Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

logo

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy zapraszam na zebranie sprawozdawcze w dniu 11 czerwca 2017

Miejsce- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie.
Porządek obrad: Początek godzina 11:00


Przywitanie uczestników
Podjęcie decyzji o sposobie głosowania.
Przedstawienie porządku spotkania

Sprawozdanie zarządu
- sprawozdanie merytoryczne
- zamknięcie roku rozrachunkowego 2016
- omówienie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2016 rok
- omówienie sytuacji finansowej Towarzystwa, aktualnej i przewidywalnej
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad przyjęciem przez zebranych sprawozdania zarządu

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Powołanie komisji wniosków.
Plany na drugie półrocze 2017.
Dyskusja, wnioski zebranych.
Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2024
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates