Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Dodatkowe przepisy na wodach PZW Okręgu Szczecin

Na wodach Okręgu PZW w Szczecinie wprowadzono dodatkowe zabiegi ochronne zamieszczone poniżej: 

1. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Szczecin zgodnie z regulaminem APR obowiązuje okres ochronny dla:

  • szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia,
  • sandacz od 1 stycznia do 31 maja.

2. Na wodach Okręgu Szczecińskiego
płoć 15 cm. , okoń 17 cm., pstrąg potokowy 35 cm.

Limit ilościowy:

  • pstrąg potokowy 2 szt.+ 1 lipień,
  • lipień 2 szt + 1 pstrąg potokowy.
Podstawa: Uchwała ZO Nr 20/07r.
  • stały zakaz spinningowania na rzece Świniec w okresie od 01.01. do 30.04. każdego roku.
Podstawa: Uchwała Plenum ZO Nr 29/99 oraz Nr 28/99r.
  • zakaz połowu szczupaka na jeziorze Łabuń gm. Resko w okresie od 01.12.do 30.04.każdego roku na podstawie Uchwały ZO Nr 22/02.
3. Uwaga: W obwodzie rybackim rzeki Odry nr 5 wprowadza się dodatkowo ograniczenia w wędkowaniu,zmierzające do ograniczenia połowu metodą tzw. „SZARPAKA”

4. Zakaz dociążania zestawu spinningowego dodatkowym obciążeniem powyżej 20 g /cały rok/.

5. Zakaz spinningowania w okresie od 01.12. do 30.04. /każdego roku / na Wyznaczonych obszarach:
a/ Odra Zachodnia – od Wyspy Zielonej do granicy obwody na Trasie Zamkowej.
b/ Kanał Parnicki w granicach obwodu.
c/ Odra Zachodnia – od ujścia Kanału Leśnego /Odyniec/ i Kanału Kurowskiego do linii wysokiego napięcia w odległości o k. 300m. poniżej mostu drogowo- kolejowego przy Dziewokliczu.
d/ Odra Zachodnia – od mostu na Autostradzie Berlin-Szczecin do śluzu Kanału Żeglińskiego przekop na wysokości Siadło Dolne.
e/ Odra Wschodnia i Cegielnika – od mostu Cłowego do mostu kolejowego w Podjuchach.
Podstawa: Uchwała Nr 67/07r. z dnia 10.09.07r.

6. Zakaz wędkowania z łodzi w jeziorach:
  • Węgorzyno
  • Sicina I

PREZES ZO PZW Szczecin
Włodzimierz Kornaszewski

Źródło: PZW Szczecin

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2021
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates