Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Posprzątać Bałtyk nad Iną?

Dlaczego Ina w ramach Bałtyku? Zlewnia morza Bałtyckiego obejmuje terytoria kilkunastu państw zamieszkałe w sumie przez 80 milionów ludzi. Połowa tej liczby to my, Polacy. Do tego prawie CAŁY OBSZAR NASZEGO KRAJU JEST ZLEWNIĄ MORZA BAŁTYCKIEGO. Gdziekolwiek wrzucimy "śmieci" do rzeki, choćby najmniejszej, wrzucamy je do naszego morza.

Posprzątać Bałtyk nad Iną

Mówiąc "śmieci" trzeba mieć na myśli zarówno torebkę foliową, jak i zrzut ścieków, nadmierne nawożenie czy zrzut podgrzanej wody z elektrociepłowni. Wszystkie nienaturalne substancje wprowadzane do rzek oddziałują na stan ekosystemu Bałtyku. Bardzo istotnym elementem tych oddziaływań jest też sposób "zarządzania" wodą w naszym kraju. Usilna kontynuacja regulowania rzek skutkuje, prócz wzrostu ilości powodzi i susz, także istotnym obniżeniem zdolności rzek do samooczyszczania. Dzięki takiemu podejściu od lat do środowiska naturalnego, zwłaszcza wodnego, w chwili obecnej stan ekosystemu Bałtyku jest katastrofalny. Jedyna drogą do powstrzymania postępującego obumierania tego akwenu jest natychmiastowa zmiana podejścia mieszkańców zlewni do środowiska od polityków i wielkich fabryk począwszy , na "Kowalskim" kończąc.

Posprzątać Bałtyk nad Iną

Akcje takie, jak "Naszej Ziemi", mają na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ten problem. Dla wyrażenia solidarności z takim działaniem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, przy wsparciu technicznym ze strony Dyrektora Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu Pana Andrzeja Łukasiaka, spotkają się w dniu 05 października 2008r o godz. 07:00 na polu biwakowym przy ul. Spacerowej w Goleniowie skąd rozpoczną sprzątanie brzegów rzeki Iny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych od udziału w tej akcji.

Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 
Artur Furdyna

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates