Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Studiuj z Pasją Zdobądź Dobry Zawód

Naturalne rzeki są korzystniejsze dla środowiska

Rzeki nieuregulowane mają większe możliwości samooczyszczania wody, są atrakcyjne rekreacyjnie, gospodarczo i bogate w ryby. W krajach zachodniej Europy niektórym rzekom przywraca się meandry i zwiększa obszary zalewowe - powiedział PAP Przemysław Nawrocki z WWF Polska.

Czytaj więcej...

Stop utracie różnorodności biologicznej

Przyjęcie porozumienia mającego na celu zahamowanie utraty różnorodności biologicznej spotęgowanej zmianami klimatu – to rezultat zakończonej 29 października 2010 w japońskim mieście Nagoja .Konferencji Stron Konwencji NZ o różnorodności biologicznej. W segmencie wysokiego szczebla wziął udział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Czytaj więcej...

Biogaz jako odnawialne źródło energii

Biogaz to naturalny gaz uwalniany podczas degradacji materii organicznej w warunkach beztlenowych i stanowi odnawialne źródło energii. Głównym jego składnikiem jest metan, który determinuje wartość energetyczną, a jego zawartość zależy w głównej mierze od rodzaju biodegradowalnej materii oraz procesu anaerobowej fermentacji metanowej. Biogaz może posłużyć do wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i ciepła. Po wysokotechnologicznych procesach oczyszczania może zostać wprowadzony do sieci gazu ziemnego lub stanowić paliwo CNG w transporcie pojazdów.

Czytaj więcej...

Sprzątanie Bałtyku nad Iną - wrzesień 2010

Tradycyjnie już spotkaliśmy się nad „naszą” rzeką Iną, w ramach akcji „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2010” Fundacji „Nasza Ziemia”.

Czytaj więcej...

Zielony konkurs dla wszystkich chętnych firm

Zielony konkurs dla wszystkich chętnych firm „Ok. 160 mln euro przeznaczy amerykański koncern GE na realizację pomysłów dotyczących oszczędności energii, zgłaszanych przez firmy i osoby prywatne z całego świata.

Czytaj więcej...

Łódź dla strażników naszych wód

Mamy połowę lipca. Za dwa miesiące rozpoczną się intensywne działania strażników SSR, członków TPRIiG.

Z każdym rokiem wzbogacamy się o nowy sprzęt techniczny, który dobrze służy nam w ochronie ryb przed kłusownikami, tak w rzece Inie i jej dopływach, jak i innych wodach powiatów nad Iną.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Federacji Zielonych „GAJA” ze Szczecina: ponad 10 kompletów umundurowania, noktowizor i kilka latarek. W tym roku ten sam sponsor zakupił na nasze potrzeby nowoczesne profesjonalne latarki diodowe, 2 noktowizory i 5 lornetek.

 

Czytaj więcej...

Big Jump 11 lipca

11 lipca o g.15.00 Polska razem z Europą wchodzi do wody na znak wspólnej potrzeby czystego środowiska naturalnego, którego najlepszym znakiem jakości jest czysta woda.

Czytaj więcej...

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Podpisz petycję w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb)!

Czytaj więcej...

Co dalej po powodzi?

Stanowisko naukowców i organizacji społecznych

Powodzie w latach 1997, 2001, 2008, 2009 i 2010 podważyły wiarę w regulację rzek, budowę obwałowań oraz zbiorników zaporowych jako panaceum na zagrożenie.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Ryb 5-13 VI 2010

Ostatni bałtycki dorsz na Twoim talerzu?!

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates