Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Studiuj z Pasją Zdobądź Dobry Zawód

Wydział nauk o żywności i rybactwa w Szczecinie kierunek rybactwo zaprasza na swoją uczelnię.
Wydział Rybacki.

Biotechnologia rybacka, akwakultura i ekoturystyka

Zarządzanie i gospodarka zasobami środowiska wodnego, akwakultura, hodowla ryb

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates