopaliwa, a także spore dotacje i dofinansowania pochodzące z programów rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich sprawiają, że coraz więcej biogazowni rolniczych pojawia się na mapie Polski.

cid_part1.05030902.jpg

Czytaj więcej...

Ochrona bierna przyrody

Ochrona bierna, czyli tzw. "non-intervention manmagement" (polegający na
nieingerowaniu w naturalne procesy przyrodnicze) jest w wielu, choć nie we
wszystkich przypadkach dobrym sposobem ochrony przyrody

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates