Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Z przyjaciółmi łatwiej działać! Mała retencja po goleniowsku, dobra dla ryb i dla lasu!

Lasy Państwowe w całej Polsce realizują projekty poprawiające zniszczoną zdolność retencyjną areałów leśnych. Kilka lat temu w wielu publikacjach mogliśmy podziwiać dokonania nadleśnictw w regionie lubuskim.Efekt retencyjny osiągnięto, niestety koszt przyrodniczy jest bardzo wysoki. 

Zabudowa siurków leśnych kilkudziesięciocentymetrowymi- 60-cio  i więcej- progami zaowocowała zamianą krystalicznie czystych, zimnych strumieni w ciąg bajorek. To doskonałe wylęgarnie komarów i innych organizmów mogących rozwijać się byle gdzie, nawet w sezonowo istniejących kałużach, bez przydatności dla właściwych mieszkańców tych ekosystemów, z młodocianymi stadiami ryb najcenniejszych gatunków na czele.

W naszym regionie, dzięki ścisłej współpracy Nadleśnictwa Goleniów, Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z Towarzystwem Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy powstała nowa, kompromisowa koncepcja poprawy retencji leśnej. Podstawową zmianą jest zamiana wysokich progów na więcej niskich. Efektem jest znacznie mniejsza zmiana  charakteru cieków i zachowanie ich przydatności dla najcenniejszych gatunków ryb - łososiowatych.

Chętnych do naśladowania zapraszamy do rozmowy.

Artur Furdyna

Dwudziestocentymetrowe prożki ryby od razu zaakceptowały jako dodatkowe tarliska
Ryby powyżej najwyższego progu świadczą o drożności konstrukcji retencyjnych
Działania retencyjne na Strudze Henrykowskiej

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates