Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Nieuczciwa kampania promocyjna na rzecz atomu?

Greenpeace dostał od Ministerstwa Gospodarki zaproszenie do udziału w badaniu opinii nt. energetyki jądrowej, które realizuje firma SMG/KRC. Jednak nie weźmie udziału w tym badaniu. Główny powód jest taki, ze ma ono pomóc ministerstwu w realizacji jednostronnej i nieuczciwej kampanii promocyjnej na rzecz atomu.

cid_part1.09040202.jpg

Poniżej przedstawiamy list Greenpeace, w którym tłumaczy Pani pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej, Hannie Trojanowskiej, dlaczego nie weźmie udziału w tym badaniu:


Szanowna Pani Minister,

W odpowiedzi na zaproszenie Instytutu Badawczego MillwardBrown SMG/KRC realizującego projekt badawczy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki nt. opinii dotyczących energetyki jądrowej w Polsce odpowiadam co następuje:

Greenpeace Polska nie weźmie udziału w badaniu, ponieważ w założeniu przyjętym przez Ministerstwo Gospodarki, jego wyniki mają ułatwić Ministerstwu realizację jednostronnej, PR-owej kampanii promocyjnej, która nosi znamiona propagandy zachęcającej Polaków do energetyki jądrowej.

Problem był wielokrotnie poruszany przez media1, m.in. po tym gdy samo ministerstwo (być może dość nieopatrznie) ujawniło na swoich stronach internetowych szczegółowe założenia kampanii2, jak się okazało mocno na wyrost zwanej informacyjną.

Gdyby badanie prowadzone przez firmę MillwardBrown (bądź jakąkolwiek inną) dla Ministerstwa Gospodarki miało na celu poznanie opinii zainteresowanych podmiotów, odnośnie tego jak powinna wyglądać obiektywna kampania informacyjna i edukacyjna na temat energetyki jądrowej, wówczas Greenpeace Polska mógłby wziąć w nim udział.

Rzetelna, obiektywna kampania informacyjna nt. energetyki jądrowej powinna w równy i niezakłamany sposób przedstawiać argumenty za i przeciw oraz przedstawiać rację zarówno zwolenników jak i przeciwników budowy elektrowni jądrowej, których w Polsce jest ponad 50%3.

Szczególnie w takim kontekście, niedopuszczalna i skandaliczna jest podjęta przez Ministerstwo próba realizacji kampanii mającej z góry przyjęty cel jakim jest: „uzyskanie przyzwolenia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce poprzez budowę elektrowni jądrowej” oraz „budowanie społecznego poparcia dla energetyki atomowej w ogóle”4.

Pragniemy ponadto zauważyć, że Greenpeace ma jasne stanowisko nt. budowy elektrowni jądrowej w Polsce, które wielokrotnie publicznie wyrażał oraz złożył szczegółowe, eksperckie uwagi w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki konsultacji społecznych.5 Wyrażamy głęboką nadzieję, że Ministerstwo w sposób rzetelny, skrupulatny i zgodny z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami, potraktuje złożone przez nas uwagi i wnioski oraz uwagi kilkudziesięciu tysięcy ludzi i wielu organizacji z różnych krajów, które wzięły udział w konsultacjach.

Właśnie to zadanie powinno być absolutnym priorytetem dla Ministerstwa, a nie realizacja wielomilionowej, nieuczciwej pro-atomowej kampanii promocyjnej, finansowanej z pieniędzy podatników. Takie podejście stworzyłoby szansę na uczciwą debatę publiczną na temat energetyki jądrowej.

Z wyrazami szacunku,
Iwo Łoś
Koordynator Kampanii Klimat i Energia
Greenpeace Polska
 

1 Np. miesięcznik Press w artykule „Atomowy PR” Agnieszki Olbrot, wrzesień 2011
2 „Bezpieczeństwo, które się opłaca – koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej” – dokument ze strony ministerstwa gospodarki.
3 Patrz badania CBOS z kwietnia 2011 oraz TNS OBOP z lipca 2011

 

 2012-01-23

źródłocid_part2.05070808.png

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates