Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Podziękowania dla Ministra Środowiska

Sz. Pan Maciej Nowicki
Minister Środowiska

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację, że zrezygnował Pan ze stanowiska ministra środowiska.

Od samego początku był Pan dla nas nadzieją, że przyroda i środowisko naturalne w naszym kraju będą wreszcie chronione, a nie traktowane jedynie jako bariera dla inwestycji. Przez dwa lata pokazał Pan, że nasze nadzieje nie były jedynie pobożnymi życzeniami.

Dziękujemy za Rospudę, za Naturę 2000, za zajęcie się sprawami klimatu. Żałujemy, że nie było Panu dane dokończenie wielu ważnych spraw, jak objęcie ochroną całej Puszczy Białowieskiej w formie parku narodowego.
 
Był Pan jednym z nielicznych ministrów środowiska, którzy rzeczywiście chronili to środowisko.
Pragniemy wyrazić wielki szacunek dla Pana i Pańskich działań.

Lista organizacji:

Akademickie Stowarzyszenie Ekologiczne Klub Ekoinżyniera z Opola
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Centrum Ochrony Mokradeł
Eko-Unia
Fundacja Aviangarda
Fundację dla Ochrony Terenów Podmokłych Dzikie Łąki
Fundacja Homo et Planta przy Ogrodzie Botanicznym  PAN
Fundacja Piaskowy Smok
dr Michał Goc, Uniwersytet Gdański
Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
Komitet Ochrony Orłów
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Beskidzki
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Bieszczadzki
Liga Ochrony Przyrody - Okręg Warszawa-Południe
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Organizacja Przyrodnicza Kania
Prof. Ludwik Tomiałojć
Polski Klub Ekologiczny-Okręg Wielkopolski
Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody
Polskie Towarzystwo Zoologiczne
SISKOM
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów
Stowarzyszenie My-Poznaniacy
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba"
Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21
Stowarzyszenie Pląsy
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"
Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja
Stowarzyszenie Przyrodników
Stowarzyszenie Zielone Osiedla
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Towarzystwo Biebrzańskie
Towarzystwo Ochrony Herpetofauny "Tryton"
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Warszawskie Ekospotkania
Wild Poland Foundation
Wortal BirdWatching.pl
Zdzisław Nowak - Nauczyciel konsultant ds. edukacji przyrodniczej i ekologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Zieloni 2004

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates