Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
Informacje znad rzek, ale nie o połowach
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Wieści Przyrodnicze od zaprzyjaźnionych NGO

Wieści Przyrodnicze od zaprzyjaźnionych NGO 10 lata 2 miesiąc temu #5520

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Tyle ciekawych informacji dociera od znajomych NGO, że postanowiłem założyć osobny temat, gdzie postaram się przekazywać co nieco....
Niekoniecznie na tematy rybne, ale związane z przyrodą.:
Dziś coś z KLUBU PRZYRODNIKÓW
Na stronach Konwencji Berneńskiej, w związku ze spotkaniem spotkanie grupy eksperckiej do spraw ochrony dużych drapieżników w Europie, opublikowano interesujące materiały, w tym m. in. datowany na 2012 r. raport państw-stron Konwencji Berneńskiej o stanie i statusie krajowych populacji wilka, rysia i niedźwiedzia. Niestety, tylko 11 państw przekazało odpowiednie informacje, mimo to jest to warte uwagi zestawienie. Warto np. wiedzieć, że od 1 lipca, w związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej, ok. 1000 chorwackich niedźwiedzi - dotychczas łownych -znajdzie się pod ochroną gatunkową. Komisja Europejska, ku wyraźnemu niezadowoleniu Chorwatów, nie zgodziła się na wyjątek dla Chorwacji od obowiązku ochrony gatunkowej niedźwiedzia. Jak zawsze, dość kuriozalne są dane słowackie dotyczące wilka. Eksperci szacują jego liczebność na 300-500 osobników, Słowacja w oficjalnym raporcie do Komisji Europejskiej z 2007 r. podała maksymalne oszacowanie 410 osobników. Natomiast wg. Instytutu Badań Leśnych w Zwoleniu liczebność wilka w Słowacji w 2011 r. ma rzekomo wynosić 2065 osobników i rośnie. W raporcie do Konwencji Berneńskiej Słowacja na wszelki wypadek podaje i jedne, i drugie dane ... (w jednej z poprzednich Wiadomości KP my sami też daliśmy się nabrać na dane słowackiego IBL - przepraszamy).

Materiały: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature...nivores/meeting_0520 12_en.asp
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Wieści Przyrodnicze od zaprzyjaźnionych NGO 10 lata 2 miesiąc temu #5522

 • Mirosław Kowalczuk
 • Mirosław Kowalczuk Avatar
Wilki, niedźwiedzie piękne stworzenia choć groźne ale warto chronić gatunki w tak niewielkiej liczebności pozostałe tam czy tu. A nasze ińskie bobry?? czy one zasługują na ochronę siedliskową? przecież one nie zjadają salmonidów prócz gatunków osiadłych nad Słupią;) :laugh:
Ostatnio zmieniany: 10 lata 2 miesiąc temu przez Mirosław Kowalczuk.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Wieści Przyrodnicze od zaprzyjaźnionych NGO 10 lata 2 miesiąc temu #5523

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
W naszych borach okresowo kilka wilków się pojawia.
Co do ochrony siedliskowej to próbowaliśmy w 2008 roku włączyć całą dolinę rzeki do sieci N2000, ale eksperci nie doszukali się motyli nieparków i czegos tam jeszcze....
Sama rzeka przeszłaby, gdybyśmy wykazali minogi na całej długości. Dlatego warto fotografować te zwierzęta, a nawet ich szczątki- zwykle widać martwe tarlaki w kwietniu i maju.....
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Wieści Przyrodnicze od zaprzyjaźnionych NGO 10 lata 2 miesiąc temu #5525

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Kolejna, tym razem bardzo ważna informacja od Klubu Przyrodników:

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt założeń do
nowego Prawa Wodnego, skierowany jednocześnie do konsultacji społecznych i
uzgodnień międzyresortowych.

Projekt zakłada:

1. Znaczne zmiany w strukturze rządowej administracji wodnej - likwidacja
KZGW i RZGW, w zamian powołane byłyby Urzędy Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych o charakterze organu administracji; one byłyby podstawowym organem
wydającym pozwolenia wodnoprawne. Ponadto, powołane miałyby być dwie agencje
wykonawcze - Zarząd Dorzecza Odry i Zarząd Dorzecza Wisły - one przejęłyby
wykonywamnie praw właścicielskich do wód. Bez zmian miałyby pozostać WZMiUW

2. Przejęcie przez gminy utrzymywania melioracji wodnych szczegółowych;
odnoszący korzyści z melioracjki wnosiliby opłate do gminy.

3. Poprawę transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektwy Azotanowej
(doprecyzowanie przepisów o nawożeniu), transpozycję Dyrektywy o Strategii
Morskiej.

4. Usunięcie naruszneia prawa UE polegającego wynikającego z nieprawidłowego
klasyfikowania prac regulacyjnych jako prac utrzymaniowych, co skutkuje
uniknięciem obowiązku uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też przeprowadzenia oceny
oddziaływania na obszary Natura 2000. Przewidywane jest doprecyzowanie
przepisów przez określenie w ustawie wyczerpującego katalogu prac o
charakterze utrzymaniowym.

5. Nadanie planom gospodarowania wodami w dorzeczach oraz planom zarządzania
ryyzkiem powodziowym i planom przeciwdziałania skutkom suszy rangi prawa
powszechnie obowiązującego, ustanawianie planów rozporządzeniem Rady
Ministrów.

Całość nowych przepisów miałaby wejśc w życie od 1 stycznia 2014 r., jednak
przepisy usuwające naruszenia prawa UE - jeszcze w 2013 r.

Dokument dostępny pod: legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/47153
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates