Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Energetyka wodna

Wymiar sprawiedliwości jest zaporą: tak, wojna nie została jeszcze wygrana, ale federacja wędkarzy Ariège odniosła znaczący sukces.

Sąd apelacyjny z Bordeaux, w swojej decyzji z 30. listopada 2010 anulował pozwolenie na budowę mikro elektrowni wodnej na rzece Alet River, sklasyfikowanej jako „bardzo ekologiczna”.

rzeka.jpg

Federacja Ariège wniosła pozew przeciwko zarządzeniu prefektury z 2006 roku, które autoryzowało konstrukcje dwóch zapór na potokach i na Horns Ossèse w celu wybudowania elektrowni wodnej na miejscu zlewania się ich obu, miejscu oficjalnego powstania rzeki Alet.

Opierając się w tym przypadku na pełnej jurysdykcji, federacja argumentowała potrzebę potraktowania tego projektu w sposób specjalny, biorąc również pod uwagę nadrzędne planowanie oraz zarządzanie wodami (Sdage 2010-2015), które zawiera cele Ramowej Europejskiej Dyrektywy (WFD WATER) oraz załącza zapisy Aktu na temat wody i środowisk wodnych z 2006 (Act on water and aquatic environments in 2006, Lema), czyli dokumentu, który łączy w sobie wszystkie przepisy regulujące temat wód. Federacja przekonywała o potrzebie zachowania w stanie nienaruszonym środowiska wodnego „w bardzo dobrej kondycji” oraz ochrony i kontynuacji ekologicznej ciągłości.

Sąd apelacyjny wysłuchał argumentów wędkarzy Ariège . Sąd argumentował swoją decyzję, mówiąc „omawiany projekt będzie miał z pewnością znaczny wpływ na hydrologie tych rzek oraz na zachowanie ciągłości przepływu osadu (nawet biorąc pod uwagę minimalny przepływ). Również zaznacza się, że kwestionowane zarządzenie, z powodu swojej charakterystyki, będzie oddziaływało prawdopodobnie na ekologiczną ciągłość dwóch rzek, których woda będzie używana przez elektrownie, oraz nie współgra ono z faktem, że rzeki te zostały wymienione przez Sdage jako „bardzo dobre” ekologicznie i powinny zostać uchronione przed atakami na ich ekologiczną ciągłość i rozwój.”

Ta decyzja jest więcej niż zachęcająca w czasie, kiedy projekty budowania kwitnących mikro elektrowni (tylko 160 z Adour-Garonne), będą prowadziły – tak jak się można było tego spodziewać – do dalszych sporów prawnych. To potwierdza również John Paul ICREA, prezes Federacji z Ariège: „ Aktualnie, około trzydziestu przypadków mikro elektrowni jest wstrzymanych a my będziemy z pewnością występować przeciwko nim, ponieważ jest to sprawa zasadnicza, aby chronić nasze potoki oznaczone wysokim stopniem ekologicznym. Dodatkowo wyjaśnijmy: Elektrownie wodne mają reputacją jednego z czystych źródeł energii odnawialnej, ale są one w rzeczywistości katastrofą dla środowiska wodnego, ponieważ blokują migrację ryb oraz przepływ osadu. Dzieje się tak w szczególności dlatego, ponieważ badania nadal skupiają się na efektach pojedynczych elektrowni a nie na całkowitym obrazie dorzecza.”


Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates