Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Podpisz petycję w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb)! skrót: Organizacja Ocean 2012 zainicjowała petycję ws. kształtu WPRyb, której naczelną wnioskowaną zasadą ma być ekologicznie zrównoważony rozwój rybołówstwa.

link: http://www.ocean2012.eu/channel/index/id/24499#

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates