Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Redakcja portalu ”Gazeta.pl Szczecin”

TPRIiG/AF/21/2011                                                                                    Stepnica dn. 01 07 2011

Redakcja portalu
”Gazeta.pl Szczecin”


Szanowni Państwo!

      W relacji z konferencji prasowej zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspólnie z Federacją Zielonych “GAJA“, która towarzyszyła wręczeniu ufundowanego przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej, wraz z FZ”GAJA” oraz Szwedzką organizacją „Fish Sekretariat”  sprzętu dla społecznych strażników rybackich skupionych w zachodniopomorskich Towarzystwach Przyjaciół, Miłosników Rzek  pt. „Kto kłusuje? Wszyscy: ksiądz, policjant, nauczyciel...” z dnia 29.06.2011 aktualizacja: 2011-06-28 20:01  autor Tomasz Maciejewski dokonał istotnej pomyłki wkładając wypowiedzi w usta innych uczestników. Tym pozornie „ nieistotnym” błędem spowodował dość istotne zamieszanie , bowiem przytoczone w ten sposób fakty są mylnie lokalizowane w innych powiatach, niż miały miejsce. Oczekujemy w związku z tym sprostowania.
Furdyna mówił o traconych za sprawą plagi kłusownictwa możliwościach rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz podawał przykłady udokumentowanych korzyści generowanych przez ten sektor w sąsiednich krajach oraz podkreślił dobrą współpracę w dorzeczu swych statutowych rzek z Policją, Strażą Graniczną oraz Strażą Leśną w działaniach ochronnych. Jako przykład ekstremum opowiedział o gonionym wypasionym mercedesie, co autor połączył z wypowiedzią Wołkowskiego ….., jednocześnie podkreślił, ze nie wolno łączyć kłusownictwa z biedą. Kłusownictwo z biedy jest marginesem zjawiska. Główny problem to zorganizowane grupy pozyskujące nielegalnie ryby na skalę wręcz przemysłową przy użyciu najnowocześniejszych technologii, w tym środków komunikacji.
Wołkowski zaś jako przykład ekstremów z ich 16 letniego już dorobku przytoczył, zresztą niefortunnie, fakty zatrzymania funkcjonariusza policji i osoby duchownej z racji nielegalnego połowu ryb, potocznie zwanego kłusownictwem. Jednocześnie ten sam Wołkowski podkreślił, że obecnie współpraca z Policją na jego terenie jest bardzo dobra i efektywna, co potwierdza ilość zatrzymanych przez policję powiatu białogardzkiego w minionym roku sprawców łamania ustawy o rybactwie śródlądowym.
Takich właśnie cytatów oczekujemy w sprostowaniu. Wersja przedstawiona przez autora relacji zamiast pomagać społecznikom w zwalczaniu kłusownictwa, zaszkodziła, niesłusznie kładąc cień na instytucji bez której ci społecznicy niewiele mogą. Oczekujemy więc sprostowania oraz informacji o tym.

Artur Furdyna
Przewodniczący TPRIiG

Do wiadomości:
1-Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie nadkom. Bogusław Kuźmiński
2-Towarzystwo Miłośników Parsęty
3- Federacja Zielonych „GAJA“
4- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
5- Zarząd Okregu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates