Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Poparcie protestu przeciwko budowie zbiornika do magazynowania koncentratu organicznego w Danowie

 

TPRIIG/AF/73/2012                                                                                    Stepnica dn. 07 05 2012

Pan

Robert Krupowicz

Burmistrz Gminy Goleniów

 

Poparcie protestu społecznego sołectw Danowo oraz Mosty

przeciwko inwestycji planowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „INSBUD” Sp. z o.o.: pod nazwą „Budowa zbiornika do magazynowania koncentratu organicznego na terenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Danowo.”

Szanowny Panie Burmistrzu!

      Po zapoznaniu się ze szczegółami planowanej inwestycji zdecydowanie zgadzamy się z obawami przedstawianymi przez mieszkańców gminy Goleniów, w szczególności sołectw bezpośrednio sąsiadujących z jej obszarem. Całkowicie podzielamy obawy mieszkańców o stały dyskomfort, który nie dość, że obrzydzi życie mieszkańcom, to spowoduje nieuchronnie utratę wartości nieruchomości, obecnie cieszących się dużym zainteresowaniem inwestorów budownictwa jednorodzinnego. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę na dodatkowe zagrożenia środowiskowe, które nieuchronnie przyniesie ze sobą plan inwestora, tj. kapitalny wzrost zagrożenia zanieczyszczeniem obszarów zlewni rzeki Iny oraz jej dopływu - Wiśniówki. Na cieku tym, odwadniającym obręb Danowa, zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna „Oko w Oko z Łososiem”, dzieło rąk naszych członków i owoc udanej współpracy z samorządem goleniowskim oraz Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.  Strumień ten bowiem, dzięki czystości wody jest naturalnym tarliskiem ryb łososiowatych, co jest wielkim spektaklem Przyrody. Dzięki temu nasza ścieżka przez kilka lat funkcjonowania stała się stałym elementem programu edukacji młodzieży w regionie, a dla wielu osób także atrakcją turystyczną podkreślająca ekologiczny charakter  Goleniowa. Na tym samym cieku zlokalizowana jest także wylęgarnia ryb Polskiego Związku Wędkarskiego, dzięki której okoliczne wody, mimo wielu przeciwieństw, nadal pełne są życia. Istnienie tych przedsięwzięć zależy przede wszystkim od jakości wody w zasilającym je cieku- Wiśniówce. Sama rzeka Ina, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu członków naszego stowarzyszenia oraz dobrej współpracy z lokalnymi kołami wędkarskimi oraz Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie stała się w ostatnich latach najbardziej cenionym łowiskiem ryb szlachetnych w Polsce. Fakt ten znajduje także odzwierciedlenie w lokalnych firmach hotelarskich, restauratorskich oraz agroturystykach mnożąc atrakcyjność regionu. Wszystkie te profity oraz ogromny potencjał rozwojowy zniknie, gdy okolica zyska „walor” fetoru…..Zgoda na zlokalizowanie w zlewni Iny obiektu, który planuje inwestor, to także ogromne ryzyko przedostania się bardzo niebezpiecznej, zabójczej dla życia w wodzie, mieszaniny substancji. Mieszaniny skoncentrowanych do nienaturalnych stężeń składników toksycznej także dla wód gruntowych i podziemnych. Uważamy, że stopień tego ryzyka jest zbyt duży, by zgodzić się w takiej lokalizacji na realizację inwestycji. W związku z tym przyłączamy się do protestu społecznego przeciw planowanej inwestycji. .

UZASADNIENIE

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 13 kwietnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Inwestycja ta ma polegać na budowie wyłożonego folią, otwartego zbiornika o powierzchni 1/3 ha i objętości 6 tys. m³ do magazynowania koncentratu stanowiącego odpad z produkcji biopaliw, a de facto będącego fermentującymi popłuczynami zbożowymi. Zagospodarowanie tego typu odpadów jest bardzo kosztowne, oraz obłożone wieloma bardzo rygorystycznymi ograniczeniami, stąd nasuwa się nieuchronne wrażenie, że planowana inwestycja w rzeczywistości jest sposobem na tanie pozbywanie się kłopotu przez producenta biopaliw. Dlaczego ma się to dziać kosztem lokalnej społeczności naszej okolicy oraz środowiska naturalnego, które w chwili obecnej stanowi potencjalną bazę rozkwitu nowych kierunków aktywności gospodarczej, bardzo pożądanych w regionie, a generujących nowe miejsca pracy. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że stosowana przez inwestora już dziś intensywna gospodarka rolna z użyciem opisanego koncentratu winna być monitorowana pod kątem oddziaływania na środowisko, bowiem nadmierne nawożenie obszarów rolniczych w zlewniach rzek to jedna z podstawowych przyczyn pogarszania jakości wód zarówno w wodach rzek i zbiorników, jak i w strefie hyporeicznej. Obszary użytkowane w ten sposób winne być otoczone strefami buforowymi, redukującymi możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz być z dala od ewentualnych ujęć wody, czy potencjalnych złóż wody pitnej.

Z Poważaniem

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates