Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym

Dobiegający właśnie końca okres konsultacji społecznych nt nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym wywołał wśród nas żywe poruszenie, które zaowocowało stworzeniem własnej wersji nowelizacji.

Praca jest dziełem głównie mec. Koźmińskiego, który ubrał w prawniczy język sugestie podsuwane przez wielu rozmówców. Mamy nadzieję, że tym sposobem powstała propozycja zawierająca większość zastrzeżeń i jako taka zostanie użyta przez innych dla poparcia naszych wysiłków.

pdf Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym  160.59 Kb

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates