Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
Informacje znad rzek, ale nie o połowach
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Zmiany w zasadach Ocen Oddziaływania na środowisko

Zmiany w zasadach Ocen Oddziaływania na środowisko 8 lata 2 miesiąc temu #7239

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Dzięki uprzejmości Klubu Przyrodników na gorąco przekazuję informacje, jakie zaistniały w OOS w UE:
Przygotował Paweł Pawlaczyk
W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana, i 15 maja weszła w życie,
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/EU z 16 kwietnia 2014 r.,
zmienająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
(tzw. dyrektywę EIA). Nowe przepisy muszą się stosować do spraw wszczynanych
po 16 maja 2017 r.
Wprowdzane zmiany są następujące:

Wyeksponowano, że w procedurze OOŚ obowiązkowa jest analiza wpływu na
różnorodność biologiczną oraz "gatunki i siedliska chronione na podstawie
dyrektywy siedliskowej i ptasiej" (sformułowanie przepisu nie zawęża tego
obowiazku do obszarów Natura 2000, ani do gatunków chronionych!).
Wyeksponowano też, że w procedurze OOŚ musi być analizowane oddziaływanie na
krajobraz.


Wprowadzono obowiązek rozstrzygania o potrzebie OOŚ w 90 dni, z możliwością
przedłużenia ze względu na złożoność sprawy. Wprowadzono, na poziomie UE,
obowiązek uzasadniania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ.


Państwa członkowskie muszą zapewnić, że "raport oddziaływania na środowisko
będzie przygotowany przez ekspertów posiadających odpowiednie kompetencje".

Równocześnie, państwa członkowskie muszą zapewnić, że organ powadzący ooś
będzie dysponował odpowiednią wiedzą fachową lub dostępem do niej, aby
dokonać analizy raportu.


Termin składania uwag i wniosków społeczeństwa w postępowaniu OOŚ będzie
musiał być co najmniej 30-dniowy


Wprowadzono zakaz wydawania decyzji środowiskowych samemu sobie (gdy organ
jest zarazem inwestorem).


Zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia kar za naruszanie przepisów
wykonujących dyrektywę; kary muszą być proporcjonalne, odstraszające i
skuteczne.


Wprowadzono wyraźny obowiązek przedstawiania w raporcie i analizowania w OOŚ
kumulacji oddziaływania z oddziaływaniem innych już realizowanych lub
zatwierdzonych przedsięwzięć.
Wyraźnie wskazano, że ocena wpływu na wody
obejmuje ocenę wpływu na jej ilość, jakość i cechy hydromorfologiczne
(niezależnie od wpływu na florę i faunę). Wprowadzono wyraźny obowiązek
przedstawiania w raporcie i analizowania w OOŚ możliwości minimalizacji
oddziaływań. Wprowadzono obowiązek analizowania wpływu na klimat i
podatności na zmiany klimatu.


Niezmienione pozostają listy przedsięwzięć wymagających rozstrzygnięć
środowiskowych, choć nieco uszczegółowiono kryteria rozstrzygania, dla
których z nich potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko. Transpozycja nowej dyrektywy będzie wymagać istotnych zmian w
polskim prawie. GDOŚ przygotował już założenia ustawy o zmianie ustawy OOŚ,
dokonujące transpozycji znowelizowanej dyrektywy EIA, niestety przemycając
także inne elementy (np. ograniczenie dostępu organizacji ekologicznych do
postępowań środowiskowych).
Ostatnio zmieniany: 8 lata 2 miesiąc temu przez Artur Furdyna.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates