Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Unijni ministrowie zawiedli nie likwidując subsydiów wspierających przełowienie

Oświadczenie koalicji OCEAN2012 po spotkaniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa.

Warszawa, 24 października, 2012. Wczoraj wieczorem, podczas spotkania Rady ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej, ministrowie podjęli decyzję o utrzymaniu
subsydiów prowadzących do przełowienia. W odpowiedzi na tę decyzję Justyna
Niewolewska, koordynatorka OCEAN2012 w Polsce, przedstawiła stanowisko koalicji:

“Latem, przedstawiciele Unii Europejskiej wspólnie ze światowymi liderami, obecnymi na
szczycie w Rio de Janeiro oraz Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wezwali do zlikwidowania
subsydiów szkodliwych dla rybołówstwa i zasobów ryb.
Dzisiaj unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa, zignorowali to wezwanie
proponując utrzymanie funduszy, wspierających zwiększanie zdolności połowowych floty.. Tą
decyzją przyczynili się do dalszego przeławiania europejskich zasobów ryb.”

“Choć cieszy nas propozycja ministrów o przyznawaniu pomocy tylko tym rybakom, którzy
przestrzegają wszystkich przepisów i zasad dotyczących połowów, oczekujemy, że Parlament
Europejski skieruje pomoc finansową na rzecz odbudowy unijnych stad ryb i zarządzanie
nimi, a nie na ich bardziej intensywną eksploatację.”

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates