Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Sprawozdanie z działalności w roku 2015

W roku 2015 nasze stowarzyszenie kontynuowało działalność zgodnie ze statutem w sferach :

  • Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru naszych statutowych rzek i dorzeczy: Iny, Gowienicy i Wołczenicy.
  • Zwalczanie kłusownictwa i zatruć wód
  • Propagowanie ekologii i ochrony środowiska
  • Kształtowanie etyki wśród wędkarzy
  • Działania i wspierania działań dla zachowania i przywracania ginących i zagrożonych gatunków flory i fauny.

     W ramach działań w dniach 15-17 stycznia 2016 roku zorganizowaliśmy po raz dziewiąty imprezę TROĆ INY 2016, w której udział wzięło prawie 100 uczestników. Tradycyjnie już start imprezy to panel informacyjno – edukacyjny w piątkowe popołudnie, gdzie tym razem, obok prezentacji naszej działalności w ubiegłym roku odbyła się prezentacja na temat rozpoznania i odróżnienia chronionego łososia od troci wędrownej. Wzorem ubiegłych lat, dzięki wsparciu wielu producentów przynęt i sprzętu przeprowadziliśmy licytację, na której zebraliśmy ponad 3000 złotych na działalność statutową. Szersza relacja dostępna jest na naszej stronie. Przez cały rok, tradycyjnie już, część naszych członków aktywnie uczestniczyło w patrolowaniu wód wspólnie z SSR Goleniów oraz Stargard Szczeciński. Ochrona statutowych dorzeczy, z uwagi na stabilizację aktywnych strażników na poziomie 20 osób była kontynuowana w formie głównie interwencyjnej na sygnały z fotopułapek oraz doniesienia od zaprzyjaźnionych i sympatyków. Znaczny wysiłek skierowano na górną część dorzecza Iny, co przyniosło dwa zatrzymania elektryków. W jednym przypadku zatrzymani nie przyznali się, i niestety, wymigali się od odpowiedzialności. W drugim przypadku, dzięki zaangażowaniu policji z KPP Choszczno, doszło do przyznania i winny poniesie surowe konsekwencje. Jak co roku aktywnie działą SSR Goleniów, z którą wspólnie odbywamy regularnie patrole dzienne na akwenach intensywnie uczęszczanych przez łowiących. Efekty tej kilkuletniej już prewencji widać, gdyż wykroczeń rejestrujemy coraz mniej.   Kolejny sezon z bardzo niską wodą wyłączył tarlisko na Wiśniówce, skąd większe wysiłki patrolowe zogniskowane były na głównych dorzeczach tj. objęły główne koryto Iny, aż po Recz, Gowienicę, a także Wołczenicę. Ryby, z uwagi na bardzo niski stan wód odbyły tarło głównie w rzece Inie. W roku 2015 w ramach działań edukacyjnych zrealizowano, podobnie jak w roku 2014 szereg wykładów, w tym dla młodzieży i nauczycieli w centrum kształcenia nauczycieli w Szczecinie, w szkołach w Goleniowie oraz Szczecinie, a także w ramach eventów, jak obchody Światowego Dnia Wody – wspólnie z PTH/US, ZUT, oraz RDOŚ w Szczecinie/ WFMD. Tradycyjnie nasi członkowie aktywnie uczestniczyli w akcji zarybieniowej ZO PZW Szczecin na statutowych dorzeczach. Po raz kolejny ryby w okresie tarła potwierdziły swą liczną obecnością zasadność urządzania tarlisk w naszych dorzeczach. Jednocześnie jednak zaobserwowano powtarzającą się niepokojąca dysproporcję między ikrzycami a mleczkami. W czasie ochrony stwierdziliśmy wielką aktywność ryb na urządzonych przez nas tarliskach na Gowienicy oraz na Inie w rejonie Recza, gdzie dotąd liczba gniazd była niewielka. Ta zmiana po części może mieć związek z ujawnieniem tam kłusownika przez grupę „szczecińską”. Każde z urządzonych 8 obszarów tarłowych, o łącznej powierzchni ponad 0,3 ha, cieszy się znacznym wykorzystaniem jako tarliska wielu gatunków, nie tylko ryb, ale także minogów. W obecnym sezonie na naszych dorzeczach realizowany jest monitoring minogów zlecony przez GDOŚ. Wyniki, na razie w formie doniesień badaczy, potwierdzają nasze obserwacje. Jednocześnie jednak muszą budzić niepokój, bowiem dotychczas najbogatsze w tą grupę dorzecze Wołczenicy okazało się najuboższe w larwy. Może to być skutek ujawnionych rok wcześniej przez nas prac utrzymaniowych, ale także może wynikać z pracy MEW Derkacz, która przy niskich stanach wód zatrzymuje przepływ nawet na około dobę.

Zrealizowaliśmy imprezę Goleniowski Łosoś II, jako element obchodów WFMD 2015, w czym tym razem kolejny rok pomógł SOT, podobnie jak w realizacji Big Jump w ramach eventu Klubu Gaja

TPRIiG było reprezentowane w działaniach zaprzyjaźnionych NGO, EKO-UNII, NASZEJ ZIEMII, KLUBU PRZYRODNIKÓW, PEW oraz WWF POLSKA. Kilka wspólnych wystąpień, głównie w sprawie ograniczenia „przyłowu” oraz kwot połowowych zgodnych z wskazaniami naukowców wysłano do KE oraz Rady Ministrów RE, oraz MRiRW RP. Szczególny wysiłek włożyliśmy w zaostrzenie nadzoru nad pracami utrzymaniowymi realizowanymi przez ZZMIUW. W efekcie wytężonej analizy oraz interwencji w RDOŚ w Szczecinie ponad 40% planowanych robót zostało zablokowanych z powodu braku akceptacji środowiskowej. Współpraca z RDOŚ jest kontynuowana. Wzięliśmy udział w konsultacjach PUW. Liczymy, że dokument ten spowoduje zmianę podejścia do tych prac. Jednocześnie wciąż czynimy wysiłki zmiany tych robót na renaturyzacyjne. Skutkiem naszych działań już obecnie jest znaczna zmiana zakresu robót oraz ich szczegółowe uzgadnianie z RDOŚ od początku roku 2016.

Rozliczenie finansowe roku zlecono firmie ABS Usługi Biurowo – Rachunkowe ze Szczecina, Elżbieta Ehmann. Koszty usługi nie uległy zmianie, przy zmianie systemu rozliczania z jednorazowej płatności rocznej na co miesięczną.

Przychody z 1% wyniosły 6.390,90 zł. Zeznanie CIT-8 złożono w terminie.

Sporządził

Artur Furdyna

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates