Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zielone Światło dla Zielonej Energii

Nie ma powodów do obaw, że nasze żarówki mogą zgasnąć, gdy będą zasilane w całości przez energię ze źródeł odnawialnych – to konkluzja najnowszego raportu Greenpeace „Renewables 24/7 – Infrastracture needed to save the climate” (“Zielona energia 24/7 – technologie konieczne do ratowania klimatu”), który został opublikowany w Madrycie.

W opracowaniu przedstawiono wizję tego, jak światowa sieć przesyłowa powinna zostać zmodernizowana, aby w roku 2050 mogła przyjąć i przesyłać energię, która w 90% pochodzić będzie z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr, słońce czy geotermia. Raport „Renewables 24/7 – Infrastracture needed to save the climate” to całościowa wizja przyjaznej dla klimatu infrastruktury energetycznej, która zakłada inteligentne połączenia lokalnych sieci przesyłowych z sieciami wysokiego napięcia. Stworzenie połączeń umożliwiłoby powstanie bezpiecznej sieci przesyłowej niemalże w całości opartej na odnawialnych źródłach energii. W dokumencie zawarto konkretne propozycje rozwoju i modernizacji sieci, a także analizy kosztów takiego przedsięwzięcia.

„Inteligentne sieci przesyłowe nastawione na odbiór energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość systemów energetycznych” – mówi Julia Michalak, koordynatorka kampanii Klimat i Energia Greenpeace Polska. „Stworzenie połączeń sieci pomiędzy krajami Unii Europejskiej wzmocniłoby bezpieczeństwo energetyczne naszego kontynentu, gdyż w Europie zawsze gdzieś wieje wiatr bądź świeci słońce. Energia mogłaby być od razu przetransportowana z miejsca wytworzenia do miejsca, gdzie byłaby w danym momencie potrzebna. Konieczność odchodzenia od paliw kopalnych zmusza nas do modernizacji istniejącej infrastruktury, tak by w połowie wieku mogła ona obsługiwać energię wytworzoną niemal wyłącznie w sposób przyjazny dla klimatu i środowiska” – dodaje Michalak.

Publikacja Greenpeace została zaprezentowana w momencie, gdy rządy Unii Europejskiej pracują nad Energetycznym Planem Działania, w którym znaleźć się mają ważne projekty związane z budową i modernizacją sieci przesyłowych w Europie. Jednym z priorytetów jest obszar Morza Bałtyckiego, dla którego od jesieni 2008 opracowywana jest wizja zintegrowania rynków energetycznych krajów położonych w jego basenie, z uwzględnieniem tworzenia międzynarodowych połączeń energetycznych i wykorzystania wiatrowej energetyki morskiej (tzw. Baltic Energy Market Interconnection Plan).

„Nasz kraj w najmniejszym stopniu nie wykorzystuje ogromnego potencjału tzw. „off shore wind”, czyli energii wytworzonej na farmach wiatrowych umiejscowionych na morzu. W naszym kraju nie ma ani jednej takiej inwestycji, podczas gdy mogłyby one zapewnić czystą energię, pewność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne. Nadwyżki mocy moglibyśmy eksportować np. do państw Bałtyckich, o ile powstaną odpowiednie połączenia naszych sieci energetycznych”

Źródło: Greenpeace, www.greenpeace.pl

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates