Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Odnawialne źródła energii mają swój plan

Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2010 r. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Sporządzenie i przesłanie Komisji Europejskiej dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki wynika bezpośrednio z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. cid_part1.05070901-tttt.jpg

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki plan określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Jest to prognoza osiągnięcia w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto w sposób zrównoważony. Dokument zakłada, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej. Jak widać jasno, hydroenergetyka nie jest popieranym w UE kierunkiem realizacji dyrektywy OŹE, co zauważył także nasz rząd/ AF

„Rozwój wykorzystania OZE przyczynia się do pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię i niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się także niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne.

Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby zielonej energii. W związku z realizacją inwestycji w OZE, resort przewiduje także wzrost zatrudnienia w gospodarce” – informuje Ministerstwo Gospodarki.

W Polsce w 2020 r. 15,5 proc. energii końcowej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Czy uda się spełnić te wymagania? Miejmy nadzieje, że prace w tym kierunku będą szły szybciej i pomoc ze strony państwa nie będzie jednie utrudnieniem dla rozwijającego się sektora energetycznego.

2010-12-08
Redakcja EkoNews
fot. sxc.hu

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates