Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Przekaż 1% Podatku dla TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy decyzją Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie z dniem 29.11.2010r. wpisane zostało na listę Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jedną z doniosłych konsekwencji tego faktu, jest możliwość przekazania na Naszą organizację 1% podatku za rok 2011.

przeka_1_procent_na_tpriig.jpg

Wykaz OPP uprawnionych do 1% za 2011r. dostępny jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - pobierz

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZEK
INY I GOWIENICY ?


Chcemy poniżej przedstawić jak można to zrobić i jakich warunków należy dopełnić, aby Nasz Urząd Skarbowy wpłacił te pieniążki na konto towarzystwa.

Kto może przekazać 1% podatku ?
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcą.
Jak należy to zrobić ?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz, Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy należy wypełnić odpowiednią rubryką w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego, które zatytułowane są:
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Towarzystwo Przyjaciół rzek Iny i Gowienicy, a wiąc:

 

Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZEK INY I GOWIENICY

Numer KRS: 0000300296


Wpisujemy także kwotę, czyli 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniądzy z 1% przez organizacją pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka Informacje uzupełniające (poz. 132-134 , PIT-28, poz. 308 - 310 , PIT-36, poz. 108 , 110 , PIT-36L, poz. 127 , 129 , PIT-37, poz. 61 , 63 , PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
Podatnik ma prawo wyrazić zgodą na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubryką (poz. 134 , PIT-28, poz. 310 , PIT-36, poz. 110 , PIT-36L, poz. 129 , PIT-37, poz. 63 , PIT-38).
Oczywiście aby 1% naszego podatku wpłynął na konto TPRIiG, musimy najpierw zapłacić całą należną kwotą podatku na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto TPRIiG przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates