Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Informacja o Obszarach Natura 2000

14 grudnia informowaliśmy w Wiadomościach KP o uruchomieniu przez Komisję Europejską testowej wersji przeglądarki danych o obszarach Natura 2000.

http://listy.eko.org.pl/pipermail/wiadomoscikp/2009-December/000151.html

Przeglądarka została ostatecznie uruchomiona i znajduje się obecnie pod adresem: http://natura2000.eea.europa.eu.

Dostępne są dane dla większości krajów Europy, z wyjątkiem Czech, Austrii i Wielkiej Brytanii.
Dane dla Polski zostały zaktualizowane, tak że (z kilkoma małymi błędami) odpowiadają aktualnemu stanowi sieci.

Przeglądarka pozwala obecnie na:
  • oglądanie granic obszarów Natura 2000 na tle mapy drogowej, zdjęcia satelitarnego lub mapy pokrycia terenu Corine,
  • identyfikację obszaru z mapy,
  • dostęp do SDFów obszarów (z wyjątkiem „danych wrażliwych” i części opisowych),
  • wyszukiwanie obszarów,
  • wyszukiwanie i wyświetlanie obszarów z danym gatunkiem,
  • wyświetlanie zdjęć z Panoramio z danego obszaru Natura 2000 i jego otoczenia (w ten sposób można zobaczyć krajobraz obszaru).

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates