Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

life.jpgLIFE+: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów
01.zukowo.jpg
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”. Jest to jedyny instrument finansowy Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska.

Projekt pn. „Niebieski korytarz Iny” trwać będzie ponad pięć lat i zakończy się przed 31 marca 2017 r.. Głównym założeniem projektu jest utworzenie korytarza ekologicznego, poprzez otwarcie dla ryb dwuśrodowiskowych głównego koryta rzeki Iny oraz jej ważniejszych dopływów: Krąpieli, Krępy, Pęzinki, Wiśniówki, Małki, Reczycy, Małej Iny, Stobnicy i Wardynki, leżących w obrębie trzech powiatów: Goleniów, Stargard Szczeciński i Choszczno.

W ramach projektu „Niebieski korytarz Iny” planuje się następujące działania:

  • Budowa 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęzinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka

mapa.jpg

  • Budowa sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300m2 na rzece Wardynce
  • Zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki

Partnerzy: 

11.jpg

  logo_zzmiuw_64.pnghttp://lifeina.zzmiuw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=164&lang=pl

 

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates