Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zarybienia 2008

Jak co roku, także tej wiosny członkowie TPRIiG pomagają w zarybianiu swych statutowych rzek.

Podobnie jak znakomita większość Towarzystw Miłośników i Przyjaciół Rzek w całym kraju, również członkowie TPRIiG wspomagają rybostan swych statutowych rzek zarybiając wylęgiem i narybkiem różnych gatunków ryb. Jeszcze przed oficjalna rejestracją zarybialiśmy zarówno szlachetnymi gatunkami ryb (troć, pstrąg potokowy, lipień), jak i innymi (szczupak, jaź, miętus).

Jak co roku, także tej wiosny członkowie TPRIiG pomagają w zarybianiu swych statutowych rzek.

Tego lata, oprócz uczestnictwa w zarybieniach dokonywanych przez ZO PZW Szczecin, TPRIiG zakupi 6000 sztuk narybku letniego lipienia, który zasili stada występujące w naszych rzekach. Aby odtworzyła się silna populacja lipienia niezbędne jest ograniczenie zabierania złowionych ryb przynajmniej przez cztery lata i o takie ograniczenia będziemy wnioskować do ZO PZW.

Jak co roku, także tej wiosny członkowie TPRIiG pomagają w zarybianiu swych statutowych rzek.

Tworzony obecnie informator o wodach krainy pstrąga i lipienia na najbliższe lata powinien zawierać już takie ustalenia. Jednocześnie cały czas będziemy dążyć do poprawy stanu ekologicznego rzek Iny i Gowienicy, by zaistniały w nich warunki do istnienia stabilnych populacji wszystkich naturalnie występujących gatunków ryb i innych organizmów.

Jak co roku, także tej wiosny członkowie TPRIiG pomagają w zarybianiu swych statutowych rzek.
Artur Furdyna

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates