Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Konsultacje społeczne „Projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce”

22 grudnia 2008 r. – 22 czerwca 2009 r.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wdrożenia działań zmierzających do osiągnięcia w roku 2015 dobrego stanu wód i środowiska wodnego na swym terytorium. Zgodnie z zapisami RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej z 23 października 2000 r., 2000/60/WE) konieczne jest opracowanie planów gospodarowania wodami wszystkich dorzeczy w naszym kraju.

Wyznaczono 10 takich obszarów na terytorium naszego kraju. Każdy Dyrektor RZGW ma wyznaczone dorzecza, dla których przygotowuje projekt gospodarowania wodami.

Dyrektor RZGW Szczecin przygotowuje plany dla dorzeczy rzek Odry oraz Űcker. W dniach 18-21 maja 2009 odbędą się spotkania w ramach III etapu konsultacji społecznych tych planów. 18 maja w Szczecinie w restauracji „Jachtowa” przy ulicy Lipowej 5, 19 maja w Koszalinie w „Europejskim Centrum Edukacyjnym” przy ulicy Chałubińskiego 15, 20 maja w Kostrzyniu nad Odrą w Hotelu - Restauracji „BASTION-OKI” przy ulicy Granicznej 1 oraz 21 maja w Miastku w restauracji „Sawannah” przy ulicy Fabrycznej 10. Program przewiduje zajęcia od 10 do 15, w ramach, których będą miały miejsce prezentacje programów działań dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz dyskusje po każdej z prezentacji. 

Konsultowane projekty wraz z ankietą są dostępne w siedzibie RZGW w Szczecinie (ul. Tama Pomorzańska 13A), w siedzibach Nadzorów Wodnych RZGW Szczecin( NW Podjuchy, ul. Szlamowa 4a, NW Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1, NW Gozdowice, Gozdowice 28, oraz NW Słubice, ul. 1 Maja 35) oraz na stronach internetowych www.rzgw.szczecin.pl.  ( zakładka Udział społeczeństwa - Aktualności - rozpoczęcie III tury konsultacji społecznych) oraz na stronie www.kzgw.gov.pl. W  konsultacjach, w których udział jest bezpłatny, może wziąć udział każdy.

Artur Furdyna

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates