Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zagrożenia

Skończyły się nam ryby!

Polacy zjedli swoje ryby ponad miesiąc wcześniej niż w rok temu!

Czytaj więcej...

Wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko i człowieka

"Według badań oddziaływanie hałasu turbin wiatrowych w specyficznych warunkach pogodowych może być odczuwane nawet znacznie poza odległość 2 km od takich farm.

Czytaj więcej...

Polska do sądu za uchybienia w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Czytaj więcej...

Polska pod sąd za eutrofizację wód.

Komisja Europejska zadecydowała 24 stycznia o skierowaniu przeciwko Polsce pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody azotanami pochodzenia rolniczego (wdrożenie tzw. Dyrektywy Azotanowej).

Czytaj więcej...

Duński problem z wiatrakami

Opublikowany w duńskiej prasie artykuł ujawnił skandal, który wstrząsnął rządem.

Czytaj więcej...

Pozostało 30 dni do ocalenia naszych mórz

OCEAN2012 uruchomił właśnie mechanizm zbierania podpisów pod specjalną petycją on-line. Petycja skierowana jest do posła Jarosława Wałęsy zasiadającego w Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego (najważniejszego obok posła Marka Gróbarczyka Polaka, od którego zależą losy reformy WPRyb w PE)  i wzywa go do podejmowania decyzji zmierzających do odbudowy przełowionych stad ryb.

Czytaj więcej...

Unijni ministrowie zawiedli nie likwidując subsydiów wspierających przełowienie

Oświadczenie koalicji OCEAN2012 po spotkaniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa.

Czytaj więcej...

Szokujące odkrycia o GMO - Alarm dla Świata

Nowe, francuskie badania pokazują, że długotrwałe spożywanie GMO może spowodować poważne zaburzenia zdrowotne.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jeden z nas zje ostatnią w tym roku bałtycką rybę...

 

Opublikowany przez nef (New Economics Foundation) oraz koalicję OCEAN2012 raport ujawnia, że Polska konsumuje więcej ryb, niż wynosi zdolność produkcyjna jej wód terytorialnych, co czyni nas zależnych od produktów morskich pochodzących z importu. Polscy członkowie koalicji OCEAN2012 maszerujący właśnie w tzw. Marszu Bałtyckim apelują: “Bałtyk też może być pełen ryb!”, ale musimy zacząć działać.

Czytaj więcej...

Europejskie Tygodnie Ryb 2012

Przełowienie doprowadza do spustoszenia mórz i oceanów. Europejskie Tygodnie Ryb, organizowane tego lata, są doskonałą możliwością powiedzenia politykom, żeby skończyli z przełowieniem, bo inaczej rybołówstwo przestanie istnieć”. Politycy ponoszą odpowiedzialność za podjęcie decyzji, które położą kres przełowieniu. Obywatele powinni ich zachęcać i wspierać w podejmowaniu właściwych decyzji. Europejskie Tygodnie Ryb są doskonałą możliwością do zabrania głosu w dobitny sposób.

Czytaj więcej...

Skończyć z przełowieniem!

Animacja przygotowana przez OCEAN 2012 w przystępny sposób ukazuje problem przełowienia.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates