Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
Informacje znad rzek, ale nie o połowach
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Prawo w ochronie przyrody - nowe, aktualizacje,

Prawo w ochronie przyrody - nowe, aktualizacje, 7 lata 9 miesiąc temu #7398

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2014 r. (znak: OW-IV-074/096/01/14) o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000, tj.:

obszarów specjalnej ochrony ptaków:
"Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009);
"Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru PLB320011);
"Zatoka Pomorska" (kod obszaru PLB990003),
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty / specjalnych obszarów ochrony siedlisk:
"Ujście Odry i Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLH320018),
"Ostoja na Zatoce Pomorskiej" (kod obszaru PLH990002).

Jednocześnie informuję o możliwości:

- zapoznania się z projektami planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000 na stronie internetowej www.natura2000ums.eu/materialy/, a także w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój 124, tel. 91 44 03 325 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie);

- składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektów planów ochrony dla ww. Natura 2000 wyłącznie w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Prawo w ochronie przyrody - nowe, aktualizacje, 7 lata 9 miesiąc temu #7400

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Klub Przyrodników podsyła:
Na stronie www.curia.eu ogłoszona została opinia prawna Rzecznika
Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-461/13. W sprawie tej,
dotyczącej uprzystępnienia rzeki Wezery do żeglugi, Trybunał ma odpowiedzieć
na pytania sądu niemieckiego o interpretację niektórych elementów Ramowej
Dyrektywy Wodnej.

Zdaniem Rzecznika:

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) Ramowej Dyrektywy Wodnej należy
interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie mają obowiązek, z
zastrzeżeniem przyznania odstępstwa na podstawie obowiązujących przepisów
prawa Unii, odmówić zezwolenia na przeprowadzenie przedsięwzięcia, jeżeli
albo może ono spowodować pogorszenie stanu części wód powierzchniowych, albo
może zagrozić uzyskaniu dobrego stanu wód powierzchniowych lub potencjału
ekologicznego lub dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych w dacie
przewidzianej w tej dyrektywie.
Rzecznik nie zgodził się tym samym z interpretacją, w myśl której
artykuł ten wymaga tylko sporządzenia planów uwzględniających tę zasadę, co
jednak mogłoby następnie pozostać nie wdrożone w praktyce. W tej akurat
sprawie obecne prawo polskie jest zgodne z opinią Rzecznika, a rząd polski
występujący jako interwent w sprawie wspólnie z Komisją Europejską popierał
to stanowisko.

Pojęcie "pogorszenia się stanu" znajdujące się w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt
(i) dyrektywy 2000/60 należy interpretować w ten sposób, że oznacza ono
negatywne zmiany dotyczące substancji lub elementu jakości wchodzących w
skład oceny stanu ekologicznego w rozumieniu załącznika V do tej dyrektywy,
bez konieczności, by zmiana ta nieuchronnie wyrażała się w zmianie
zaklasyfikowania w rozumieniu tego załącznika. Taka zmiana zaklasyfikowania
może jednak mieć miejsce, w przypadku gdy wartość substancji lub elementu
jakości spadnie poniżej poziomu odpowiadającego obecnemu zaklasyfikowaniu.
W tym aspekcie rzecznik nie zgodził się z interpretacją (m. in.
popieraną przez Polskę i popularną w Polsce), że zabronionym przez dyrektywę
"pogorszeniem" jest tylko pogorszenie klasyfikacji stanu wód.

Opinia Rzecznika Generalnego to w procedurze Trybunału propozycja wyroku.

Treśc opinii dostępna na www.curia.eu za pomocą wyszukiwarki spraw.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a): Paweł Kaleta
 • Strona:
 • 1
 • 2

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates