Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zagrożenia

Czy na pewno wiesz co jesz?

Najnowsza publikacja koalicji OCEAN2012 ujawnia, że w wyniku zmniejszających się na skutek przełowienia zasobów morskich, mało wartościowe i mniej znane ryby są sprzedawane dużo drożej pod nazwami cenniejszych gatunków.

Czytaj więcej...

Skończyć z marnotrawstwem w rybołówstwie

23 kwietnia rozpoczęła się polska odsłona kampanii Fish Fight na rzecz powstrzymania marnotrawstwa ryb, firmowana nazwiskiem znanego brytyjskiego dziennikarza - Hugh Fearnley-Whittingstalla. W namiocie rozstawionym pod Sejmem spotkali się politycy, przedstawiciele środowisk rybackich oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa – Greenpeace Polska, WWF Polska i koalicja OCEAN2012. Celem spotkania było przedyskutowanie kwestii związanych z propozycją wprowadzenia zakazu tzw. odrzutów, czyli wyrzucania ryb i innych organizmów morskich za burtę. W wydarzeniu wziął udział Robert Makłowicz, serwując potrawy z ryb złowionych w sposób przyjazny dla środowiska.

Czytaj więcej...

PE o WPR: powstrzymać degradację różnorodności biologicznej

Trzeba zwiększyć wysiłki, aby powstrzymać degradację różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, stwierdził Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w piątek.  Unii Europejskiej nie udało się zrealizować celu w zakresie różnorodności biologicznej na 2010 rok, dlatego posłowie domagają się wprowadzenia ochrony różnorodności biologicznej do kluczowych polityk unijnych. Do 2020 roku powinny zostać wycofane wszystkie dotacje szkodliwe dla środowiska.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska: gospodarka wodna w Polsce niezgodna z unijnymi przepisami!

26 marca Komisja Europejska ogłosiła, że skierowała przeciwko Polsce
zarzuty łamania unijnego prawa w związku z gospodarką wodną. Zarzuty
dotyczą utrzymywania rzek w sposób powodujący niszczenie ich wartości
przyrodniczych i bez żadnych ocen wpływu na środowisko.

Czytaj więcej...

Zalecenia KE w kwestii wdrażania RDW

POLSKA NADAL NIE REALIZUJE ZALECEŃ KE W KWESTII WDRAŻANIA RDW Komisja Europejska wystosowała dziś do Polski tzw. uzupełniającą uzasadnioną opinię dotyczącą transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego.
Komisja uważa, że mimo zmian w polskim prawie wodnym w początkach 2011 r. i mimo wydania nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie oceny stanu wód, transpozycja wciąż nie jest pełna. Obecne wystąpienie dotyczy braku
pełnego i właściwego monitoringu wód, w tym pomijania w nim pewnych obligatoryjnych, w świetle dyrektywy, elementów. Wątpliwości Komisji budzi m. in. praktyczne pomijanie aspektów hydromorfologicznych w ocenie stanu
wód.


Komunikat prasowy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/172&format=HTM
L&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Woda cenniejsza niż myślisz

Tylko 60 proc. ludności ma dostęp do wody pitnej. Jak zaradzić tej sytuacji? O tej kwestii debatują od poniedziałku w Marsylii uczestnicy Światowego Forum Wody, największego międzynarodowego spotkania tego typu. Z kolei w czwartek zajmą się tym tematem na sesji w Strasburgu eurodeputowani. Dzięki poprawieniu zarządzania zasobami wodnymi chcą oni zmniejszyć ubóstwo i efekty globalnego ocieplenia.

Czytaj więcej...

Wniosek w sprawie ograniczenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wody

Nowe rodzaje zanieczyszczeń chemicznych mogą zagrażać jakości wody w UE. Komisja proponuje dodanie 15 produktów chemicznych do wykazu 33 substancji zanieczyszczających podlegających monitorowaniu i kontroli w wodach powierzchniowych UE. Jest to kolejny etap na drodze do poprawy jakości wody w naszych rzekach i jeziorach oraz na obszarach przybrzeżnych.

cid_part1.07080800.jpg

Czytaj więcej...

Pięknie, biało, lecz niektórym chłodno i głodno……

Pierwsze miesiące zimy rozpieściły nas nietypowo wysokimi temperaturami. Podobnie łagodnie warunki ułożyły się dla „Braci Mniejszych”. Ostatnie jednak dni błyskawicznie zmieniły sytuację. Z sennego, szarego Świat wokół nas zmienił się w piękny, biały, ale groźny dla wszystkiego, co żyje. dsc00264.jpg

 

Czytaj więcej...

Nieuczciwa kampania promocyjna na rzecz atomu?

Greenpeace dostał od Ministerstwa Gospodarki zaproszenie do udziału w badaniu opinii nt. energetyki jądrowej, które realizuje firma SMG/KRC. Jednak nie weźmie udziału w tym badaniu. Główny powód jest taki, ze ma ono pomóc ministerstwu w realizacji jednostronnej i nieuczciwej kampanii promocyjnej na rzecz atomu.

cid_part1.09040202.jpg

Czytaj więcej...

Referendum w Ińsku

Czy na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego powstanie kopalnia kruszyw, której uruchomienie znacząco wpłynie na degradacje środowiska naturalnego? Taka inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko nie tylko w miejscu gdzie powstanie. Źródła rz. Iny to właśnie tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Zadecydują o tym w dniu 6 listopada 2011r mieszkańcy tego regionu w referendum do którego zniechęca wszystkich mieszkańców Burmistrz Ińska. 

Czytaj więcej...

Nowy raport Oceany

Nowy raport Oceany ujawnia prawdziwe kwoty dotacji UE dla sektora rybołówstwa do 3.3 miliarda Euro
Oceana opublikowała 13 września br. raport na temat prawdziwej wielkości dopłat do sektora rybołówstwa wypłacanych przez Unię Europejską (UE) oraz państwa członkowskie.

cid_part1.00020300.jpg

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates