Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Ochrona siedlisk naszych ryb, ochroną Nas samych!

Każdy gatunek do swego istnienia potrzebuje zespołu warunków, które mu to istnienie umożliwiają. Ogólnie te warunki nazywane są "siedliskiem". Bez odpowiedniego siedliska nie ma szans na zachowanie gatunku. Zrozumienie tej zależności zaowocowało wśród naukowców europejskich stworzeniem nowoczesnego systemu ochrony przyrody, gdzie uwzględniając prawa własności i prawo społeczności lokalnych do zrównoważonego rozwoju przyroda jest chroniona dzięki partnerstwu zainteresowanych stron.

W Polsce zaledwie 20% siedlisk gatunków chronionych prawem jest uznawane za zachowane w należytym stanie. Dalsze pomijanie koniecznej ochrony tychże pociągnie za sobą wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt. Dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, tworzone są obszary szczególnego traktowania środowiska naturalnego o nazwie "Natura 2000". Ten system ochrony przyrody nie wyklucza prawa społeczności lokalnych do rozwoju na danym terenie, a jedynie wymusza szczególna troskę o zachowanie środowiska w dobrym stanie dla zachowania zanikających siedlisk. Doliny rzeczne to jeden z elementów przyrody szczególnie istotny dla ogólnego stanu środowiska, bowiem dzięki stosunkowej trudności w eksploatacji zachowały się formie dość naturalnej, dzięki czemu stały się ostatnia siecią komunikacyjna dla dzikich zwierząt, ptaków i ryb w dzisiejszym, zdewastowanym presją antropogeniczną, świecie.

Ochrona siedlisk naszych ryb, ochroną Nas samych!

Wiele zlewni już znalazło się na liście w całości lub w części. Tak na przykład jest już z Gowienicą, czy dopływem Iny, Krąpielem. Jednak rozumiejąc środowisko wodne, jako jednorodną całość, nie można chronić kawałka rzeki. Ryby, a także inne organizmy wodne w swym cyklu życiowym korzystają z całego ekosystemu rzeki. Jeśli im to uniemożliwiamy, skazujemy je na zagładę, co widać po wyginięciu np. jesiotra w naszych wodach. Drugi wyginął łosoś, obecnie zaś za sprawą szczególnie silnej presji na wyginięciu jest wiele gatunków ryb i innych organizmów wodnych. Rozumiejąc poprawny ekologicznie stan naszych rzek w ten właśnie sposób, jako siedliska, zwróciliśmy się z wnioskiem o całościowe potraktowanie zarówno Iny jak i Gowienicy. Obecnie wnioski są analizowane przez Wojewódzki Zespół Specjalistów i przynajmniej w części zostaną uwzględnione. Pozostała zaś część rzek również zyska status szczególnie chronionych, jako korytarze ekologiczne łączące chronione obszary.

Ochrona siedlisk naszych ryb, ochroną Nas samych!

Zachowanie w stanie naturalnym dolin rzecznych jest również niezwykle istotne dla odbudowy prawidłowych stosunków wodnych w szczególnie zagrożonym suszami i powodziami kraju, jakim za sprawa przestarzałego podejścia w gospodarce wodnej Polska się stała.

Tak więc chroniąc rzeki, chronimy siebie.
Artur Furdyna

Załączniki:

pdf Wniosek o objęcie całej rzeki Gowienica wraz dopływami i istotnym przyrodniczo sąsiedztwem ochroną w formie ostoi "NATURA 2000". 2.72 Mb

jpg Mapa Gowienica projekt obszaru Natura 2000 3.19 Mb

jpg Mapa Gowienica projekt obszaru Natura 2000 nr2 3.19 Mb

pdf Wniosek o objęcie całej rzeki Ina wraz dopływami i istotnym przyrodniczo sąsiedztwem ochroną w formie ostoi "NATURA 2000". 2.28 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 1) 2.86 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 2) 3.01 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 3) 2.68 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 4) 2.60 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 5) 2.71 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 6) 3.24 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 7) 2.96 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 8) 2.80 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 9) 3.06 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 10) 2.91 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 11) 3.09 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 12) 2.31 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 13) 2.72 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 14) 3.10 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 15) 2.76 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 16) 2.75 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 17) 2.75 Mb

jpg Mapa Ina projekt obszaru Natura 2000 (ark nr 18) 3.14 Mb

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates