Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zaproszenie "Troć Iny 2014"

POCZTÓWKA ZAWODY 2014-1

 

P r o g r a m VII Otwartych Zawodów Spinningowo- Muchowych w Łowieniu Łososia i Troci
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW
„TROĆ INY – 2014”

Zawody otwierają cykl imprez „Turnieju Czterech Rzek o Puchar Żubra”

 

Program Zawodów


Dokument stanowi regulamin i harmonogram zawodów:

ORGANIZATOR
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 

W dniach 17- 19 stycznia 2014r na rzekach Inie i Gowienicy odbędzie się VII edycja Ogólnopolskich Otwartych Zawodów Spinningowo Muchowych w łowieniu łososia i troci wędrownej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów.  Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Patronatem medialnym imprezę objął  magazyn „Wędkarski Świat”, „Głos Szczeciński 24” Portal Gazeta Goleniowska oraz Telewizja Regionalna Goleniów. Nagrody ufundowali znani w całym kraju i za granicą producenci sprzętu wędkarskiego, właściciele goleniowskich i szczecińskich sklepów wędkarskich. Imprezę wsparli Burmistrz Gminy Goleniów, Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie oraz Starosta Powiatu Goleniowskiego. Impreza odbywa się w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.  


TEREN ZAWODÓW

Odcinek I: Rzeka Ina od ujścia pkt. A do miejscowości Goleniów most drogowy przy ul. Andersa  pkt. B (woda nizinna odcinek długości około 15km rzeka o wolnym nurcie, szerokości 12- 15m, średniej głębokości 1,5-2m z dołami do 4m)


Odcinek II: Rzeka Ina od most drogowy w Goleniowie przy ul. Andersa pkt. B do miejscowości Stargard Szczeciński pkt. C (woda górska odcinek długości ok. 35km). Rzeka o szybkim nurcie, na tym odcinku o szerokości ok. 15m, średnia głębokość 1 - 2m z dołami do 4m. Otoczenie rzeki to ekologiczne łąki na przemian z odcinkami zadrzewionymi, dużo odcinków o utrudnionym dostępie przy wyższych stanach wody, ze względu na liczne rozlewiska oraz „pułapki bobrowe”. W korycie w okresie zimowym poza nielicznymi włosienicznikami, brak jest roślinności. Na wielu odcinkach jednak spotykane są pasy trzciny na burcie. Na wielu odcinkach spotkać można pozostałości starych faszynowań w korycie rzeki.

 

mapa zawodów

Odcinek III: Rzeka Gowienica od ujścia do Zalewu Szczecińskiego do miejscowości Łożnica (woda górska odcinek długości około 25km rzeka o średnim nurcie, szerokości 5- 10m, średniej głębokości 1-1,5m z licznymi zagłębieniami i zwałkami urokliwie płynąca pośród lasów.


W klasyfikacji pod uwagę brane będą: łosoś wyłącznie na zasadzie (C&R) Uchwała Zarządu Okręgu PZW Szczecin Nr 10/2013 z dnia 07.10.2013r. ( pkt. 5.2. całkowity zakaz zabierania z łowiska łososia) i troć wędrowna łowione metodami spinningową oraz muchową.

UCZESTNICY
Posiadacze zezwoleń na 2014r. na połów ryb w Szczecińskim Okręgu PZW na wodach krainy pstrąga i lipienia

KLASYFIKACJA, PUNKTACJA


Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru C&R (żywa ryba) oraz martwej rybie. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne.ZWYCIĘZCY, NAGRODY

Za miejsca I-VI puchary nagrody rzeczowe.

OPŁATA STARTOWA

Pkt. 1 Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie opłaty na połów ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu PZW Szczecin
Pkt. 2. Wpisowe na zawody wynosi  120,00zł ( dla członków TPRIiG z aktualnymi składkami członkowskimi zniżka 50%, panie oraz juniorzy wstęp wolny)

Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2014r. na konto TPRIiG:
Bank PEKAO S.A  I Oddział Goleniów
Nr 33 1240 3839 1111 0010 2023 6392
z dopiskiem: "Troć Iny 2014 – opłata startowa"

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie bądź, w uzasadnionych przypadkach, o potwierdzenie przybycia do dnia 05.01.2014r.
Ilość miejsc ograniczona.
 
Harmonogram Minutowy Zawodów

DZIEŃ I - 17 stycznia 2014r.

17:00- 20:00 – Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1 - Uroczyste otwarcie imprezy połączone z prezentacjami o tematyce wędkarsko – ekologicznej"Rzeka Ina Osią Gminy Goleniów"

DZIEŃ II - 18 stycznia 2014r.
7:00 - 08:00 Rejestracja uczestników – zbiórka na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego OSIR ul. Sportowa w Goleniowie

08:00 - 08:30 Odprawa sędziowska
08:30 – 15:30 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone do 15:30)
15:30 - 16:00 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej do komisji sędziowskiej do 16:00
16:00 - 16:30 Prace komisji sędziowskiej
16:45 - 17:00 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów – Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion sportowy) ul. Sportowa w Goleniowie
17:30- Ognisko, posiłek, licytacja sprzętu przekazanego przez sponsorów na rzecz budowy siedziby TPRIIG

DZIEŃ III - 19 stycznia 2014r.


7:00 – 14:00 II Tura połowów ( złowione ryby muszą być zgłoszone do 14:00)
14:00- 14:30 Powrót z łowiska- (do 14:30 ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być dostarczone komisji sędziowskiej).
14:30- 15:00 Prace Komisji Sędziowskiej
15:00- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów- Spotkanie odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stadion sportowy) ul. Sportowa w Goleniowie


Pozyskane środki z opłaty startowej przeznaczone zostaną na zakup sprzętu technicznego do ochrony statutowych rzek TPRIiG.

Sędzia Główny Zawodów "Troć Iny 2014" - Henryk Terczyński tel. 602-435-931

Kontakt z organizatorem zawodów:


Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy - Nasza Strona internetowa: www.tpriig.pl

(Przewodniczący TPRIiG) Artur Furdyna – tel 531-402-868 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Skarbnik TPRIiG - rejestracja zawodników) Adam Ratajczyk - 503-176-840 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Koordynator imprezy) - Mirosław Kowalczuk – 510-161-217 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach „Troć Iny 2014”


Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu do godziny 15.30 podczas pierwszej i do 14:00 podczas drugiej tury zawodów na nr tel. sędziego głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić w czasie 30 minut od zakończenia każdej z tur, czyli odpowiednio do 16:00 i 14:30. Zgłoszenie każdej ryby dla obu formuł musi zostać potwierdzone przez świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu.
Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule” martwa ryba”
Złowione, uśmiercone i zgłoszone  ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów tj. Stadionie Sportowym OSIR w Goleniowie ul. Sportowa w wyznaczonym do tego miejscu.

W formule C&R  ( żywa ryba)

  1. Zawodnik może zgłosić maksymalnie dwie wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną.
  2. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanej przez organizatora miarki, pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ).
  3. Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni.
  4. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta.
  5. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego).
  6. W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby.
  7. Zawodnik w formule C&R musi przedstawić sędziemu dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.
  8. W przypdku braku możliwości technicznych ze strony organizatora w miejscu zawodów do pozyskania wykonanych zdjęć bądź filmu przedstawiającego uwolnienie złowionej ryby, łowca zobowiązany jest w terminie 3 dni przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wykonane zdjęcia.

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską z opłaconą aktualną składką na wody górskie Szczecińskiego Okręgu PZW na 2014r. Karty wędkarskie z aktualnymi opłatami do połowu będą sprawdzane podczas rejestracji zawodników.
Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.
Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.
Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek zawodów.

 

KWATERY -NOCLEGI:

http://www.tpriig.pl/forum/5-a-moze-razem-na-rybki/6011-kwatery-wedkarskie-nad-ina#6070

 

Mapa Miasta Goleniów:

http://goleniow.e-mapa.net/?x=224251&y=641650&zoom=8

 

REGULAMIN OGÓLNY


TURNIEJ CZTERECH RZEK O PUCHAR ŻUBRA 2014

1.    Turniej obejmuje następujące, wg kolejności ich rozgrywania, zawody :
-    Troć Iny                 -(miesiąc styczeń) 17-19 01 2014
-    Reska Troć                  -(miesiąc luty)
-    Memoriał im. W. Wierzbickiego-(pierwsza niedziela marca)
-    Święto Troci i Łososia TMP -(pierwsza sobota i niedziela lipca)
-    Święto Wieprzy            -(pierwsza sobota i niedziela września)
-    Salmo Parsęty             -(ostatnia sobota i niedziela września)


2.    Zawody rozgrywane będą cyklicznie w terminach stałych, o ewentualnych zmianach niezależnych od organizatorów (niesprzyjająca aura, zalodzenie rzek) zainteresowani zostaną odpowiednio powiadomieni.
W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualne zezwolenie na połów ryb w wodach „górskich” użytkownika wód. Zawodnicy przybywają i pokrywają koszty pobytu i opłaty startowej ze środków własnych, koła lub klubu.


3.    Do klasyfikacji zaliczane są ryby :
-    ŁOSOŚ        od 50 cm
-    TROĆ        od 50 cm
4.    Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową.
5.    Limit dzienny wynosi 2 szt.
6.    Zawody będą rozgrywane jednocześnie w/g 2 równoważnych formuł t.j. na „martwej” oraz „żywej” rybie.
7.    Dla obu formuł prowadzona będzie jedna klasyfikacja za długość złowionych ryb z dokładnością do 1 mm=1 pkt
8.    Organizator poszczególnych zawodów zobowiązany jest określić zasady dokumentowania połowu metodą na „żywej „rybie” przed rozpoczęciem zawodów oraz zasady zgłaszania ryb.
9.Komisja sędziowska poszczególnych zawodów na podstawie weryfikacji zgłoszeń i pomiarów przedłożonych ryb w formule „na martwej” rybie oraz po analizie dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez zawodników biorących udział w formule „na żywej” rybie klasyfikuje zawodników w/g ogólnej długości złowionych ryb – ilości punktów.10.

Do punktacji turniejowej klasyfikuje się zawodników wg następującej punktacji :
·    I miejsce         6 punktów
·    II miejsce         5 punktów
·    III miejsce         4 punkty
·    IV miejsce        3 punkty
·    V miejsce         2 punkty
·    VI miejsce         1 punkt
·    VII i dalsze miejsce     0,5 punkta


11.Turniej wygrywa zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów premiowych za zajęte miejsca, bez względu w ilu startował zawodach. Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma tzw. małych punktów, a w dalszej kolejności – dłuższa ryba.


Ostateczny podsumowujący wynik ogłoszony i premiowany będzie na kończących turniej zawodach t.j. „SALMO PARSĘTY”.


12.Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa stosownie do warunków terenowych i atmosferycznych panujących podczas rozgrywania zawodów.
13.Inne ustalenia dotyczące sportowego i etycznego przestrzegania regulaminu zostaną każdorazowo przedstawione na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.
14.Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów może ustanowić dodatkowe klasyfikacje, nie wchodzące do punktacji Turnieju, np. największa ryba, nagroda Fair Play.
15.Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu i ustalonych zasad zawodnik może być wykluczony z udziału we wszystkich zawodach z cyklu TURNIEJU CZTERECH RZEK.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za wypadki losowe powstałe w czasie trwania wszystkich zawodów turnieju.
17.Na każdych zawodach powołuje się Komisję Odwoławczą
 w składzie: przedstawiciele organizatorów, ichtiolodzy, sędziowie.

Niektóre kwatery znaleźć można przy zaproszeniu na wcześniejsze edycje TROĆ INY

 SPONSOR STRATEGICZNY TURNIEJU CZTERECH RZEK:
KAMPANIA PIWOWARSKA POZNAŃ – MARKA ŻUBR

Sponsorzy TROĆ INY 2014:
Burmistrz Gminy Goleniów
Przewodniczący Rady Miejskiej w Goleniowie
Starosta Powiatu Goleniowskiego
Zarząd Okręgu PZW w Szczecinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji Goleniów
Artysta Plastyk - Leszek Soroczyński
Nadleśnictwo Goleniów
Nadleśnictwo Kliniska      

Patronat medialny:
Magazyn „ Wędkarski Świat”
Głos Szczeciński 24 – Agnieszka Tarczykowska
Telewizja Regionalna Goleniów-  Lidia Jakubowska
Portal „Gazeta Goleniowska”- Paweł Palica
Kurier Szczeciński – Cezary Martyniuk

Sponsor Główny : Firma „Jaxon”- Andrzej Podeszwa
„HRT”- Henryk i Roman Tyszkiewiczowie  
„SALMO”  Piotr Piskorski – nagrody dla strażników                                  
„Wed-sport”- Stefan Przychoćko
„Salix Alba” – Wojtek Łopatka                                                                                                        „Kenart” – Artur Janaszek
„Konger” – B.Gosztyła
"Vision Polska"                                                                                                                               Tomek „Wieczak” Wieczny – sztuczne muchy
Józef Sendal – woblery ręcznie strugane
Drukarnia Racto Goleniów- Tomasz Kwietniak
Producent Przynęt Spinningowych - Igor Olejnik
Piekarnia GS Goleniów
Hurtownia Spożywcza w Goleniowie Cieśla
Hotel " FJ Duet” Goleniów Franciszek Charbacewicz
Centrum Wędkarstwa „Nemo” Szczecin- Karol Jędrej
Sklep Wędkarski „Jolex” Stargard Szczeciński -Waldek Demczuk
Sklep Wędkarski „Tropik” Goleniów Jacek Nawrot
Centrum Wędkarstwa „Okoń” Goleniów Grzegorz Działkowski
Sklep Wędkarski „Kleń” Szczecin
Sklep Sportowy PHU BARR- Romuald Dec
Firma „High Mountain”
Domki Nad Parsętą- Jacek Zybura
Gospodarstwo Rolniczo Ogrodnicze w Goleniowie – Leon Patraszewski
Tomasz Modzelewski
Krakowski Klub „Głowatka”

 

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates