Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Europejskie Tygodnie Ryb 2012

Przełowienie doprowadza do spustoszenia mórz i oceanów. Europejskie Tygodnie Ryb, organizowane tego lata, są doskonałą możliwością powiedzenia politykom, żeby skończyli z przełowieniem, bo inaczej rybołówstwo przestanie istnieć”. Politycy ponoszą odpowiedzialność za podjęcie decyzji, które położą kres przełowieniu. Obywatele powinni ich zachęcać i wspierać w podejmowaniu właściwych decyzji. Europejskie Tygodnie Ryb są doskonałą możliwością do zabrania głosu w dobitny sposób.

Więcej informacji na stronie OCEAN2012 w temacie Europejskie Tygodnie Ryb 2012

Facebook - OCEAN2012 Polska

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates