Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności TPRIiG

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, jako pozarządowa organizacja ekologiczno-strażnicza, zarejestrowana w roku 2008,  a od niedawna mająca status OPP, realizowało swe statutowe cele  w kolejnych latach poprzez:

W roku 2009:

 • Konsultacje oraz nadzór prac utrzymaniowych wykonywanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Nadzorowaliśmy prace na ciekach w powiatach: Choszczno, Stargard Szczeciński oraz Goleniów. Wygłosiliśmy prelekcję na temat nowoczesnych metod prac, ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko ekosystemów wodnych, dla pracowników ZZMIUW na spotkaniu w Szczecinie
 • Wykonaliśmy udrożnienie progu przy MEW w Strachocinie na rzece Krąpiel, oraz wspólnie ze ZZMIUW wymogliśmy na użytkowniku tej MEW otwarcie jazu w okresie głównego ciągu tarłowego ryb łososiowatych w październiku 2009
 • Wykonaliśmy sztuczne tarlisko na cieku Wiśniówka w Goleniowie przez wymianę 16 ton substratu dna na żwir właściwy dla ryb łososiowatych do rozrodu. W efekcie uzyskaliśmy 20-to krotnie większą liczbę gniazd tarłowych na tym cieku w stosunku do lat poprzednich.
 • W okresie tarła ryb łososiowatych wykonaliśmy ponad 50 całodobowych patroli nad tarłowymi odcinkami dorzeczy rzek Ina i Gowienica. Dla skutecznej realizacji zadań ochronnych doprowadziliśmy do powołania ponad 30 Społecznych Strażników Rybackich z naszego grona. Mamy obecnie dwie duże grupy strażników w powiatach Stargard Szczeciński oraz Goleniów. Aby jak najskuteczniej chronić tarlaki przed kłusownikami zorganizowaliśmy ochronę permanentną na szczególnie cennych tarłowo odcinku cieku Wiśniówka oraz w Inie i dorzeczu powyżej Stargardu. Zaowocowało to znacznie skuteczniejszym, niż dotychczas tarłem łososia i troci wędrownej oraz zatrzymaniem kilku kłusowników. Sprawy karne są w toku.
 • Oprócz samodzielnych patroli strażnicy SSR z naszego Towarzystwa wzięli udział w ponad 20 patrolach wspólnych z policją, Strażą Graniczną oraz Strażą Leśną w ramach akcji „TROĆ“, „STROISZ“, oraz „CHOINKA“, oraz jednym patrolu z Państwową Strażą Rybacką Szczecin. W ramach akcji wspólnych wystawiono ponad 50 mandatów na kwotę ponad 5000 PLN za wykroczenia przeciw ustawie o rybactwie śródlądowym oraz nieuprawnione wjazdy na tereny leśne.
 • W ramach współpracy z instytucjami państwowymi przeprowadziliśmy 3 prelekcje na temat szkodliwości kłusownictwa oraz prawnych podstaw zwalczania tego procederu.
 • Współuczestniczyliśmy w stworzeniu ulotki na temat kłusownictwa wydanej przez Federację Zielonych „GAJA“ ze Szczecina. Zadania strażnicze nad naszymi rzekami wspierane są przez tą organizację Federacja Zielonych „GAJA“.
 • Z naszej inicjatywy Komendanci Powiatowych Komend Policji w Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie oraz Choszcznie wyznaczyli koordynatorów powiatowych ds zwalczania kłusownictwa.
 • Przedstawiciele TPRIIG w 2009 roku wzięli udział w kilku posiedzeniach Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa zorganizowanego przez WWF Polska, dotyczącego problemów rybołówstwa, w dwóch konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez szwedzką organizacje Fish Secretariat także na tematy rybackie, głównie przygotowanie i udział w konsultacjach społecznych dla reformy Wspólnej Polityki Rybackiej WE. Regularnie uczestniczyliśmy w warsztatach na temat Natury 2000 oraz seminariach  organizowanych przez wrocławskie Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA w ramach projektu „Bałtyk jest w Polsce, Bałtyk jest w Europie“.
 • W kwestiach merytorycznych stale współpracujemy z naukowcami Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W naszym gronie jest kilku naukowców tej uczelni.
 • 5 listopada 2009 wzięliśmy udział w ogólnopolskim proteście przeciwko przegradzaniu polskich rzek, jako organizatorzy manifestacji w Szczecinie.
 • Rokrocznie, także w styczniu 2009, organizujemy ogólnopolskie zawody wędkarskie „TROĆ INY“ dla promocji naszego regionu oraz walorów naszych rzek statutowych.

Dzięki naszej aktywności liczba naszych członków w ciągu dwóch lat istnienia wzrosła z 17 przy rejestracji do obecnie 120 osób, z dużym udziałem ludzi w wieku poniżej 30 lat, co uważamy za duże osiągnięcie, rokujące dobrze na wieloletnie aktywne działanie naszej organizacji w tematyce ochrony oraz ekologii wód.

W roku 2010:

 • Poza kontynuacją większości działań z roku 2009, w tym znacznego nasilenia ochrony rzek przez realizację około 150 patroli, w ramach, których nasi społeczni strażnicy przejechali i przeszli ponad 10 000 kilometrów zarówno w dzień jak i w nocy, zajęliśmy sie szerzej działaniami edukacyjnymi. Było to możliwe dzięki grantom uzyskanym z Fundacji Nasza Ziemia oraz sponsorom. Z grantu Henkel Zielone Granty zrealizowaliśmy projekt „Oko w Oko z Łososiem- ścieżka edukacyjna“, gdzie młodzież z regionu miała możliwość bliższego zapoznania się z ekologia naszych rzek. Zadania edukacyjne były kontynuowane po zakończeniu projektu poprzez oprowadzanie licznych wycieczek zarówno młodzieży, jak i dorosłych, w okresie tarła ryb łososiowatych, gdzie przewodnikami po ścieżce byli członkowie naszego stowarzyszenia. Informacje o tym wyemitowano w ogólnopolskiej oraz regionalnych telewizjach wielokrotnie. W efekcie mięliśmy gości z Gorzowa Wielkopolskiego, a nawet z Wrocławia.
 • TPRIIG weszło skład Lokalnej Grupy Rybackiej – LGR „Zalew Szczeciński“
 • Kolejnym zrealizowanym projektem był projekt w ramach grantu Fundacji Nasza Ziemia sponsorowanego przez firmę Żywiec SA Moje Silne Drzewo pt „Posadź nad rzeką drzewo, daj rybom cień“ gdzie wspólnie z młodzieżą nad brzegami Iny posadziliśmy 1500 drzew. W obydwu projektach współpracowaliśmy z licznymi podmiotami z regionu, jak ZZMIUW, ZO PZW w Szczecinie, UMiG w Goleniowie, UG w Stepnicy, Nadleśnictwo Goleniów, Nadleśnictwo Kliniska oraz Nadleśnictwo Rokita.
 • Od czerwca 2010 TPRIIG realizuje również projekt ze środków Fundacji Batorego w ramach grantu „Demokracja w działaniu“ pt. „ Monitoring pracy Państwowej Straży Rybackiej w województwie Zachodniopomorskim“. Również w realizacji tego projektu współpracujemy z wieloma podmiotami i instytucjami, zarówno wyżej wymienionymi, jak i służbami mundurowymi: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Placówki Goleniów oraz Szczecin, Komendy Powiatowe Policji: Goleniów, Stargard Szczeciński oraz Choszczno, Strażą Miejską w Goleniowie oraz Państwową Strażą Rybacką ze Szczecina. Dodatkowo informacje zbieramy od wszystkich aktywnych w regionie stowarzyszeń oraz służb mundurowych.

Poza tymi działaniami staramy się aktywnie, na prawach strony, uczestniczyć w postępowaniach wodnoprawnych dotyczących naszych statutowych rzek oraz wspieranie lokalnych społeczności w realizacji demokratycznych aspektów funkcjonowania w swoich miejscowościach i gminach, jak choćby udział w kampanii przeciwko budowie fermy norek w miejscowości Krąpiel.
w 2010 roku staliśmy się członkiem międzynarodowej unii organizacji pozarządowych OCEAN 2012 działających na rzecz ochrony zasobów rybnych oraz reformy wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej.
Obecnie jesteśmy w trakcie współtworzenia międzynarodowego stowarzyszenia wędkarzy krajów nadbałtyckich o roboczej o nazwie Baltic Anglers Association w skrócie BAA
Od początku istnienia nasze stowarzyszenie jest szeroko prezentowane w mediach, tak lokalnych, jak i ogólnopolskich, nie tylko wędkarskich, jak magazyn Wędkarski Świat, ale prasie regionalnej i krajowej, a także telewizjach regionalnych i krajowych.

Plany na rok 2011:

 • Kontynuacja i poszerzenie działalności edukacyjnej w regionie,
 • Rozbudowa tarliska edukacyjnego na cieku Wiśniówka w Goleniowie oraz kontynuacja działalności edukacyjnej w oparciu o walory ścieżki
 • Kontynuacja promocji i działań ochronnych na rzecz rzek przez ogólnopolskie zawody TROĆ INY, których czwartą edycje zrealizujemy 15 stycznia 2011.
 • Wzmocnienie działalności z zakresu interwencji środowiskowych, które stały się stałym punktem naszych działań
 •  Kontynuacja działań ochronnych walorów naturalnych i zasobów naszych statutowych rzek
 • Aktywny udział w działaniach krajowych oraz międzynarodowych zmierzających do poprawy stanu zasobów ryb oraz stanu ekosystemów wodnych
 • W ramach LGR realizacja projektów na rzecz udrażniania rzeki Gowienica oraz ochrony naturalnego tarła ryb łososiowatych w jej dorzeczu
 • Aktywna promocja regionu pod kątem zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na właściwe wykorzystanie naturalnych walorów, jak obszary Natura 2000 dla turystyki kwalifikowanej, tarło ryb łososiowatych jako walor edukacyjny i przyrodniczy, dzikie rzeki jako walor dla turystyki kajakowej z poszanowaniem naturalnych walorów tych rzek.
 • Aktywny udział na zasadzie konsultanta w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w regionie

Na stronach organizacji, z którymi współpracujemy znaleźć można informacje o udziale TPRIIG w ich akcjach (Federacja Zielonych Gaja, Stowarzyszenie EKO-UNIA, Fundacja Nasza Ziemia).

Przewodniczący Zarządu TPRIiG - Artur Furdyna

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates