Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Sprzątamy Bałtyk nad Gowienicą

Razem z fundacją „Nasza Ziemia” i Nadleśnictwem Goleniów.
Tradycyjnie już w sierpniu w ramach akcji „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, organizowanej przez fundację „Nasza Ziemia” członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy spotkali się w celu posprzątania odcinka swej statutowej rzeki.

Czytaj więcej...

Kompensacje szkód środowiskowych w dorzeczu Iny.

Wystąpienie TPRIiG do Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w sprawie kompensacji szkód środowiskowych w dorzeczu rzeki Iny.

Czytaj więcej...

Uaktualnienie danych członków TPRIiG

PRZYPOMNIENIE - Zarząd TPRIiG planuje w najbliższym czasie i na lata przyszłe wiele działań, które skupiają się na pozyskaniu środków umożliwiających naszemu towarzystwu

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 14-16 sierpnia 2009

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Dlatego też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. W sierpniowy weekend planujemy zwrócić uwagę wszystkich turystów wypoczywających nad morzem oraz mieszkańców nadmorskich miejscowości na problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej...

EKO UNIA - Uwagi do Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry

Oprac. KZGW. Kraków 2008
Wrocław czerwiec 2009

Uwagi ogólne:

Plan cechuje się niejednorodnością, obok obszernych, dokładnych i zrozumiałych rozdziałów dotyczących: zmian klimatycznych, przeglądu strategicznych programów, zestawienie kontaktów i podziału kompetencji w gospodarce wodnej oraz dobrych  jakościowo  załączników mapowych jest szereg ważnych strategicznych rozdziałów odwołujących się do zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), lecz niewiele lub nic nie mówiących o planach i sposobach realizacji tej dyrektywy.

Czytaj więcej...

Uwagi TPRIiG do projektu planu gospodarowania wodami dorzecza Odry

Po zapoznaniu z przygotowanym przez Państwa planem, musimy ze smutkiem stwierdzić, że jest on próbą kontynuacji przestarzałego, a co ważniejsze, niezgodnego z nowoczesną koncepcją gospodarowania wodami oraz RDW, podejścia do problemu gospodarowania wodami.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne „Projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce”

22 grudnia 2008 r. – 22 czerwca 2009 r.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wdrożenia działań zmierzających do osiągnięcia w roku 2015 dobrego stanu wód i środowiska wodnego na swym terytorium. Zgodnie z zapisami RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej z 23 października 2000 r., 2000/60/WE) konieczne jest opracowanie planów gospodarowania wodami wszystkich dorzeczy w naszym kraju.

Czytaj więcej...

Wiosenne Sprzątanie Świata 18 kwietnia 2009 r.

Łotwa, Litwa, Estonia oraz Petersburg zaproponowały wspólne sprzątanie przed Dniem Ziemi. Fundacja „Nasza Ziemia” i FUNDACJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA -POLSKA" przyłączają  się do tej inicjatywy - 18 kwietnia sprzątają brzegi Wisły w Warszawie.

Czytaj więcej...

Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym

Dobiegający właśnie końca okres konsultacji społecznych nt nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym wywołał wśród nas żywe poruszenie, które zaowocowało stworzeniem własnej wersji nowelizacji.

Praca jest dziełem głównie mec. Koźmińskiego, który ubrał w prawniczy język sugestie podsuwane przez wielu rozmówców. Mamy nadzieję, że tym sposobem powstała propozycja zawierająca większość zastrzeżeń i jako taka zostanie użyta przez innych dla poparcia naszych wysiłków.

pdf Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym  160.59 Kb

Z przyjaciółmi łatwiej działać! Mała retencja po goleniowsku, dobra dla ryb i dla lasu!

Lasy Państwowe w całej Polsce realizują projekty poprawiające zniszczoną zdolność retencyjną areałów leśnych. Kilka lat temu w wielu publikacjach mogliśmy podziwiać dokonania nadleśnictw w regionie lubuskim.Efekt retencyjny osiągnięto, niestety koszt przyrodniczy jest bardzo wysoki. 

Czytaj więcej...

Działania Towarzystw

Poniższy tekst wygłoszony został na konferencji CCB na Łotwie 16 października w ramach konsultacji w sprawie przyszłości łososia na Bałtyku.

Ledwie kilkanaście lat możliwe jest tworzenie stowarzyszeń w Polsce, a już są takie, które  ponad dziesięć lat działają skutecznie.  Najstarsze Towarzystwo Miłośników Parsęty skupia ludzi z całego kraju, zaś efekty ich działań widać już gołym okiem. Cała Parsęta z dorzeczem została włączona do obszarów "Natura 2000", nie dopuszczono do budowy kolejnych zbiorników zaporowych. Jeśli zbiornik, to suchy. Działalność TMP znalazła uznanie w oczach władz większości nadparsęckich gmin i miast. Obecnie rusza program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w całej zlewni.  Ten przykład zainicjował powstawanie podobnych grup w całej Polsce.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates